AKR-logo
rune
Bergen har fått ny ordfører og Rune Bakervik er i likhet med forgjengeren Marte Mjøs Persen begeistret for amatørkulturen. Og når Amatørkulturen inviterer til store og små arrangementer, jubileums-forestillinger og amatørkulturaktivitet, er det selvfølgelig ekstra stas å få besøk av ordføreren. Rune Bakervik hilser til alle i det frivillige og amatørbaserte kulturlivet her.
fylling
Denne uken har det vært mye oppmerksomhet rundt Kulturhus i Fyllingsdalen. Stort oppslag i BT her om status med planleggingen og forventet byggestart.
- Klart vi gleder oss til vårt eget Kulturhus i Fyllingsdalen, sier Johnny Rogne, leder i Fyllingsdalskoret.
Koret har som mange andre hatt en lang koronapause, men nå satser de på mye aktivitet fremover.
- Vi har brukt koronatiden til flere mer «administrative» ting i koret. Nye nettsider blant annet, og det er viktig med tanke på rekruttering. Fortelle hvem vi er, hva vi synger og hvem som kan bli medlem. 6. oktober har vi «Åpen øving» og ønsker oss nye medlemmer. Begynner du med oss nå i høst, så får du garantert være med å synge på scenen i det nye Kulturhuset! Og på Julekonserten, som vi er glad for endelig å kunne invitere til.
Se nye nettsider og les om oppstarten etter koronapausen til Fyllingsdalskoret her
haueklands
En gjenganger i henvendelser fra medlemsorganisasjonene i Amatørkulturrådet er små og store utfordringer med å bruke skolebygg til amatørkulturaktivitet.
- Her er det mange ting som kan legges bedre til rette for amatørkulturen. Manglende lagerrom, få dager med tilsynsvakt og skepsis til å låne ut skolen på kveldstid, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
- Amatørkulturrådet mener at nettopp skolebyggene har et potensial til å være mer enn skole og SFO til klokken 16.30. Og når Bergen kommune bruker mye penger på nye skolebygg og rehabilitering, må amatørkulturen tas hensyn til og bli hørt om sine ønsker og behov i de nye skolebyggene. Utrolig mye amatørkultur i Bergen møtes, øver og har aktivitet i skolebygg på kveldstid og i helger.
Bystyret har akkurat vedtatt den nye Skolebruksplanen for Bergen og Amatørkulturrådets innspill kan du lese her.
facebook 
insta
MailPoet