AKR-logo
- Det BLIR masse god underholdning på 17. mai, men vi kan ikke forteller hvor og når, av hensyn til at det ikke skal samle seg store folkemengder, sier Cecilie Lycke, formann i 17. mai komiteen.
I fjor kom Amatørkulturrådet med som medlem av 17. mai komiteen i Bergen. Selv om det også i år blir en annerledes nasjonaldag, er det mange som stiller opp.
mai copy
- Forslaget om «hemmelige» pop-ups var det faktisk vi i Bergen som foreslo til Kulturminister Abid Raja. Han synes det var en god ide og både i sentrum og ute i bydelene vil det være pop-ups med kor, korps, band og dansegrupper, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
- Alt skjer utendørs, kanskje på Bryggen, muligens på Fløien eller utenfor et sykehjem i Fyllingsdalen. Mer kan jeg ikke røpe…
moti2
- Mange medlemsorganisasjoner har vært flinke til å legge planer og bruke koronatiden til å reflektere over sin aktivitet. Jeg tror høsten blir en skikkelig restart for amatørkulturen og mye å glede seg til, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
Musiker, pedagog og coach Lene Myhre Strand holdt foredrag om motivasjon på Amatørkulturkvelden i april. Hun hadde flere tips til hvordan man kan engasjere medlemmene mens man «venter» på færre restriksjoner i samfunnet. Se motivasjonstipsene her
arna2
I mange år har det vært snakket og drømt om et Kulturhus i Arna. Bydelen har et rikt amatørkultuliv, men ingen fremføringsarena med sal, scene, øvingsrom og lager.
- Behovet er uomtvistelig, og dette kom klokkeklart fram vinteren 2000, da mange kulturildsjeler i Arna møttes. Våre nabobydeler, Fana og Åsane, har vært dyktige og jobbet frem tjenlige kulturhus. Her må det være mulig å søke gode råd, hvordan prosessen forløper og hvordan vi skal engasjere politikere, sier Nils Yngve Brudvik fra Arne Musikforening.
1. juni avholder Arna Kulturråd årsmøte og der håper man på at Kulturhus i Arna står øverst på handlingsplanen.
- I en byutviklingsstrategi for Bergen er Indre Arna et bydelsknutepunkt, og et Kulturhus hører da selvsagt med.
facebook 
MailPoet