AKR-logo
toppny
- Hva har vært koronaens betydning for aktivitet og rekruttering i amatørkulturen?
Dette skal Amatørkulturrådet og Norges Musikkorps Forbund prøve å gi et godt bilde av på konferansen "Korona møter kultur – om utfordringer og utvikling i en uforutsigbar tid".
Det er Bergen kommune som inviterer alle kulturaktører til konferansen, som blir digital og streames fredag 29. januar. Mer informasjon om kulturkonferansen her
terminus2
Avstandsregler på minst èn og helst to meter blir nok gjeldende i lang tid fremover. Det betyr at mange i amatørkulturen har utfordringer med lokalene hvor man vanligvis møtes og øver.
- Jeg er glad for at Bergen kommune og kulturbyråden nå ønsker å se på muligheter for om det kan finnes midlertidige store lokaler som kan tas i bruk, slik at spesielt kor og korps kan øve samlet, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
I neste uke møtes Bergen kommune og Norges korforbund, Vestland Musikkråd, Norges Musikkorps Forbund og Amatørkulturrådet for å tenke kreativt rundt store nok lokaler til øvinger i amatørkulturen.

hvem
Formålet med Amatørkulturrådets Hederspris er å hedre en enkeltperson eller organisasjon som gjennom frivillig engasjement har utmerket seg med en betydelig innsats gjennom flere år for amatørkulturen i Bergen.
Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan foreslå kandidater til Hedersprisen.
Det er etablert en jury som nå ber om forslag på kandidater. Forslaget må inneholde navn og en kort begrunnelse på hvorfor vedkommende person eller organisasjon fortjener Amatørkulturrådets Hederspris.
Forslag sendes innen 15. januar herfacebook 
MailPoet