500 millioner – også til amatørkultur

Denne statlige tilskuddsordningen skal stimulere til å lage kulturarrangementer før 31.12, med gjedende begrensinger i publikumskapasitet og dermed mindre billettinntekter.
– Nei, ingen i Frivillighetsregistert kan søke på disse pengene, sa Kulturrådet bastant første gang Amatørkulturrådet tok kontakt.
– Vi sendte også en skriftlig henvendelse til Kulturrådet, men svaret var det samme: De som er registreret i Frivillighetsregisteret (som stort sett er alle amatørkultur-organisasjoner), kunne ikke søke på stimuleringsordningen.
I kriteriene stod det ingenting om at amatørkultur-organisasjoner ikke kunne søke, men julekonserter og menighetsråd(!) stod nevnt som eksempler på type arrangementer og hvem som kunne søke.
– Amatørkulturrådet var sikker på at Kulturrådet hadde misforstått, og ganske riktig måtte Kulturdepartementet gripe inn og be Kulturrådet også inkludere alle som er registrert i Frivillighetsregisteret.
Onsdag ble Kulturrådets nettsider oppdatert med at organisasjoner i Frivillighetsregisteret kan søke på stimuleringsordningen.
I utgangspunktet greit nok at det lages en stimuleringsordning for det profesjonelle kulturlivet, men i november og desember er det veldig mange amatører som arrangerer julekonserter med profesjonelle gjestemusikere. Amatørene er som regel arrangør, og da måtte selvfølgelig de også kunne søke om stimuleringsmidler.

De statlige stimuleringsmidlene gir støtte til arrangementer som finner sted frem til 31. desember. Søknadsfrist er 1. desember. Informasjon og søknadsskjema her.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan