Fleslandskorpset

Hvilke utfordringer har dere?
– Utfordringer er jo i hovedsak økonomi. Vi omsetter for mellom 4 og 500.000 i året og som alle andre lag og organisasjoner krever det mye arbeid. Vi klarer å drifte korpset på en sunn måte men det blir sjeldent/aldri råd til å kjøpe nye instrumenter eller leie inn de dyreste og beste instruktørene. Det kreves endel av et 1. divisjonskorps, så vi skulle gjerne kunne brukt mer på dette, sier Christer Kvinge, leder i Flesland Musikklag.

Hva er årets høydepunkt?
– Høydepunktet i år er uten tvil vårt 75-års jubileum. Vi ble stiftet 1. Mai 1943 av en gjeng entusiastiske ungdommer på Flesland.
Vi feirer oss selv med en stor jubileumskonsert lørdag 5. mai kl. 1800 i Fana Kulturhus. Utenom oss og Thor-Arne Pedersen har vi med oss Eirik Gjerdevik som solist samt pianist og entertainer Frode Skag Storheim som konferansier. Dette blir en stor høydare for oss og vi håper på at så mange som mulig vil ta turen til Nesttun for en god musikals opplevelse!

Les mer om Flesland Musikklag HER

Volve Vokal og Ester

– Gjennom musikk og tekster skildrer vi et liv sett gjennom øynene til Ester (74), som nå bor på demensavdeling på sykehjem. Noen minner er klokkeklare; Mormor som spiller piano, kakao i Nygårdsparken, den strenge læreren, søsteren Margrete. Andre minner er vanskelig å fortelle om, men noen gjøre henne glade og noen er tyngre å bære. I klare øyeblikk er Ester først og fremst historien om et ganske ordinært liv, men i blant bli tidslinjen uklar og fortellingene noe oppbrutt. På scenen har vi også med oss tre skuespillere på 13,17 og 81, som gir liv til Ester og søsteren Margrete, forteller Hild C. Vang fra Volve Vokal.

Hvem er Bart Clavier?

– Bart Clavier består av musikere og musikkterapeuter utdannet ved Griegakademiet. Pianist og musikkterapeut, Guri Gjermstad Dybvik, har lang erfaring med arbeid med pasienter rammet av demens. Hun er opptatt av å løfte frem ressursene, relasjonene og livshistoriene hos pasientene og nettopp dette har vært med på å danne forestillingens kunstneriske uttrykk. Volve Vokal og Bart Clavier har lenge ønsket å samarbeide med hverandre om et større prosjekt, og i Ester fant vi endelig muligheten. Ensemblene har ulike musikalske uttrykk, men en felles nysgjerrig- og lekenhet, og et ønske om å skape en helhetlig, spennende og nyskapende forestilling, både musikalsk og visuelt.

Les mer om forestillingen Ester HER

Amatørkulturrådet årsmøte 2018

Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan stille med 2 representanter som har stemmerett på årsmøtet.

Umiddelbart etter årsmøtet (ca. kl. 19.00) inviterer vi til Amatørkulturkveld:

PROGRAM
De siste årene har det dukket opp fere kulturfestivaler/strøksmarkeringer i smitt og smau, nærmiljø og på byens skoler.

  • Hvordan kommer man i gang med en kulturfestival og kan dette være en arena for å bli mer synlig med sin aktivitet og rekruttere nye medlemmer?
  • Bergen kommune ønsker “kreative nabolag” velkommen og orienterer om hjelp og tilskudd til å komme i gang med lokale kulturarrangementer.
  • Knøsetoppfestivalen, Dragefjellet Minifestival og Landåsfest presenterer sine arrangementer og gode råd for komme i gang med kulturfest.

Meld på medlemmer fra ditt lag/organisasjon. Kaffe/te og enkel severing. GRATIS ADGANG!

Vi ber om påmelding til Årsmøtet og/eller Amatørkulturkveld HER

Årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen og påfølgende Amatørkulturkveld:
Tid: Torsdag 19. april kl. 18.00.
Sted: Nordnes Bydelshus, Klosteret 2, 5005 Bergen.
Hjertelig velkommen!


Last ned årsmøtepapirer HER

 

Vokalenseblet Skrik

– Vokalensemblet Skrik ble dannet i Bergen høsten 2004, og består i dag av 13 sangere fra Bergen og omegn. Musikalsk leder, og også sanger, er Christian Holter. En av hans mange styrker, er at han både arrangerer og komponerer nye verk til ensemblet. Repertoaret vårt strekker seg fra rytmisk vokalmusikk og egne poparrangementer til folkemusikk og klassiske klangstykker. Vi holder egne konserter, deltar på korkonkurranser, samarbeider med andre artister og synger på oppdrag. Senest deltok vi i NM for kor 2017 i Trondheim, hvor vi fikk 2 .plasser i klassene Sakral og Blandakor A, forteller leder i Skrik, Tone Merete Jansen.

Hvilke utfordringer har dere?
– Den største utfordringen ensemblet har i dag er å få tak i sangere på herrestemmene, spesielt bass. Vi er alltid åpne for prøvesang og inntak for herrer, så det er bare å ta kontakt! 

Hva ser dere frem til i 2018?
Nå i 2018 har vi to konserter planlagt både på vårsemesteret, og høstsemesteret. Derav blir det to samarbeidskonserter med andre kor, og to egne. I tillegg skal vi delta i Syng For Oss, en korkonkurranse som holdes her i Bergen i juni.

Les mer om Vokalenseblet Skrik HER

Kunstnerisk tiltrekningskraft

– Vi har utøvere som arbeider med maleri, trykk, tegning, design, søm, foto og musikkproduksjon. Så kollektivet spenner over et vidt spekter innen kunst.  Kollektivet blir drevet av Espen Dyrnes. Vebjørn Bakka og meg Camilla Bommen.

Hvilke utfordringer har dere?
– Tiden? Vi har mange prosjekt på gang i kollektivet, så vi skulle gjerne hatt flere timer i døgnet. Vi ser også at det tar tid å gjøre folk oppmerksom på kollektivet. Det gikk noe tregt med å fylle opp kollektivet i starten, men i dag har vi bare to ledige atelier igjen å leie ut. Å orientere seg i forhold til å søke midler kan være utfordrende, men vi begynner å finne fram til de ordningene som vi kan søke på.

Hva ser dere frem til i 2018?
– Vi holder på å gjøre klar en Black Box, der vi skal ha et galleri som også skal brukes til små intimkonserter, performans, yoga, akttegning, og selvsagt utstillinger. Vi gleder oss til det er ferdig!

Les mer om Magneten Kunstkollektiv HER

Alle har en historie

– For eksempel har me i tre år samla munnlege forteljingar om nyare sjøfartshistorie gjennom å intervjua sjøfolk om deira liv. Og no har forskarar oppdaga at det ligg veldig mykje informasjon i desse opptaka, som ikkje kan finnast andre stader,
På ein måte er me ein «nærTV-stasjon», for så sant dei som vert intervjua ynskjer det, publiserar me intervjuet på nettsida vår.
Men eit «program» på vår kanal er veldig annleis enn vanlege TV-kanalar: Me har stort sett berre eitt bilde – og det er «a talking head», eit snakkande hovud. Og dei er gjerne både ein og to timar lange. Men det er tydeleg at det interesserer mange likevel. For å gjera det litt enklare for brukarane, lagar me loggar som viser i tekst kva intervjuet inneheld
, forteller Bjørn Enes, leder i Memoar.

Hvilke utfordringer har dere?
– Fyrst og fremst treng me å få fleire med i dette arbeidet. Det er tydeleg at etter kvart som dette blir kjent, er der veldig mange som har lyst å fortelja. Litt om litt trur eg nok mange vil bli interesserte i å gjere intervju og alt etterarbeidet som høyrer med og. Men akkurat no balanserer ikkje desse to gruppene. Det blir veldig mykje å gjera for få aktivistar – og lenge å venta for dei som har vore i studio. Så me arrangerer stadig kurs for å læra opp fleire. Aller helst vil me laga slike kurs samband med andre historie/sogelag, andre kulturminneorganisasjonar, bibliotek og musé. Folk som har lyst å bli med, må veldig gjerne ta kontakt!

Hvilke planer har dere i 2018?
– Me skal køyra tre typar kurs. Eit for folk som vil fortelja. Me kallar det «Mine memoarar» og målgruppa er folk som vil skriva eller fortelja munnleg om sine liv og livserfaringar. Me meiner at dei bør gjera begge deler – å fortelja er mykje enklare enn å skriva. På same tid er det å bli intervjua ein veldig nyttig framgangsmåte i ein skriveprosess. Så folk bør gjera begge deler – og dette kurset skal vera ein måte å få det til både effektivt og med høg kvalitet. Så skal vi laga eit kurs for intervjuarar – det skal truleg gå i Os i vår, så i Bergen vert det nok ikkje før til hausten. Og så skal me ha eit kurs for vidarekomne. Kan eg fortelja meir?

Ja…
– 6. mai skal me ha forteljarpanel på Sjøfartsmuseet for tredje gong. Då vert tema «Kvinner  til sjøs». Fem kvinnelege sjøfolk som alt har delt forteljingane gjennom intervju skal fortelja saman til publikum. Det brukar å vera veldig interessante arrangement.

Les mer om Memoar HER

Menn som jubilerer

– Bergen Mannskor er et kor som for tiden har 37 medlemmer. Dirigent er Jon Flydal Blichfeldt. Korets base er i Åsane, men medlemmene kommer både fra ulike deler av Bergen og fra flere av nabokommunene, forteller Audun Sjøstrand i Bergen Mannskor.

Lever mannskor-tradisjonen i beste velgående, eller skulle flere menn ta stemmen fatt?
– Vi som synger i mannskor mener at de som ikke gjør det heller ikke vet hva de går glipp av! Derfor nytter vi enhver anledning til å fortelle om det gode kameratskapet og den helsebringende effekten av korsang. Vi skal likevel ikke legge skjul på at mange mannskor sliter med rekrutteringen. Også i vårt kor har gjennomsnittsalderen steget de siste årene, så vi er hele tiden på leiting etter nye medlemmer. Den beste måten vi kan trekke til oss nye sangere på, tror vi er ved å være et aktivt og synlig kor som opptrer i mange sammenhenger.

Og i år har dere jubileum!
– Selv om 20 år ikke er noen høy alder for et mannskor, vil vi gjerne markere jubileet med konsert i flotte omgivelser. Vi har leiet den fine, nye Universitetsaulaen til en ettermiddagskonsert lørdag 2. juni. Der vil vi glede oss selv – og forhåpentlig et stort publikum – med både nye og gamle sanger. Vi har bl.a. invitert tidligere dirigenter, som alle vil delta aktivt under konserten. Senere på kvelden samles koret med gjester til festmiddag.

Les mer om Bergen Mannskor jubileumskonsert i Universitetsaulaen lørdag 2. juni HER

50 musikanter under Lyderhorn

Korpset er som navnet sier et brass band og består av musikanter fra Kjøkkelvik, Nygårdslien og Bjørndalsskogen skoler.  Bakgrunnen for samarbeidet var fallende oppslutning og muligheten for å gi musikantene et bedre musikalsk og sosialt tilbud ved samling av ressursene.  Det har vist seg å være vellykket og korpset består nå av ca. 50 medlemmer fordelt på Hovedkorps, Juniorkorps og Aspiranter. I samarbeid med skolene og Kulturskolen får hvert medlem tilbud om individuell undervisning av høy kvalitet. Selv om korpset de siste to-tre årene har vært gjennom et generasjonsskifte slik at gjennomsnittsalderen pr. i dag er relativt lav, har vi opplevd en svært inspirerende musikalsk utvikling ledet av Hovedkorpsets dirigent Jan Egil Jørgensen.  Den foreløpige toppen var seier på Fanafestivalen høsten 2017, forteller Ørjan L. Bratland i Lyderhorn Skolebrass

