AKR-logo
juletopp
Vi legger bak oss nok et utfordrende år for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Starten og slutten var preget av strenge restriksjoner og avlyste aktiviteter. Mange har sagt at dere heldigvis holder motet oppe og håper på at 2022 endelig blir normalåret for medlemmer og publikum!

Amatørkulturrådet i Bergen får stadig nye medlemmer og nå ved årsskiftet runder vi 390 medlemslag, foreninger og organisasjoner innen et bredt spekter amatørkulturaktivitet. Sammen gjør vi Bergen til en fantastisk amatørkulturby!

Snart to års koronapause for en amatør, av fransk amore: en som elsker, er lenge – altfor lenge. Vi vet hvem som er ildsjelene. Send dem en spesiell hilsen nå på slutten av året og takk dem for at de står på. Ildsjeler skal man ta veldig godt vare på. Spesielt i 2022!

I år har Amatørkulturrådet fulgt opp Bergen kommunes 10-års plan for økt deltagelse og mangfold i kunst- og kulturlivet og vist at amatørkulturen ER mangfoldig. Gjennom hele året har Mangfoldscenen vært satt opp mange ganger og på scenen har det vært underholdning fra over 50 lag og organisasjoner! En liten film fra Mangfoldscenen kan du se her.

Amatørkulturrådet takker for godt samarbeid og ønsker deg , dine medlemmer og alle som har amore for amatørkulturbyen Bergen, en riktig fin juletid!

Med vennlig hilsen
Geir Eikenes
Daglig leder
Amatørkulturrådet i Bergen

facebook 
insta
MailPoet