Alternative koronalokaler

Webredaktør
08/05/2020 15:44

Amatørkulturrådet har denne uken fått mange henvendelser fra våre medlemsorganisasjoner som ønsker å møtes og starte aktivitet igjen, etter at det fra 7. mai er lov med inntil 50 personer. Les mer

– Alle har stor forståelse for at man ikke kan bruke skolelokaler ennå, men de kommunale kulturlokalene bør nå kunne åpnes igjen med gode renholdsrutiner, sier styreleder i Amatørkulturrådet, Inger-Lise Skarstein.
Bergen kommune opplyser at det jobbes med renholdsressurser, men kan ikke love når kulturlokalene åpner igjen. Noe av utfordringen ligger i ha gode renholdsrutiner mellom flere ulike aktører som bruker det samme lokalet i løpet av en ettermiddag og kveld.
Alle lag og organisasjoner innen amatørkulturen oppfordres til å finne frem til alternativer lokaler, som for eksempel selskapslokaler, kantiner eller konferanserom.  Bergen kommune vil som en del av koronatilskuddsordningen kunne gi støtte til å dekke utgifter til leie av andre lokaler.
Ta kontakt med Amatørkulturrådet eller et av de fire bydelsvise kulturkontorene for tips til alternative lokaler.