Teater

Bergen Amateur Dramatic Society (BADS)
Bergen Musikkteater                                                                                                        Bergen Byspill                                                                                                                 Cornerteateret
Det pitte lille teater
Drama- og Teaterpedagogene Hordaland
Dukkenikkerne
Fana Unge Musikkteater
Latvisk Amatørteater Bergen
Pinocchio Musikk og Drama
Salhus revy og teater Nornarevyen
Solheim Barneteater
Studentteateret Immaturus                                                                                            Vestlandske teatersenter