Der kor og korps følger nasjonale smittevernregler for musikkøvelser, har det vært mer uklart hva som gjelder for medlemsmøter og aktivitet i alle andre sjangre amatørkultur.
– Jeg forstår godt at det kan være utfordrende å tolke retningslinjene, men fra denne uken følger Bergen igjen de nasjonale retningslinjene og det er ikke noe som hindrer et medlemsmøte fra å være et offentlig arrangement. Det er viktig å huske at det ikke er noe krav om at et arrangement skal være åpent for allmenheten for at det skal kunne klassifiseres som et offentlig arrangement etter de nasjonale definisjonene. De viktigste kravene for at noe skal defineres som et offentlig arrangement er 1) at det foregår på et offentlig sted, 2) at det er en ansvarlig arrangør, og 3) det stilles en rekke krav til gjennomføring, som arrangør er ansvarlig for å ivareta, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (bildet under)

Medlemsmøter i for eksempel historielag og mange andre sjangre amatørkultur kan altså defineres som et arrangement med inntil 200 deltagere – forutsatt at lokalet er stort nok til at deltagerne kan holde minst 1 meters avstand.
– Et medlemsmøte vil kunne være et offentlig arrangement, dersom det foregår i et leid lokale eller på annet offentlig sted, en person eller organisasjon står som ansvarlig arrangør, og arrangøren tar ansvar for å oppfylle kravene til gjennomføring som spesifisert i nasjonal forskrift. Dersom møtet finner sted i et privat hjem, og/eller ikke har noen person eller organisasjon som står som ansvarlig arrangør, og/eller ikke innfrir krav til gjennomføring, da vil møtet defineres som privat sammenkomst.

Fra og med 29. september kan man gjennomføre medlemsmøter og aktivitet med inntil 200 personer til stede, dersom man har en ansvarlig arrangør, det foregår på offentlig sted og arrangør oppfyller kravene som stilles i nasjonal forskrift for offentlige arrangementer.

Se nasjonal forskrift for offentlige arrangementer her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan