Amatørkulturrådet årsmøte 2018

Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan stille med 2 representanter som har stemmerett på årsmøtet.

Umiddelbart etter årsmøtet (ca. kl. 19.00) inviterer vi til Amatørkulturkveld:

PROGRAM
De siste årene har det dukket opp fere kulturfestivaler/strøksmarkeringer i smitt og smau, nærmiljø og på byens skoler.

  • Hvordan kommer man i gang med en kulturfestival og kan dette være en arena for å bli mer synlig med sin aktivitet og rekruttere nye medlemmer?
  • Bergen kommune ønsker “kreative nabolag” velkommen og orienterer om hjelp og tilskudd til å komme i gang med lokale kulturarrangementer.
  • Knøsetoppfestivalen, Dragefjellet Minifestival og Landåsfest presenterer sine arrangementer og gode råd for komme i gang med kulturfest.

Meld på medlemmer fra ditt lag/organisasjon. Kaffe/te og enkel severing. GRATIS ADGANG!

Vi ber om påmelding til Årsmøtet og/eller Amatørkulturkveld HER

Årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen og påfølgende Amatørkulturkveld:
Tid: Torsdag 19. april kl. 18.00.
Sted: Nordnes Bydelshus, Klosteret 2, 5005 Bergen.
Hjertelig velkommen!


Last ned årsmøtepapirer HER

 

Evaluering Amatørkulturplanen

I 2007 hadde Bergen Kommune en klar ambisjon for kulturbyen at flere bergensere skulle delta aktivt i amatørkulturlivet. En kartlegging slo fast at drøyt 21.000 bergensere drev med amatørkultur og målet de kommende 10 årene var at antall utøvere skulle øke med 20%. Altså ca. 4000 flere som synger i kor, blir medlem i historielag, seniordanser eller på andre måter tar del i byens rike og omfattende amatørkulturliv.

Våren 2016 har Bergen Kommune evaluert Amatørkulturplanen og veksten i antall amatørkulturutøvere har vært på hele 41%:

Evalueringen av Amatørkulturplanen kan du laste ned HER

Amatørkulturundersøkelse

I undersøkelsen ble medlemmene blant annet spurt om hvordan de arbeider med rekruttering, utfordringer knyttet til lokaler og økonomi og hvordan de oppfatter hjelp og støtte fra offentlige kulturkontor.

Undersøkelsen ble gjennomført profesjonelt av Respons Analyse AS på oppdrag fra Amatørkulturrådet. Hensikten med undersøkelsen var å innhente opplysninger og i 2014 få en «statusrapport» om de utfordringer og problemstillinger lag og foreninger kjenner på i sin hverdag og i sitt virke.

Undersøkelsen er også viktig for at Amatørkulturrådet i Bergen skal kunne arbeide målrettet med medlemmens utfordringer og jobbe med å adressere dette til offentlig kulturaministrasjon i Bergen.

HER kan du laste ned en komplett versjon av Amatørkulturundersøkelsen 2014