57% frykter de har mistet medlemmer

– Rekruttering av nye medlemmer, rause og gode tilskuddsordninger til arrangementer og store nok lokaler, kommer frem som viktige prioriteringene i undersøkelsen, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.


– Vi har akkurat overlevert undersøkelsen til Bergen kommune og vi er glade for at Kulturbyråd Katrine Nødtvedt sier at hun vil arbeide med tiltak for en god oppstart av amatørkulturen.  
Torsdag 17. juni er det Amatørkulturkveld og tema blir nettopp rekruttering, deltagelse og mangfold.
– At mange nå ser på rekruttering som svært viktig, passer godt med at Bergen kommune har en langsiktig plan for økt deltagelse og mangfold i kunst- og kulturlivet. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt kommer og hun ber om innspill fra aktørene selv.
Amatørkulturrådet spurte også om noen medlemsorganisasjoner kunne tenke seg å hjelpe andre amatørkulturorganisasjoner som har hatt spesielt store utfordringer.
– Veldig gledelig at nesten halvparten svarer at de gjerne deler kunnskap og erfaringer, gir råd og støtte. Amatørkulturkvelder fremover blir derfor en viktig arena for nettopp å dele kunnskap og sikre en god oppstart for amatørkulturaktivitet som titusenvis av bergensere har savnet.

Undersøkelsen – oppstart av amatørkulturaktivitet sendes ut til alle medlemsorganisasjoner i neste uke.

Program og påmelding til Amatørkulturkveld 17. juni HER

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan