logo_amat_bergen
bsd
2022 har vært et utfordrende år for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Mange lag, foreninger og organisasjoner savner tidligere medlemmer, det er færre publikummere og økonomien er fremdeles sårbar. Gjennom hele året har Amatørkulturrådet derfor hatt søkelys på en best mulig oppstart av amatørkulturen etter pandemien. Vi har hatt møter med kulturpolitikere, lokal, regional og nasjonal kulturadministrasjon og utfordringene ble diskutert på Amatørkulturkonferansen i høst.

I år skal vi likevel glede oss over alle ildsjelene som sørget for at det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet kom sterkt tilbake i 2022. Vi vet alle hvem de er; amatørkultur-ildsjelene. (Amatør av fransk amore: en som elsker).
Takk til ildsjelene som stod på for en best mulig oppstart av aktivitet og arrangementer. Dere gleder tusenvis av bergensere!

2023 blir forhåpentligvis et normalår og amatørkulturen kan få et løft når Kulturdepartementet til våren kommer med en statlig strategi for kulturfrivillighet. Bergen kommune arbeider med en plan for kulturlivet i bydelene og Amatørkulturrådet skal selvsagt følge opp med innspill til begge planene på vegne av våre medlemsorganisasjoner.

Amatørkulturrådet i Bergen får stadig nye medlemmer og nå ved årsskiftet nærmer vi oss 400 medlemslag, foreninger og organisasjoner innen et bredt spekter amatørkulturaktivitet. Sammen gjør vi Bergen til en fantastisk amatørkulturby!

Amatørkulturrådet takker for godt samarbeid og ønsker alle som har amore for amatørkulturbyen Bergen, en riktig fin juletid!

Geir Eikenes
Daglig leder
Amatørkulturrådet i Bergen
facebook 
insta
Email Marketing Powered by MailPoet