AKR-logo
steam
I Bystyret på onsdag fikk politikerne presentert Byrådets forslag til neste års budsjett for Bergen. I samme møte ble også Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 vedtatt. Medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet som driver med kulturvern, kan derfor se frem til en satsing allerede på neste års kulturbudsjett, sier Kulturbyråd Katrine Nødvedt. Les mer her.
frivilllig
2022 er frivillighetens år i Norge. Den typisk norske frivillighetenes betydning for samfunnet skal settes på dagsorden og feires gjennom hele året. Regjeringens Frivillighetsmelding ligger til grunn for markeringen og Kronprins Haakon er høy beskytter for Frivillighetens år 2022.
Lag og organisasjoner oppfordres til å velge seg «sin dag» i 2022 og bli inkludert i det landsomfattende «vår dag». Dette er en tilskuddsordning hvor man kan få støtte til «vår dag» som kan være alt fra gatefester til konserter og mye annet som kan vise frem den fantastiske frivilligheten i Norge.
I tillegg blir det også flere store nasjonale markeringer og signalarrangementer over hele landet.
Mer om muligheter for å være med på Frivillighetens år 2022 her
vestland
Endelig kan amatørkulturlivet ønske publikum velkommen tilbake til aktivitet og arrangementer uten smittevernrestriksjoner. Etter halvannet år med koronapandemi kan det likevel være behov for ekstra tilskudd i tiden fremover.
- Mitt inntrykk er at det fremdeles er mange som har økonomiske utfordringer og behov for ekstra tilskudd for å stimulere til kultur- og idrettsaktivitet. Vestland Fylkeskommune har derfor satt av 9,3 millioner kroner til en ny stimuleringsordning for kultur og idrett, både profesjonelle og amatører. Tapte inntekter og stimulering til oppstart er stikkord, sier Ronny Skaar, seksjonssjef kunst- og kulturutvikling i Vestland Fylkeskommune.
Både enkeltorganisasjoner og paraplyorganisasjoner kan søke, men Vestland Fylkeskommune har som krav at tiltaket må ha en regional verdi utover egen kommune. Søknadsfrist er 10. oktober og mer om tilskuddsordningen her.
facebook 
insta
MailPoet