AKR-logo
Mangfold_logo
I slutten av juni var det amatørkulturkveld med tema mangfold og deltagelse. Endre Nygård bruker rullestol og fortalte at det går utmerket å spille trombone i Dragefjellets Musikkorps. Koret Nytt Liv fortalte som sin mangfoldstrategi og hvordan de har fått medlemmer fra mange forskjellige land. Tango møter musikkorps gir også større mangfold og deltagelse i amatørkulturen. Se video fra Amatørkulturkvelden her.
mangfold3
Fjorårets suksess med Jubileumsscene (Bergen 950 år) i friluftsamfiet på Gamle Bergen har fortsatt i sommer.
- I år er det «Mangfoldscenen» og mange medlemsorganisasjoner har fått en etterlengtet opptreden med musikk, sang og dans. Mange for første gang på nesten halvannet år, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
Mangfoldscenen er en kabaret med 5-6 ulike opptredener og det er gratis adgang. De to siste Parksøndagene med Mangfoldscenen på Gamle Bergen er søndag 15. og 22. august kl. 13.00.
middag2
- I høst har vi tenkt å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner i bydelene som kan tenke seg å invitere eldre på middag og fortelle om sin aktivitet. Det tror vi kan være en fin måte å rekruttere flere til amatørkultur og annen type frivillighet, sier Birthe Stenhjem i Kulturetaten Bergen kommune.
Med eldre menes hjemmeboende over 65 år som kanskje ikke vet at det er et amatørkulturtilbud i nærmiljøet. For eksempel et historielag, voksenkorps eller andre lag og organisasjoner.
- Bergen kommune dekker kostnadene til middagen med inntil kr. 225,- pr. kuvert og er behjelpelig med lokaler. Vi ser også for oss at organisasjoner kan komme på middagene og presentere seg.
Prosjektet heter «Gode måltider med naboene» og mer informasjon her.
facebook 
MailPoet