Velkommen til Amatørkulturkonferanse lørdag 24. september i Fana Kulturhus. Programmet legger vekt på felles utfordringer som rekruttering av nye medlemmer, kvalitetsheving på aktiviteter og rammevilkår for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Les videre