AKR-logo
topp1
Tusen takk til amatørkulturen!
- Jubileumsåret Bergen 950 år i 2020 ble ikke helt slik vi hadde tenkt oss, men jeg er likevel imponert over at mange i amatørkulturen, på tross av koronapandemien, satte sitt preg
på byjubileet og gledet mange bergensere.
Katrine Nødtvedt, Byråd for kultur, mangfold og likestilling.

Les mer om det utfordrende amatørkulturrådet 2020 og last ned Amatørkulturrådets årsrapport her.
mva2
Kulturdepartementet har denne uken lansert to koronarelaterte støtteordninger for frivillighet og amatørkultur. 275 millioner kroner er satt av til en støtteordning, hvor alle som fikk momskompensasjon i fjor kan søke. Fristen er 20. april. Den andre støtteordningen gjelder tap av inntekter eller dekning av merutgifter til planlagte arrangementer første halvår 2021. Digitalisering og kompetansehevende tiltak er også inkludert.
Her er kriteriene klare, men søknadsskjema legges først ut i juni. Sistnevnte støtteordning har allerede høstet kritikk fra Norges Musikkorpsforbund. De mener at viktige inntektskilder som loppemarked og basar, også må gi grunnlag for å søke kompensasjon. Andre har reagert på usikkerheten knyttet til om man er garantert å få penger, når søknaden sendes etterskuddsvis i juni. Les mer om de to nye tilskuddsordningene her
arna1
Arna er først ut av Bergens åtte bydeler med kulturdager i slutten av april. Drøyt 14 dager etter påske er det klart for ti dager med et variert kulturprogram. Dessverre ikke med like mange store konserter og arrangementer som tidligere år, men man satser på å kunne gjennomføre i mindre grupper inne og i fint vårvær ute.
Likevel må publikum være forberedt på at det kan bli endringer i programmet på kort varsel som følge av koronasituasjonen. Amatørkulturrådet krysser fingrende for at det blir fint vær 1. mai og at Arne Musikkforening og deres gode korpsvenner kan gjennomføre utendørs konsert i Sætreparken.
Programmet for Kulturdagar i Arna kan lastes ned som PDF her. Og for å være oppdatert på mulige programendringer, er Facebook best å følge med på her.
facebook 
MailPoet