Åpner opp for amatørkulturaktivitet

– Nå bør Bergen vurdere å gjøre som Trondheim kommune, som denne uken innførte en lokal forskrift som åpner for at voksne over 20 år kan drive med faste idrett- og kulturaktiviteter fra 3. mars, så lenge man kan holde to meters avstand, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet i Bergen. Les mer

Årsmøte-arrangementer

Årsmøter faller innunder begrepet arrangementer og de neste månedene skal de fleste av Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner gjennomføre årsmøter. Noen har allerede gjennomført fysiske årsmøter denne uken. Les mer

Arrangementer fra 23. februar

Det er nå mulig for den «voksne» amatørkulturen over 20 år og ha arrangementer for inntil 100 personer – dersom lokalet er stort nok. Mindre lokaler betyr færre folk. Les mer

Store øvingslokaler i kirkene

Byens kirker kan være en del av løsningen i en forsiktig oppstart av amatørkulturaktivitet de neste månedene. Spesielt for kor, men også andre amatørkulturaktører som bruker kirkene, menighetshus- og andre bygg knyttet til menigheten, til møte- og øvingslokaler. Les mer

– Vi må få til fellesøvinger!

Alvøens Musikkforening har mange planer for konserter og deltagelse i konkurranser før sommeren. Men det er helt avgjørende å komme i gang med fellesøvinger. Les mer