Hvilke utfordringer har dere?
– Hovedutfordringen for korpset er som for de fleste å få økonomien til å stemme overens med ambisjonene.  Vi drar i stor grad nytte av Kulturskolen for å tilrettelegge for det musikalske løftet, men det krever betydelige økonomiske ressurser. Musikalsk ledelse og undervisning tar ca. 2/3 av budsjettet, mens kontingenter, egenandeler og dugnadstiltak dekker ca. halvparten av inntektene. Utover dette er vi avhengig av støtte fra offentlige og private aktører. Derfor er søknadsskriving og oversikt over tilskuddsordninger og andre kilder en sentral del av styrets virksomhet. Blant de positive tiltakene har vi fått støtte fra Sparebanken Vest til noe vi kaller «Korps for alle», som skal bidra til at korpset kan inkludere også musikanter som trenger ekstra tilrettelegging.
Slik vi ser det er musikkorps en spesielt fin fritidsaktivitet fordi ingen blir satt på sidelinjen, alle kan være med. Vi vet imidlertid at mange foreldre forbinder korps med tid- og arbeidskrevende dugnadsarbeid, og derfor vender tommelen ned når barnet vil begynne å spille et instrument. Gjennom aktiv bruk av tilskuddsordninger kan vi minimalisere kravene, det er en av hovedårsakene til at vi vil ta del i amatørkulturrådets virksomhet.

Hva er høydepunktet i 2018?
– I 2018 blir naturlig nok korps-NM i Bergen til sommeren et høydepunkt, med de aktivitetene og konkurransene det bringer med seg, i tillegg til lokale konkurranser og konserter.  Vi har også under planlegging en utenlandstur til høsten, slik at musikantene skal ha en opplevelse å se frem til, så vel musikalsk som sosialt.

Les mer om Lyderhorn Skolebrass HER

Musikalsk fusjon

– Begge lag hadde over tid problemer med å holde medlemstallet oppe, og det ble høsten 2003 etablert et samarbeidsprosjekt kalt Kaland/Lysefjorden Musikklag (KLML). Dette utviklet seg etterhvert til å omfatte felles øvinger og opptredener, felles dirigent og felles styre. Samarbeidet ble etterhvert så tett, at vi i 2008 besluttet å gå for en permanent fusjon. Dermed ble begge de gamle korpsene lagt ned, og Lyshornet Brass stiftet samme dag, forteller Trine Stunner, leder i Lyshornet Brass.

Hvilke utfordringer har dere?
– Å drive korps er kostbart. Utgifter til fornyelse og reparasjoner av instrumenter kan være vanskelig å skaffe midler til. En generell utfordring for korps er også å få gode konsertlokaler med rimelig leiepris. Det er derfor svært gledelig at Bergen Kommune stiller kulturhus til disposisjon kostnadsfritt. Det er stilig å spille i korps og det skulle vært stilig å være publikummer også. Korps er på langt nært så smalt som mange tror. Men det er klart at dersom korps kun blir opplevd fra en svett gymsal eller i et litt for trangt rom i en gammel skole kan dette lett bli noe som appellerer kun til spesielt interesserte. Det blir vanskelig for amatørkorps å fremstå som kulturelt og stilfullt dersom rammen rundt ikke er flott og egnet for korpslyd. Det er ikke alltid gunstig å trekke sammen kultur og idrett under ett. Håndball og korps har i grunnen ikke så mye til felles, men må ofte disponere samme lokaler (til fordel for idretten).

Hva er årets høydepunkt?
– Helt klart 10 års jubileum! 03.03.2018 fyller Lyshornet Brass 10år! Dette skal vi feire med en spennende konsert i Fana Kulturhus 27. mai sammen med Abcense Dansecrew og Smørås Skolemusikk, noe vi gleder oss stort til. Vi skal så klart også ha en jubileumsfest og en liten korpstur som avslutning på en fin vårsesong.

Les mer om Lyshornet Brass HER