AKR-logo
tono
- Jeg vet om amatørkultur-organisasjoner som i etterkant av et arrangement, har fått krav om å betale tonoavgift, fordi man har spilt eller brukt musikk som andre har rettigheter til. Det kan være kjedelig å få en regning man ikke har budsjettert med. Les mer her.
tertnes
- Alle barn og unge gamer og musikk er en viktig del av spillopplevelsen. Fra å være enkle computerlyder så er dette etterhvert blitt til en anerkjent musikkform, der musikken også fremføres av de store symfoniorkestrene. sier Kristin Løseth, leder i Tertnes Brass.
Tertnes Brass har satt sammen en hel konsert med kjenningsmelodier og tema fra dataspill og dette har vært populært å øve inn blant musikantene:
- Veldig gøy og vi tenker også at dette er med på å få flere til å bli interessert i korps. Vi fornyer oss kreativt, «moderniserer» repertoaret og håper det kan være en fin måte å rekruttere nye medlemmer på.
I helgen er Tertnes Brass i Stavanger på Siddis Brass og fremfører «Game On!» i konkurranseprogrammet. Konserten kan sees her.
- Vi håper at vi om ikke lenge også kan få invitere til «Game On!»-konsert i Bergen.
elsker-300x80
I amatørkulturen er frivillig innsats helt avgjørende for de aller fleste lag og organisasjoner. Vi vet godt hvem de er og slike ressurspersoner skal man ta godt vare på! Bergen kommune har siden 2016 delt ut en årlig frivillighetspris og her kan alle nominere kandidater. Kriteriene sier at Frivillighetsprisen kan tildeles en person eller en organisasjon som har gjort en særskilt frivillig innsats over flere år, uavhengig av om dette er innenfor kultur, idrett, helse eller andre områder i samfunnet. Prisen er på 50.000 kroner og fristen for å nominere kandidater er 12. november. Les mer om hvordan dere kan nominere en kandidat her.
facebook 
insta
MailPoet