AKR-logo
topp
Godt nytt frivillighetens år! Bergen kommune starter Frivillighetens år 2022 med å legge frem en plan for frivillighet. (se egen sak under). Det nasjonale frivillighetens år har fått en innstrammet start for amatørkulturen, men forhåpentligvis er mange lag og organisasjoner snart i gang med aktivitet og arrangementer. Les mer her
geir2
- Frivilligheten i Bergen er en bærebjelke for bysamfunnet, og jeg gleder meg over å se alle de områdene frivilligheten blomstrer på, både innen amatørkulturen og i idretten, i helsesektoren, ja faktisk innen de fleste samfunnsområder, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet.
Bergen kommune har i dag lagt ut Plan for frivillighet på høring og ønsker innspill fra alle som er engasjert i frivillighet. Planen vedtas endelig av Bystyret senere i vinter.
- Et klart mål med planen er at Bergen kommune skal bli enda bedre på å tilrettelegge for frivilligheten. Visjonen er at Bergen skal være en foregangsby for frivillighet.
Amatørkulturrådet i Bergen har sittet i en referansegruppe for planarbeidet og vært spesielt opptatt av tilskuddsordninger og lokaler.
- Ja, og det er blitt to av planens satsingsområder, i tillegg til kommunikasjon, synlighet og frivilligheten som en viktig ressurs. Jeg vil oppfordre til å lese planens 19 konkrete tiltak og komme med innspill innen 18. februar.
Bergen kommunes høringsutkast til Plan for frivillighet lastes ned som PDF her
avlyst
- Vi er godt i gang med å sette opp regnskapet for avlyst julekonsert i desember. Vi har sammenlignet med regnskapet fra 2019, og fått frem et grunnlag som gjør at vi kan be om kompensasjon, sier Morten Vik-Johnsen, leder i Lungegaardens musikkorps.
Lotteritilsynet administrerer støtteordningen med kompensasjon for avlyste arrangementer innen det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet for perioden 1. november til 31. desember i fjor.
- Amatørkulturrådet har fått mange spørsmål rundt dette, og derfor er det gledelig at Lotteritilsynet nå har lagt ut god informasjon om kompensasjon for både nedskalerte og avlyste arrangementer. Våre medlemsorganisasjoner må være obs på at søknad må sendes innen 18. januar, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
Mer om kompensasjonsordningen her
facebook 
insta
MailPoet