50 musikanter under Lyderhorn

Korpset er som navnet sier et brass band og består av musikanter fra Kjøkkelvik, Nygårdslien og Bjørndalsskogen skoler.  Bakgrunnen for samarbeidet var fallende oppslutning og muligheten for å gi musikantene et bedre musikalsk og sosialt tilbud ved samling av ressursene.  Det har vist seg å være vellykket og korpset består nå av ca. 50 medlemmer fordelt på Hovedkorps, Juniorkorps og Aspiranter. I samarbeid med skolene og Kulturskolen får hvert medlem tilbud om individuell undervisning av høy kvalitet. Selv om korpset de siste to-tre årene har vært gjennom et generasjonsskifte slik at gjennomsnittsalderen pr. i dag er relativt lav, har vi opplevd en svært inspirerende musikalsk utvikling ledet av Hovedkorpsets dirigent Jan Egil Jørgensen.  Den foreløpige toppen var seier på Fanafestivalen høsten 2017, forteller Ørjan L. Bratland i Lyderhorn Skolebrass

Hvilke utfordringer har dere?
– Hovedutfordringen for korpset er som for de fleste å få økonomien til å stemme overens med ambisjonene.  Vi drar i stor grad nytte av Kulturskolen for å tilrettelegge for det musikalske løftet, men det krever betydelige økonomiske ressurser. Musikalsk ledelse og undervisning tar ca. 2/3 av budsjettet, mens kontingenter, egenandeler og dugnadstiltak dekker ca. halvparten av inntektene. Utover dette er vi avhengig av støtte fra offentlige og private aktører. Derfor er søknadsskriving og oversikt over tilskuddsordninger og andre kilder en sentral del av styrets virksomhet. Blant de positive tiltakene har vi fått støtte fra Sparebanken Vest til noe vi kaller «Korps for alle», som skal bidra til at korpset kan inkludere også musikanter som trenger ekstra tilrettelegging.
Slik vi ser det er musikkorps en spesielt fin fritidsaktivitet fordi ingen blir satt på sidelinjen, alle kan være med. Vi vet imidlertid at mange foreldre forbinder korps med tid- og arbeidskrevende dugnadsarbeid, og derfor vender tommelen ned når barnet vil begynne å spille et instrument. Gjennom aktiv bruk av tilskuddsordninger kan vi minimalisere kravene, det er en av hovedårsakene til at vi vil ta del i amatørkulturrådets virksomhet.

Hva er høydepunktet i 2018?
– I 2018 blir naturlig nok korps-NM i Bergen til sommeren et høydepunkt, med de aktivitetene og konkurransene det bringer med seg, i tillegg til lokale konkurranser og konserter.  Vi har også under planlegging en utenlandstur til høsten, slik at musikantene skal ha en opplevelse å se frem til, så vel musikalsk som sosialt.

Les mer om Lyderhorn Skolebrass HER

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan