Åsane Kulturhus åpner!

Roald Heggernes har på vegne av det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet i Åsane stått i spissen i kampen for kulturhus i bydelen siden starten i 2005:
– I dag er det først og fremst glede over at kulturlivet og bydelen nå har fått dette fantastiske bygget med alle mulighetene som ligger her. Det lokale kulturlivet er veldig fornøyd med resultatet som nå foreligger. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom det frivillige kulturlivet i bydelen, Arna og Åsane kulturkontor, kommunens sentrale kulturadministrasjon, kommunens eiendomsavdeling, kulturskole, rådgivere, prosjektledelse og byens politikere. Så vidt vi har registrert har det hele tiden vært enstemmighet i bystyret om viktigheten av at Åsane skulle få sitt kulturhus, og takk for det!


Kulturhusforkjemper Roald Heggernes

Fortell om hvordan tanken om et kulturhus i Åsane startet.
– Det startet i 2004. Da ble det tatt et lokalt initiativ av Severin Overaa, kjent kulturforkjemper i Åsane som dessverre ikke er blant oss lenger. Jeg var en av dem som fikk forespørsel om å være med i en aksjonsgruppe som i første omgang skulle samle inn underskrifter for dette kravet. Andre medlemmer i den første gruppen var Jan Spjeldnæs og politikerne Inger Margrethe Presterud og Kjersti Toppe. I 2005 ble det opprettet en lokal kulturhuskomite med flere medlemmer fra kulturlivet. I 2006 la komiteen fram den første utredning om bydelens nye kulturelle møteplass. Med utgangspunkt i en grundig analyse av kulturlivets behov tok utredningen for seg både romprogram, finansiering og lokalisering. Utredningen er i grunnen det beste beviset på at engasjementet for nytt kulturhus i Åsane virkelig har kommet fra grunnplanet i kulturlivet. Når vi i dag ser hvilkets kulturhus vi har fått, finner vi igjen de fleste av de elementene som ble beskrevet i denne utredningen.
Det har vært mange opp- og nedturer for å få realisert Åsane Kulturhus. Hva, hvem eller hvordan ble den forløsende faktoren for at kulturhuset nå står ferdig?
– Da tror jeg at jeg må få nevne det som skjedde i 2013/2014. Da ble det klart at det likevel ikke ble noe av den planlagte utbygging i tilknytning til Åsane Storsenter som kommunen, privat utbygger og kulturlivet hadde jobbet med siden 2006. Da var skuffelsen stor i kulturlivet og det kunne være fristende å gi seg her, men kulturlivet gjorde ikke det. I 2014 tok vi et nytt initiativ. Vi ble gjort kjent med planene om at det skulle bygges ny videregående skole i Åsane og i november arrangerte Åsane Kulturråd en ny kulturhuskonferanse hvor temaet var om det kunne være en mulighet for samarbeid mellom kommune og fylke. Mange av de tilstede på konferansen, både politikere og representanter for fylket, gav god respons på dette. Etter dette skjedde det mye og høsten 2015 fikk kommunen på plass en intensjonsavtale om samarbeid med fylke om å bygge kulturhus og bibliotek i samlokalisering med den nye videregående skolen. Dette var svært viktig i forhold til å få realisert kulturhus.
Hva tenker du at Åsane Kulturhus skal være med å bidra til for kulturlivet i årene fremover?
– Jeg er sikker på at Åsane Kulturhus kommer til å ha en svært positiv betydning for kulturlivet, men også for hele bydelen. Samlokalisering med skole og bibliotek er ideell. Vi ser for oss et bygg med yrende liv fra morgen til kveld. En felles ny møteplass som vil øke trivselsfaktoren og bidra til økt identitetsfølelse i bydelen. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle de i kulturlivet som har bidratt i arbeidet og som jeg har samarbeidet med enten som medlemmer i kulturhuskomiteen, medlemmer i styret i Åsane Kulturråd eller på annen måte. Dette har fra dag en vært et lagarbeid og samarbeidsprosjekt.

Åsane Kulturhus åpner lørdag 26. september. Kultursalen har 485 sitteplasser, men på grunn av koronatiltak, er publikumskapasiteten kraftig redusert. Åpningsforestillingen blir filmet og sendt direkte på Bergen kommune sin YouTube-kanal fra kl. 19.00 her

Åsane Kulturhus har laget en film om kulturhusets fasiliteter og muligheter her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan