Årsmøte-arrangementer

Årsmøter faller innunder begrepet arrangementer og de neste månedene skal de fleste av Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner gjennomføre årsmøter. Noen har allerede gjennomført fysiske årsmøter denne uken. Les mer

Arrangementer fra 23. februar

Det er nå mulig for den «voksne» amatørkulturen over 20 år og ha arrangementer for inntil 100 personer – dersom lokalet er stort nok. Mindre lokaler betyr færre folk. Les mer

Store øvingslokaler i kirkene

Byens kirker kan være en del av løsningen i en forsiktig oppstart av amatørkulturaktivitet de neste månedene. Spesielt for kor, men også andre amatørkulturaktører som bruker kirkene, menighetshus- og andre bygg knyttet til menigheten, til møte- og øvingslokaler. Les mer

– Vi må få til fellesøvinger!

Alvøens Musikkforening har mange planer for konserter og deltagelse i konkurranser før sommeren. Men det er helt avgjørende å komme i gang med fellesøvinger. Les mer

Øvingslokaler ved gjenåpning

Store nok lokaler – slik at avstandsregler kan opprettholdes, blir avgjørende for mange i amatørkulturen når det åpnes opp for aktivitet igjen. Les mer