22% ble hjemme

Bergen kommune har gjennom koronapandemien stilt spørsmål til bergenserne om effekten av korona på kultur, idrett og fritid.
For amatørkulturen er det spesielt interessant med svarene på spørsmålet: «Hvorfor har du drevet sjeldnere med organisert sang, musikk, teater og dans høsten 2020 enn før korona?»
– 77% svarer naturligvis fordi tilbudet var nedstengt, men verdt å merke seg er at 22% svarer at de var redd for smitte eller at de opplevde situasjonen som utrivelig ved å delta i amatørkulturaktivitet, sier William Hazel, seksjonssjef analyse og strategi i byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

– Dette rimer også med svarene fra de to koronaundersøkelsene til Amatørkulturrådet. Der kommer det fram noe høyere tall fra organisasjonene selv, som har registrert at rundt 1/3 av de voksne medlemmene har holdt seg unna, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
– Vi ser også at 9% av de voksne svarer at de har blitt mer hjemmekjære og at den relativt lange perioden har ført til at man har kommet ut av vanen med å delta i organisert amatørkulturaktivitet, fastslår Hazel.
– Amatørkulturen er klar over at man har en rekrutteringsjobb fremover. Både å sørge for å få tilbake dem som har blitt hjemme i lang tid, men også at man tiltrekker seg nye medlemmer.   

I bakgrunnsvariabler kan man bryte ned svarene på bydeler, utdanningsnivå og inntekt. Kulturbyråd Eline Haakestad kommenterer undersøkelsen slik:
«For byrådet er det viktig at Bergens kulturliv skal ta tilbake det tapte og ta videre steg i årene fremover. For byrådet er det særlig viktig at grupper som tidligere hadde svakere tilknytning til frivillig kulturliv og organisasjoner, eller som sjeldnere enn andre deltok som publikummere, tas med i gjenåpningen og videreutviklingen av kunst og kulturlivet.»

Bergen kommunes undersøkelse om effekten av korna på kultur, idrett og fritid lastes ned her