Musikalsk fusjon

– Begge lag hadde over tid problemer med å holde medlemstallet oppe, og det ble høsten 2003 etablert et samarbeidsprosjekt kalt Kaland/Lysefjorden Musikklag (KLML). Dette utviklet seg etterhvert til å omfatte felles øvinger og opptredener, felles dirigent og felles styre. Samarbeidet ble etterhvert så tett, at vi i 2008 besluttet å gå for en permanent fusjon. Dermed ble begge de gamle korpsene lagt ned, og Lyshornet Brass stiftet samme dag, forteller Trine Stunner, leder i Lyshornet Brass.

Hvilke utfordringer har dere?
– Å drive korps er kostbart. Utgifter til fornyelse og reparasjoner av instrumenter kan være vanskelig å skaffe midler til. En generell utfordring for korps er også å få gode konsertlokaler med rimelig leiepris. Det er derfor svært gledelig at Bergen Kommune stiller kulturhus til disposisjon kostnadsfritt. Det er stilig å spille i korps og det skulle vært stilig å være publikummer også. Korps er på langt nært så smalt som mange tror. Men det er klart at dersom korps kun blir opplevd fra en svett gymsal eller i et litt for trangt rom i en gammel skole kan dette lett bli noe som appellerer kun til spesielt interesserte. Det blir vanskelig for amatørkorps å fremstå som kulturelt og stilfullt dersom rammen rundt ikke er flott og egnet for korpslyd. Det er ikke alltid gunstig å trekke sammen kultur og idrett under ett. Håndball og korps har i grunnen ikke så mye til felles, men må ofte disponere samme lokaler (til fordel for idretten).

Hva er årets høydepunkt?
– Helt klart 10 års jubileum! 03.03.2018 fyller Lyshornet Brass 10år! Dette skal vi feire med en spennende konsert i Fana Kulturhus 27. mai sammen med Abcense Dansecrew og Smørås Skolemusikk, noe vi gleder oss stort til. Vi skal så klart også ha en jubileumsfest og en liten korpstur som avslutning på en fin vårsesong.

Les mer om Lyshornet Brass HER

Kronstadkulturen

– Vi er alle sterkt interessert i historie og kultur og ønsker å formidle dette via våre arrangement. Vår aktivitet foregår på Kronstad Hovedgård hvor vi har møter, øvinger og oppsetting av teater og musikkforestillinger. Vi finner mye glede i arbeidet vi legger ned for å fremme interessen for Kronstad Hovedgård og håper med dette å kunne glede andre og vekke interessen for livet på en historisk gård opp gjennom historien, forteller Arild Crovo

Hvilke utfodringer har dere?
– Vår største utfordring er om vi kommer i mål økonomisk med våre arrangement. Uten støtten fra Bergenhus og Årstad kulturkontor og andre sponsorer, hadde vi ikke kunnet gjennomføre våre aktiviteter på Kronstad Hovedgård. Vi gjør mye arbeid på dugnad og har et godt samarbeid med Bymuseet. Dette samarbeidet resulterte i forestillingen om 200 års jubileet for grunnloven av 1814.

Hva er årets høydepunkt?
– Årets høydepunkt blir en teaterforeststilling i april med foreløpig arbeidstittel:  «Mitt hjem – min borg» som skal handle om livet på gården i perioden 1840 – 1860. Den gang var gården i den veldedige kjøpmann Jacob Frieles eierskap med mye aktivitet, både selskapelig og forretningsmessig.

Les mer om Kronstad Hovedgård kulturforening HER

Midtøsten i Bergen

– Zamila betyr kvinnefellesskap på arabisk. Vi har holdt på siden 1999 og har i dag rundt 40 medlemmer. Vi arbeider blant annet med markedsføring, kursvirksomhet, temakvelder, studiereiser og andre aktiviteter for å fremme orientalsk dans. Våre medlemmer deltar på opptredener/kurs og festivaler i inn- og utland. Mange reiser til Oslo Orientalske Dansefestival og til Storbritannia, Egypt og Tyrkia, forteller Karianne Ramstad, styreleder i Zamila Orientalske Danseforening.

Hvilke utfordringer har dere?
– Vi mangler for tiden instruktør til faste ukeskurs i Bergen.

Hva blir høydepunktet i 2018?
– Vi ser alltid frem til å danse for publikum. I fjor laget vi en stor utendørs forestilling på Torgallmenningen der mange ble imponert og overrasket over å se at det finnes et orientalsk dansemiljø i Bergen. I år deltar vi i programmet for Dansens Dag. Ellers er det mange medlemmer som ser frem til å gå på kurs og besøke orientalske dansefestivaler rundt omkring i verden.

Les mer om Zamilla orientalske danseforening HER

Koret til Ole Bull

Sommeren 2017 deltok vi i London A Cappella Choral Competition, en korkonkurranse med strenge opptakskrav til deltakere. Koret vant sitt heat og ble kåret til «Runner up», konkurransens 2. plass i finalen. Vi ser til Ole Bull for inspirasjon. Han var ikke redd for å ta store både kunstneriske og menneskelige sjanser og ble regnet som forut for sin tid. Han forbindes ikke med kormusikk, men var en sentral person i det bergenske norske musikk- og kulturlivet. I likhet med Ole Bull, jakter Ole Bull Kammerkor på store og gode opplevelser. Vi jobber for å oppleve og dele kormusikk på et høyt nivå, sier dirigent Jon Flydal Blichfeldt

Hvilke utfordringer har dere?

– Vi har utfordring med å finne et egnet, rimelig øvingslokale i Bergen sentrum. Vi leier for tiden lokaler som ikke tilfredsstillende når det gjelder luftkvalitet for synging over lengre tid. En annen utfordring, er gode, klanglige akustiske lokaler i Bergen sentrum som ikke er kirker. Vi har nettopp fått et flott tilskudd til dette, nemlig Universitetes Aula, men den har en leiepris som gjør at et amatørkor må kalkulere med underskudd for å leie lokalet. Det er uheldig. Vi skulle ønske dette lokalet blei gjort mer økonomisk tilgjengelig for alle kor i Bergen. Det hadde gitt korene i Bergen et løft. 

En annen utfordring, er antall tenorer spesielt og menn generelt. Det er en gjennomgående utfordring for mange kor å få tilstrekkelig mange menn i korene, og grunnlaget dannes ofte i yngre alder.

Les mer om Ole Bull Kammerkor HER

Nystemte Bergen i hende

– Det trengs gode sangpedagoger i barneskolen, gode dirigenter, egnede øvingslokaler, gode og forutsigbare støtteordninger og et variert utvalg av egnede konsertarenaer. Og ikke minst vanlige mennesker som ønsker å synge og lære mer om sine medfødte musiske evner og muligheter, sier Rolf J Stewart, kornestor i Sola Fide, Bergen Domkor og Vokalgruppen YR.
Bergen har meldt seg på den nasjonale satsingen Krafttak for sang som arbeider med å styrke sangtradisjoner og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen.
– Det er klart at en mye tydeligere satsning, fra myndighetene, på å styrke et felt, som har hatt en meget sterk forankring i Bergen og på Vestlandet, kommer til å bli positivt mottatt blant sangere og korfolk. Det trengs hele tiden rekruttering av nye sangere i ALLE typer kor og ensembler og det at man får barn til å bli glad i å synge, vil gi en naturlig og stabil tilvekst på sikt. Sang på arbeidsplassen kan være med på å kunne skape et mer inkluderende arbeidsmiljø og sang i lokalmiljøet kan være en enklere og sterkere måte å integrere innbyggere fra andre kulturer og nasjoner.

Les mer om at Bergen blir en syngende kommune HER

KULTURPRISER 2017

Kulturprisen for Bergenhus bydel gikk til Shantykoret Cape Horn. En munter gjeng seniorer som har sunget sammen siden 1975!

Bærekraftig Liv Løvstakken fikk kulturprisen for Årstad bydel og Kjell Birger Gravdal fikk kulturprisen for Fyllingsdalen og Laksevåg. Gravdal skrev sitt første dikt i 1961 og i 2016 ga han ut sin første diktsamling.

Ungdomskulturprisen for Fyllingsdalen og Laksevåg gikk til trommeslageren Mathias Haaland Wang og i Bergenhus og Årstad fikk den superlokale og sjarmerende Knøsetoppfestivalen ungdomskulturprisen. Ettermiddagsfestivalen i det erkebergenske Knøsesmauet har fått et flott oppslag i nettavisen Nordnesrepublikken HER

Det var kulturbyråd Julie Andersland som på Amatørkulturkvelden 9. november overrakte kulturprisene på kr. 20.000,- hver til de fem vinnerne.

Søndag 5, november ble kulturprisen for Åsane delt ut og det var vara-ordfører Marita Moltu som overrakte prisen til Dag Vilsvik. Han startet koret «Kor-Mix» i 1986 og vært en ildsjel som har drevet koret i mer enn 30 år.
Ungdomsprisen for Arna og Åsane gikk til Jan Olav Lien Hansen. 21-åringen er aktiv i flere frivillige organsasjoner i Ytre-Arna og musikant i Arna Skulemusikklag. Vinneren er spesielt flink med teknikk og har hjulpet mange organisasjoner med å få arrangementer gjennomført.

Kulturpris for Fana og Ytrebygda 2017 ble 22. oktober tildelt Gunvor Bleiklie – for å ha ledet aspirantkoret og skolekoret på Kirkevoll i over 30 år. Kirkevoll skolekor har alltid holdt høy kvalitet og vært regnet som et av de beste skolekorene i regionen. Fanaposten skriver om vinneren HER

Amatørkulturrådet gratulerer vinnerne!

Les mer om årets kulturprisvinnere HER

Millionløft til amatørkulturen

– Ja, vi foreslår å fjerne husleien som mange lag og organisasjoner har betalt for leie av kommunale lokaler til øvinger og aktivitet. Samlet sett utgjør dette noen millioner kroner og vil komme mange lag og organisasjoner til gode som får styrket sin økonomi, sier kulturbyråd Julie Andersland.
– Jeg er svært glad for denne milliongaven til det frivillige kulturlivet. Det er veldig mange lag og organisasjoner som typisk har betalt 5.000 – 20.000 kroner i året for å låne kommunale lokaler til aktivitet og øving. Nå kan aktørene bruke «husleiepengene» på mer aktivitet, sier Inger-Lise Skarstein, styreleder i Amatørkulturrådet i Bergen.
–  Gratis husleie har jeg fått mange innspill på fra amatørkulturlivet på Amatørkulturkvelder. Nå klarer vi endelig med 2018-budsjettet å likebehandle idrett og kultur med gratis lokaler, sier Kulturbyråden.
Kulturbudsjett-forslaget inneholder også for første gang på mange år en indeks-regulering i tilskuddene på 2% og budsjettet skal endelig vedtas i Bystyret 19. desember.
– Bergens amatørkulturliv er det stor politisk enighet om å støtte, så jeg er sikker på at alle medlemmene i Amatørkulturrådet kan glede seg over en «julegave» med gratis husleie fra neste år!

18 timer med amatørkultur

Stort publikum foran scenen i Nygårdsparken Aktivitetspark.

Lyshornet Brass spilte selvfølgelig Norge i rødt, hvitt og blått under Sykkel-VM

Sandviken Kantori imponerte med et variert repertoar.

Latvisk folkedans i stilige drakter.

Nesten ikke plass til Bergen Shantykor på scenen. Stor stemning og allsang!

Nytt team for amatørkultur

– Teamet består av tre personer, og vi har ansvar for overordnet planarbeid, utvikling og nettverksarbeid på amatørkulturområdet og på frivilligfeltet generelt, sier koordinator for Team for amatørkultur og frivillighet, Sølvi Litleskare.
– Akkurat nå arbeider vi med ferdigstilling av ny Amatørkulturplan for 2018 – 2027. Teamet behandler også alle tilskuddsordninger som er rettet mot amatørkulturlivet i Bergen. Det store frivillighetsområdet berører de fleste samfunnsområder, som helse og omsorg, oppvekst, trossamfunn og idrett og fritid. En representant fra vårt team leder ressursgruppen for frivillighet i Bergen kommune. Vi samarbeider også med de kommunale og private frivilligsentralene og områdesatsingen.
Det er svært viktig for oss i teamet å ha god kontakt med frivillige organsisasjoner, lag og grupper i Bergen, og vi tar gjerne imot innspill fra ekspertene der ute.

Hvordan følger dere opp kontakten med amatørkulturaktørene?
– I forbindelse med forarbeidet til Amatørkulturplanen, som vi arbeider med nå, har vi hatt innspillskonferanse, workshops og møter med grupper, organisasjoner og enkeltpersoner.  Dette har gitt oss viktige innspill for veien videre på amatørkulturfeltet. I vårt daglige arbeid får vi mange henvendelser fra aktører innen det frivillige amatørkulturlivet, og vi er tilgjengelige for spørsmål om både søknadsskriving, oppstart av nye organisasjoner og ellers det meste som angår virksomheten der ute.
Nå sendes snart Amatørkulturplanen ut på høring, og i den forbindelse håper vi at så mange som mulig vil komme med kommentarer og høringsinnspill.