AKR-logo
avstand-kopi
Store nok lokaler - slik at avstandsregler kan opprettholdes, blir avgjørende for mange i amatørkulturen når det åpnes opp for aktivitet igjen.
- Jeg har bedt Amatørkulturrådet og de andre paraplyorganisasjonene undersøke om det kan finnes ledig kapasitet i Fana- og Åsane Kulturhus. Videre har vi kartlagt de større kulturlokalene i Bergen og jeg har også snakket med skolebyråden og bedt om at skolene på best mulig måte kan stille store lokaler til disposisjon for amatørkulturen. Les mer her
hammer
Det er årsmøtetider i amatørkultur-organissjoner. I fjor førte nedstengingen 12. mars til mange utsatte årsmøter som først ble gjennomført i mai og juni.
Andre gjorde seg erfaringer med å gjennomføre årsmøter digitalt, men det kan fort bli komplisert hvis man for eksempel har forslag som krever avstemming blant medlemmene. Vær oppmerksom på at noen tilskuddsordninger krever vedlagt godkjent årsregnskap, og dette bør man opplyse om vil bli ettersendt. Eventuelt kan man gjennomføre et ekstraordinært digitalt årsmøte der kun årsregnskapet godkjennes.
alvoens
Alvøens Musikkforening har mange planer for konserter og deltagelse i konkurranser før sommeren. Men det er helt avgjørende å komme i gang med fellesøvinger.
- Vi har hatt helt stans i all fysisk oppmøte siden midten av november. Det ble også en brå stans på jubileumsåret vårt i fjor, hvor kun 1 av 3 jubileumskonserter kunne gjennomføres, sier leder Rose Gamslett.
- Vi er heldige og har en god og lojal grunnstamme av medlemmer i korpset. 10-12 medlemmer har tatt koronapermisjon, og ventes heldigvis tilbake ved sikrere tider. Vi forsøker å være konstruktive og positive, og er gode på å holde kommentarfeltene på Facebook aktive.
Les mer her.
facebook 
MailPoet