AKR-logo
trdtopp
3. mars åpnet Trondheim kommune opp for at voksne over 20 år kunne ha fellesøvinger innendørs i grupper på inntil 20 personer. Kor og korps jublet, men hvordan fikk Trondheim dette til når de nasjonale smittevernreglene ikke anbefalte fritidsaktivitet for voksne? Og kan Bergen kommune gjøre det samme når Norge innfører Trinn 1? Les mer her
moti2
Det er garantert mange som nå trenger MOTIVASJON for å starte opp med amatørkulturaktivitet.
Amatørkulturrådet har derfor invitert musiker, pedagog og coach Lene Myhre Strand til å snakke om motivasjon. Foredraget handler om hvordan vi kan motivere oss selv i styret og våre medlemmer etter en lang periode uten aktivitet og koronafrykt.
- Vi håper å kunne gjennomføre en fysisk Amatørkulturkveld og motivasjonsforedraget. Forutsetningen er at det igjen blir tiltatt med arrangement og publikum på minst 50 personer på tilviste plasser. Vi trenger derfor påmelding, slik at vi raskt kan kommunisere ved eventuelle endringer, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
Amatørkulturkveld med motivasjonsforedrag, Nordnes Bydelshus, mandag 26. april kl. 19.00. Påmelding HER.
eldre1
Amatørkulturrådet gleder seg over at Bergen kommune er først i landet med en egen kulturstrategi for eldre. Planutkastet er nå ferdig og skal vedtas av Bystyret 28. april. Amatørkulturrådet har gitt innspill til kulturstrategien og påpeker at flere gode møteplasser i nærmiljøet – på tvers av generasjoner – er en viktig målsetting. Man må også hensynta at det er en stor gruppe eldre som er lite digitale. Både tradisjonelle- og nye mediekanaler må brukes for å nå ut til eldre med informasjon om kulturtilbud og aktiviteter.

Last ned Bergen kommunes utkast til Kulturstrategi for eldre – en aldersvennlig kunst- og kulturby 2021-2026 HER

facebook 
MailPoet