300
jubileum
Bergen_950_alle_farger_RGB
I jubileumsåret er det selvfølgelig på sin plass med Jubileumsscene! I likhet med tidligere års store byomfattende arrangementer som Hansadager, Tall Ships Race og Sykkel-VM, inviterer og koordinerer Amatørkulturrådet alle våre medlemsorganisasjoner som ønsker å opptre. Første Jubileumsscene settes opp på selveste 17. mai og det blir flere Jubileumsscener i sentrum og i bydelene gjennom sommeren og høsten.
- Har dere lyst å opptre på en av Jubileumsscenene i løpet av jubileumsåret?
Ta uforpliktende kontakt med Amatørkulturrådet for mer informasjon om datoer m.m. her
kalender

Jubileumsbydeler

Alle åtte bydeler skal i år feire litt ekstra når det kommer til de bydelsvise kulturdagene i slutten av oktober. (Arna bydel i mai). Amatørkultur-aktører som hører hjemme i Fyllingsdalen og Laksevåg inviteres til første planleggingsmøte for kulturfesten i Bergen vest, allerede i neste uke. Da har man god tid til å planlegge og diskutere kreativt og økonomisk med kulturkontoret om gode ideer. Mer informasjon om planleggingsmøtet 5. mars her
soknad

Marstilskudd

De aller fleste medlemmene i Amatørkulturrådet har nå gjort ferdig fjorårets regnskap og sendt inn rapporter og prosjektregnskaper. Da er man berettiget til å søke på nye friske tilskuddsmidler og muligens også flere andre støtteordninger hos Bergen kommune. Legg spesielt merke til at flere tilskudd for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet har frist nå i mars måned. Sjekk om dere er aktuelle for noen av tilskuddsordningene her
Åsane
facebook 
MailPoet