Amatørkulturrådet årsmøte 2017

Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan stille med 2 representanter som har stemmerett på årsmøtet.

Umiddelbart etter årsmøtet (ca. kl. 19.00) inviterer vi til Amatørkulturkveld:

PROGRAM
Planleggingsarbeidet med kulturprogrammet til Sykkel VM er kommet godt i gang og amatørkultur er invitert til å sette sitt preg på gigantarrangementet gjennom 10 dager i slutten av september. På Amatørkulturkvelden blir det presentasjon og orientering om muligheter for dere til å være med på tidenes største arrangement i Bergen.

Om ikke lenge er øvre del av Nygårdsparken ferdig oppusset og det legges til rette for kulturopplevelser, slik det er i mange store byparker over hele verden. Hør mer om planene for Nygårdsparken med en friluftscene for amatørkultur.

Bergen kommune er i full gang med å lage en ny Amatørkulturplan for de neste ti årene.
Hva er status og hvordan kan man være med å påvirke med innspill FØR planen vedtas i Bystyret.

Meld på medlemmer fra ditt lag/organisasjon. Kaffe/te og enkel severing. GRATIS ADGANG!

Vi ber om påmelding til Årsmøtet og/eller Amatørkulturkveld HER

Årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen og påfølgende Amatørkulturkveld:
Tid: Mandag 24. april kl. 18.00.
Sted: Nordnes Bydelshus, Klosteret 2, 5005 Bergen.
Hjertelig velkommen!

Last ned innkalling til Årsmøtet HER
Last ned årsmøtepapirer HER

 

Evaluering Amatørkulturplanen

I 2007 hadde Bergen Kommune en klar ambisjon for kulturbyen at flere bergensere skulle delta aktivt i amatørkulturlivet. En kartlegging slo fast at drøyt 21.000 bergensere drev med amatørkultur og målet de kommende 10 årene var at antall utøvere skulle øke med 20%. Altså ca. 4000 flere som synger i kor, blir medlem i historielag, seniordanser eller på andre måter tar del i byens rike og omfattende amatørkulturliv.

Våren 2016 har Bergen Kommune evaluert Amatørkulturplanen og veksten i antall amatørkulturutøvere har vært på hele 41%:

Evalueringen av Amatørkulturplanen kan du laste ned HER

Amatørkulturundersøkelse

I undersøkelsen ble medlemmene blant annet spurt om hvordan de arbeider med rekruttering, utfordringer knyttet til lokaler og økonomi og hvordan de oppfatter hjelp og støtte fra offentlige kulturkontor.

Undersøkelsen ble gjennomført profesjonelt av Respons Analyse AS på oppdrag fra Amatørkulturrådet. Hensikten med undersøkelsen var å innhente opplysninger og i 2014 få en «statusrapport» om de utfordringer og problemstillinger lag og foreninger kjenner på i sin hverdag og i sitt virke.

Undersøkelsen er også viktig for at Amatørkulturrådet i Bergen skal kunne arbeide målrettet med medlemmens utfordringer og jobbe med å adressere dette til offentlig kulturaministrasjon i Bergen.

HER kan du laste ned en komplett versjon av Amatørkulturundersøkelsen 2014