Kunstnerisk tiltrekningskraft

– Vi har utøvere som arbeider med maleri, trykk, tegning, design, søm, foto og musikkproduksjon. Så kollektivet spenner over et vidt spekter innen kunst.  Kollektivet blir drevet av Espen Dyrnes. Vebjørn Bakka og meg Camilla Bommen.

Hvilke utfordringer har dere?
– Tiden? Vi har mange prosjekt på gang i kollektivet, så vi skulle gjerne hatt flere timer i døgnet. Vi ser også at det tar tid å gjøre folk oppmerksom på kollektivet. Det gikk noe tregt med å fylle opp kollektivet i starten, men i dag har vi bare to ledige atelier igjen å leie ut. Å orientere seg i forhold til å søke midler kan være utfordrende, men vi begynner å finne fram til de ordningene som vi kan søke på.

Hva ser dere frem til i 2018?
– Vi holder på å gjøre klar en Black Box, der vi skal ha et galleri som også skal brukes til små intimkonserter, performans, yoga, akttegning, og selvsagt utstillinger. Vi gleder oss til det er ferdig!

Les mer om Magneten Kunstkollektiv HER

Alle har en historie

– For eksempel har me i tre år samla munnlege forteljingar om nyare sjøfartshistorie gjennom å intervjua sjøfolk om deira liv. Og no har forskarar oppdaga at det ligg veldig mykje informasjon i desse opptaka, som ikkje kan finnast andre stader,
På ein måte er me ein «nærTV-stasjon», for så sant dei som vert intervjua ynskjer det, publiserar me intervjuet på nettsida vår.
Men eit «program» på vår kanal er veldig annleis enn vanlege TV-kanalar: Me har stort sett berre eitt bilde – og det er «a talking head», eit snakkande hovud. Og dei er gjerne både ein og to timar lange. Men det er tydeleg at det interesserer mange likevel. For å gjera det litt enklare for brukarane, lagar me loggar som viser i tekst kva intervjuet inneheld
, forteller Bjørn Enes, leder i Memoar.

Hvilke utfordringer har dere?
– Fyrst og fremst treng me å få fleire med i dette arbeidet. Det er tydeleg at etter kvart som dette blir kjent, er der veldig mange som har lyst å fortelja. Litt om litt trur eg nok mange vil bli interesserte i å gjere intervju og alt etterarbeidet som høyrer med og. Men akkurat no balanserer ikkje desse to gruppene. Det blir veldig mykje å gjera for få aktivistar – og lenge å venta for dei som har vore i studio. Så me arrangerer stadig kurs for å læra opp fleire. Aller helst vil me laga slike kurs samband med andre historie/sogelag, andre kulturminneorganisasjonar, bibliotek og musé. Folk som har lyst å bli med, må veldig gjerne ta kontakt!

Hvilke planer har dere i 2018?
– Me skal køyra tre typar kurs. Eit for folk som vil fortelja. Me kallar det «Mine memoarar» og målgruppa er folk som vil skriva eller fortelja munnleg om sine liv og livserfaringar. Me meiner at dei bør gjera begge deler – å fortelja er mykje enklare enn å skriva. På same tid er det å bli intervjua ein veldig nyttig framgangsmåte i ein skriveprosess. Så folk bør gjera begge deler – og dette kurset skal vera ein måte å få det til både effektivt og med høg kvalitet. Så skal vi laga eit kurs for intervjuarar – det skal truleg gå i Os i vår, så i Bergen vert det nok ikkje før til hausten. Og så skal me ha eit kurs for vidarekomne. Kan eg fortelja meir?

Ja…
– 6. mai skal me ha forteljarpanel på Sjøfartsmuseet for tredje gong. Då vert tema «Kvinner  til sjøs». Fem kvinnelege sjøfolk som alt har delt forteljingane gjennom intervju skal fortelja saman til publikum. Det brukar å vera veldig interessante arrangement.

Les mer om Memoar HER

Menn som jubilerer

– Bergen Mannskor er et kor som for tiden har 37 medlemmer. Dirigent er Jon Flydal Blichfeldt. Korets base er i Åsane, men medlemmene kommer både fra ulike deler av Bergen og fra flere av nabokommunene, forteller Audun Sjøstrand i Bergen Mannskor.

Lever mannskor-tradisjonen i beste velgående, eller skulle flere menn ta stemmen fatt?
– Vi som synger i mannskor mener at de som ikke gjør det heller ikke vet hva de går glipp av! Derfor nytter vi enhver anledning til å fortelle om det gode kameratskapet og den helsebringende effekten av korsang. Vi skal likevel ikke legge skjul på at mange mannskor sliter med rekrutteringen. Også i vårt kor har gjennomsnittsalderen steget de siste årene, så vi er hele tiden på leiting etter nye medlemmer. Den beste måten vi kan trekke til oss nye sangere på, tror vi er ved å være et aktivt og synlig kor som opptrer i mange sammenhenger.

Og i år har dere jubileum!
– Selv om 20 år ikke er noen høy alder for et mannskor, vil vi gjerne markere jubileet med konsert i flotte omgivelser. Vi har leiet den fine, nye Universitetsaulaen til en ettermiddagskonsert lørdag 2. juni. Der vil vi glede oss selv – og forhåpentlig et stort publikum – med både nye og gamle sanger. Vi har bl.a. invitert tidligere dirigenter, som alle vil delta aktivt under konserten. Senere på kvelden samles koret med gjester til festmiddag.

Les mer om Bergen Mannskor jubileumskonsert i Universitetsaulaen lørdag 2. juni HER

50 musikanter under Lyderhorn

Korpset er som navnet sier et brass band og består av musikanter fra Kjøkkelvik, Nygårdslien og Bjørndalsskogen skoler.  Bakgrunnen for samarbeidet var fallende oppslutning og muligheten for å gi musikantene et bedre musikalsk og sosialt tilbud ved samling av ressursene.  Det har vist seg å være vellykket og korpset består nå av ca. 50 medlemmer fordelt på Hovedkorps, Juniorkorps og Aspiranter. I samarbeid med skolene og Kulturskolen får hvert medlem tilbud om individuell undervisning av høy kvalitet. Selv om korpset de siste to-tre årene har vært gjennom et generasjonsskifte slik at gjennomsnittsalderen pr. i dag er relativt lav, har vi opplevd en svært inspirerende musikalsk utvikling ledet av Hovedkorpsets dirigent Jan Egil Jørgensen.  Den foreløpige toppen var seier på Fanafestivalen høsten 2017, forteller Ørjan L. Bratland i Lyderhorn Skolebrass

Hvilke utfordringer har dere?
– Hovedutfordringen for korpset er som for de fleste å få økonomien til å stemme overens med ambisjonene.  Vi drar i stor grad nytte av Kulturskolen for å tilrettelegge for det musikalske løftet, men det krever betydelige økonomiske ressurser. Musikalsk ledelse og undervisning tar ca. 2/3 av budsjettet, mens kontingenter, egenandeler og dugnadstiltak dekker ca. halvparten av inntektene. Utover dette er vi avhengig av støtte fra offentlige og private aktører. Derfor er søknadsskriving og oversikt over tilskuddsordninger og andre kilder en sentral del av styrets virksomhet. Blant de positive tiltakene har vi fått støtte fra Sparebanken Vest til noe vi kaller «Korps for alle», som skal bidra til at korpset kan inkludere også musikanter som trenger ekstra tilrettelegging.
Slik vi ser det er musikkorps en spesielt fin fritidsaktivitet fordi ingen blir satt på sidelinjen, alle kan være med. Vi vet imidlertid at mange foreldre forbinder korps med tid- og arbeidskrevende dugnadsarbeid, og derfor vender tommelen ned når barnet vil begynne å spille et instrument. Gjennom aktiv bruk av tilskuddsordninger kan vi minimalisere kravene, det er en av hovedårsakene til at vi vil ta del i amatørkulturrådets virksomhet.

Hva er høydepunktet i 2018?
– I 2018 blir naturlig nok korps-NM i Bergen til sommeren et høydepunkt, med de aktivitetene og konkurransene det bringer med seg, i tillegg til lokale konkurranser og konserter.  Vi har også under planlegging en utenlandstur til høsten, slik at musikantene skal ha en opplevelse å se frem til, så vel musikalsk som sosialt.

Les mer om Lyderhorn Skolebrass HER

Musikalsk fusjon

– Begge lag hadde over tid problemer med å holde medlemstallet oppe, og det ble høsten 2003 etablert et samarbeidsprosjekt kalt Kaland/Lysefjorden Musikklag (KLML). Dette utviklet seg etterhvert til å omfatte felles øvinger og opptredener, felles dirigent og felles styre. Samarbeidet ble etterhvert så tett, at vi i 2008 besluttet å gå for en permanent fusjon. Dermed ble begge de gamle korpsene lagt ned, og Lyshornet Brass stiftet samme dag, forteller Trine Stunner, leder i Lyshornet Brass.

Hvilke utfordringer har dere?
– Å drive korps er kostbart. Utgifter til fornyelse og reparasjoner av instrumenter kan være vanskelig å skaffe midler til. En generell utfordring for korps er også å få gode konsertlokaler med rimelig leiepris. Det er derfor svært gledelig at Bergen Kommune stiller kulturhus til disposisjon kostnadsfritt. Det er stilig å spille i korps og det skulle vært stilig å være publikummer også. Korps er på langt nært så smalt som mange tror. Men det er klart at dersom korps kun blir opplevd fra en svett gymsal eller i et litt for trangt rom i en gammel skole kan dette lett bli noe som appellerer kun til spesielt interesserte. Det blir vanskelig for amatørkorps å fremstå som kulturelt og stilfullt dersom rammen rundt ikke er flott og egnet for korpslyd. Det er ikke alltid gunstig å trekke sammen kultur og idrett under ett. Håndball og korps har i grunnen ikke så mye til felles, men må ofte disponere samme lokaler (til fordel for idretten).

Hva er årets høydepunkt?
– Helt klart 10 års jubileum! 03.03.2018 fyller Lyshornet Brass 10år! Dette skal vi feire med en spennende konsert i Fana Kulturhus 27. mai sammen med Abcense Dansecrew og Smørås Skolemusikk, noe vi gleder oss stort til. Vi skal så klart også ha en jubileumsfest og en liten korpstur som avslutning på en fin vårsesong.

Les mer om Lyshornet Brass HER

Kronstadkulturen

– Vi er alle sterkt interessert i historie og kultur og ønsker å formidle dette via våre arrangement. Vår aktivitet foregår på Kronstad Hovedgård hvor vi har møter, øvinger og oppsetting av teater og musikkforestillinger. Vi finner mye glede i arbeidet vi legger ned for å fremme interessen for Kronstad Hovedgård og håper med dette å kunne glede andre og vekke interessen for livet på en historisk gård opp gjennom historien, forteller Arild Crovo

Hvilke utfodringer har dere?
– Vår største utfordring er om vi kommer i mål økonomisk med våre arrangement. Uten støtten fra Bergenhus og Årstad kulturkontor og andre sponsorer, hadde vi ikke kunnet gjennomføre våre aktiviteter på Kronstad Hovedgård. Vi gjør mye arbeid på dugnad og har et godt samarbeid med Bymuseet. Dette samarbeidet resulterte i forestillingen om 200 års jubileet for grunnloven av 1814.

Hva er årets høydepunkt?
– Årets høydepunkt blir en teaterforeststilling i april med foreløpig arbeidstittel:  «Mitt hjem – min borg» som skal handle om livet på gården i perioden 1840 – 1860. Den gang var gården i den veldedige kjøpmann Jacob Frieles eierskap med mye aktivitet, både selskapelig og forretningsmessig.

Les mer om Kronstad Hovedgård kulturforening HER

Midtøsten i Bergen

– Zamila betyr kvinnefellesskap på arabisk. Vi har holdt på siden 1999 og har i dag rundt 40 medlemmer. Vi arbeider blant annet med markedsføring, kursvirksomhet, temakvelder, studiereiser og andre aktiviteter for å fremme orientalsk dans. Våre medlemmer deltar på opptredener/kurs og festivaler i inn- og utland. Mange reiser til Oslo Orientalske Dansefestival og til Storbritannia, Egypt og Tyrkia, forteller Karianne Ramstad, styreleder i Zamila Orientalske Danseforening.

Hvilke utfordringer har dere?
– Vi mangler for tiden instruktør til faste ukeskurs i Bergen.

Hva blir høydepunktet i 2018?
– Vi ser alltid frem til å danse for publikum. I fjor laget vi en stor utendørs forestilling på Torgallmenningen der mange ble imponert og overrasket over å se at det finnes et orientalsk dansemiljø i Bergen. I år deltar vi i programmet for Dansens Dag. Ellers er det mange medlemmer som ser frem til å gå på kurs og besøke orientalske dansefestivaler rundt omkring i verden.

Les mer om Zamilla orientalske danseforening HER

Koret til Ole Bull

Sommeren 2017 deltok vi i London A Cappella Choral Competition, en korkonkurranse med strenge opptakskrav til deltakere. Koret vant sitt heat og ble kåret til «Runner up», konkurransens 2. plass i finalen. Vi ser til Ole Bull for inspirasjon. Han var ikke redd for å ta store både kunstneriske og menneskelige sjanser og ble regnet som forut for sin tid. Han forbindes ikke med kormusikk, men var en sentral person i det bergenske norske musikk- og kulturlivet. I likhet med Ole Bull, jakter Ole Bull Kammerkor på store og gode opplevelser. Vi jobber for å oppleve og dele kormusikk på et høyt nivå, sier dirigent Jon Flydal Blichfeldt

Hvilke utfordringer har dere?

– Vi har utfordring med å finne et egnet, rimelig øvingslokale i Bergen sentrum. Vi leier for tiden lokaler som ikke tilfredsstillende når det gjelder luftkvalitet for synging over lengre tid. En annen utfordring, er gode, klanglige akustiske lokaler i Bergen sentrum som ikke er kirker. Vi har nettopp fått et flott tilskudd til dette, nemlig Universitetes Aula, men den har en leiepris som gjør at et amatørkor må kalkulere med underskudd for å leie lokalet. Det er uheldig. Vi skulle ønske dette lokalet blei gjort mer økonomisk tilgjengelig for alle kor i Bergen. Det hadde gitt korene i Bergen et løft. 

En annen utfordring, er antall tenorer spesielt og menn generelt. Det er en gjennomgående utfordring for mange kor å få tilstrekkelig mange menn i korene, og grunnlaget dannes ofte i yngre alder.

Les mer om Ole Bull Kammerkor HER

Nystemte Bergen i hende

– Det trengs gode sangpedagoger i barneskolen, gode dirigenter, egnede øvingslokaler, gode og forutsigbare støtteordninger og et variert utvalg av egnede konsertarenaer. Og ikke minst vanlige mennesker som ønsker å synge og lære mer om sine medfødte musiske evner og muligheter, sier Rolf J Stewart, kornestor i Sola Fide, Bergen Domkor og Vokalgruppen YR.
Bergen har meldt seg på den nasjonale satsingen Krafttak for sang som arbeider med å styrke sangtradisjoner og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen.
– Det er klart at en mye tydeligere satsning, fra myndighetene, på å styrke et felt, som har hatt en meget sterk forankring i Bergen og på Vestlandet, kommer til å bli positivt mottatt blant sangere og korfolk. Det trengs hele tiden rekruttering av nye sangere i ALLE typer kor og ensembler og det at man får barn til å bli glad i å synge, vil gi en naturlig og stabil tilvekst på sikt. Sang på arbeidsplassen kan være med på å kunne skape et mer inkluderende arbeidsmiljø og sang i lokalmiljøet kan være en enklere og sterkere måte å integrere innbyggere fra andre kulturer og nasjoner.

Les mer om at Bergen blir en syngende kommune HER

KULTURPRISER 2017

Kulturprisen for Bergenhus bydel gikk til Shantykoret Cape Horn. En munter gjeng seniorer som har sunget sammen siden 1975!

Bærekraftig Liv Løvstakken fikk kulturprisen for Årstad bydel og Kjell Birger Gravdal fikk kulturprisen for Fyllingsdalen og Laksevåg. Gravdal skrev sitt første dikt i 1961 og i 2016 ga han ut sin første diktsamling.

Ungdomskulturprisen for Fyllingsdalen og Laksevåg gikk til trommeslageren Mathias Haaland Wang og i Bergenhus og Årstad fikk den superlokale og sjarmerende Knøsetoppfestivalen ungdomskulturprisen. Ettermiddagsfestivalen i det erkebergenske Knøsesmauet har fått et flott oppslag i nettavisen Nordnesrepublikken HER

Det var kulturbyråd Julie Andersland som på Amatørkulturkvelden 9. november overrakte kulturprisene på kr. 20.000,- hver til de fem vinnerne.

Søndag 5, november ble kulturprisen for Åsane delt ut og det var vara-ordfører Marita Moltu som overrakte prisen til Dag Vilsvik. Han startet koret «Kor-Mix» i 1986 og vært en ildsjel som har drevet koret i mer enn 30 år.
Ungdomsprisen for Arna og Åsane gikk til Jan Olav Lien Hansen. 21-åringen er aktiv i flere frivillige organsasjoner i Ytre-Arna og musikant i Arna Skulemusikklag. Vinneren er spesielt flink med teknikk og har hjulpet mange organisasjoner med å få arrangementer gjennomført.

Kulturpris for Fana og Ytrebygda 2017 ble 22. oktober tildelt Gunvor Bleiklie – for å ha ledet aspirantkoret og skolekoret på Kirkevoll i over 30 år. Kirkevoll skolekor har alltid holdt høy kvalitet og vært regnet som et av de beste skolekorene i regionen. Fanaposten skriver om vinneren HER

Amatørkulturrådet gratulerer vinnerne!

Les mer om årets kulturprisvinnere HER