22% ble hjemme

Bergen kommune har gjennom koronapandemien stilt spørsmål til bergenserne om effekten av korona på kultur, idrett og fritid.
For amatørkulturen er det spesielt interessant med svarene på spørsmålet: «Hvorfor har du drevet sjeldnere med organisert sang, musikk, teater og dans høsten 2020 enn før korona?»
– 77% svarer naturligvis fordi tilbudet var nedstengt, men verdt å merke seg er at 22% svarer at de var redd for smitte eller at de opplevde situasjonen som utrivelig ved å delta i amatørkulturaktivitet, sier William Hazel, seksjonssjef analyse og strategi i byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

– Dette rimer også med svarene fra de to koronaundersøkelsene til Amatørkulturrådet. Der kommer det fram noe høyere tall fra organisasjonene selv, som har registrert at rundt 1/3 av de voksne medlemmene har holdt seg unna, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
– Vi ser også at 9% av de voksne svarer at de har blitt mer hjemmekjære og at den relativt lange perioden har ført til at man har kommet ut av vanen med å delta i organisert amatørkulturaktivitet, fastslår Hazel.
– Amatørkulturen er klar over at man har en rekrutteringsjobb fremover. Både å sørge for å få tilbake dem som har blitt hjemme i lang tid, men også at man tiltrekker seg nye medlemmer.   

I bakgrunnsvariabler kan man bryte ned svarene på bydeler, utdanningsnivå og inntekt. Kulturbyråd Eline Haakestad kommenterer undersøkelsen slik:
«For byrådet er det viktig at Bergens kulturliv skal ta tilbake det tapte og ta videre steg i årene fremover. For byrådet er det særlig viktig at grupper som tidligere hadde svakere tilknytning til frivillig kulturliv og organisasjoner, eller som sjeldnere enn andre deltok som publikummere, tas med i gjenåpningen og videreutviklingen av kunst og kulturlivet.»

Bergen kommunes undersøkelse om effekten av korna på kultur, idrett og fritid lastes ned her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan