Amatørkulturens lokaler

En av Amatørkulturrådets viktigste oppgaver er å kontinuerlig påvirke Bergen kommune til å tilrettelegge for at lokaler til amatørkulturaktivitet skal være gratis, lett tilgjengelig og tilpasset ulike former for aktivitet.
– Hvordan opplever aktørene at lokalene de benytter til øvinger, møter og aktivitet har utviklet seg de siste 10 årene? Amatørkulturrådet har spurt våre medlemsorganisasjoner.    

– Det er gledelig å se at de fleste sier at lokalene de benytter er ganske godt eller svært godt egnet. Her har nok både Fana- og Åsane Kulturhus vært med på å heve kvaliteten, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

– Det er likevel mye som kan gjøres for at lokalene til amatørkulturen skal bli enda bedre. Når Bergen kommune rehabiliterer eller bygger nye skoler, så er det mange eksempler på at kommunen glemmer å planlegge for at skolene skal brukes av amatørkulturen etter skoletid. Dessuten kan en enkel ting som kodelås på dørene, løse at man slipper å bruke masse unødvendig tid på å hente og levere tilbake fysiske nøkler når man skal låne et kommunalt lokale.
I et større bilde er det mange flotte kommunale bygg med store møterom som står ubrukt på kveldstid. Disse burde selvsagt kunne brukes av det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Løsninger som koster lite penger – kun god planlegging og velvilje.


Amatørkulturundersøkelsen er gjennomført tre ganger med samme spørsmål. Rosa søyle: 2014, lilla søyle: 2018 og lyseblå søyle: 2023.

  (Kilde: Amatørkulturundersøkelsen utført av Respons Analyse august-september 2023.)

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan