AKR-logo
tredve
Dersom et stort lokale gjøres tilgjengelig lørdag og søndag, vil det være aktuelt for dere å benytte dette for å gjennomføre øvinger for alle i koret/korpset?
Dette spørsmålet stilte Amatørkulturrådet, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund og Vestland Musikkråd til korene og korpsene i Bergen denne uken.
- Bakgrunnen er avstandsreglene på 1,5 og 2 meter som gjør at de største korene har behov for store øvingslokaler for å kunne gjennomføre fellesøvelser, sier Annlaug Hus i Norges Korforbund Hordaland.
I dag har paraplyorganisasjonene hatt møte med Kulturbyråd Katrine Nødtvedt og diskutert utfordringene knyttet til store nok øvingslokaler. Les mer her
lunge
Mange i amatørkulturen har vært flinke til å finne alternative øvingslokaler når det i perioder har vært utfordrende å øve på skoler og i kommunale kulturlokaler. Utendørs, bedriftskantiner, møterom på arbeidsplasser og kreative digitale øvinger. Noen har klart dette uten store kostnader, mens andre igjen har betalt husleie i alternative øvingslokaler. Slik blir det nok en stund femover og kan man da søke om å få dekket ekstraordinære husleiekostander i alternative lokaler?
- Ja, tilskuddsordningen lokal kulturaktivitet kan gi støtte til husleie-utgifter. Vi har allerede gitt støtte til husleie til flere kor og korps. Les mer her
mva2
Nesten 2,5 millioner kroner er allerede delt ut til amatørkultur-organisasjoner i Bergen fra Regjeringens Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner som har søknadsfrist i dag.
- Dette er utvilsomt den beste og mest målrettede ordningen som gir inntil 70% kompenasasjon for tapte inntekter man hadde i hele perioden tilbake til 12 mars i fjor, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
- Dette er med på å sikre en god og trygg oppstart for mange av våre medlemsorganisasjoner i 2021.
Beløpene varierer stort fra Hellen Skoles Musikkorps som har fått 125.000 kroner til Bøneskoret som er innvilget 25.000 kroner.


facebook 
MailPoet