Gratis Amatørkulturguider

De fire forskjellige Amatørkulturguidene inneholder tips og råd til hvordan man kan bli flinkere på å drive amatørkulturaktivitet. Rekruttere nye medlemmer, lage gode arrangementer, få til et større mangfold og den mest populære Amatørkulturguiden med tema søknadsskriving.

Alle fire Amatørkulturguider har hatt egne redaksjoner med representanter fra amatørkulturen. De har bidratt med egne erfaringer og vellykkede eksempler på rekruttering av medlemmer, planlegge og gjennomføre arrangementer og søknadsskriving.

– Amatørkulturguider er et viktig tiltak i Bergen kommunes Amatørkulturplan. Dette minibiblioteket er aktuell for alle i amatørkulturen, uansett sjanger. Guidene er blitt veldig populære og er «utsolgt fra forlaget», sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Amatørkulturguidene ble trykket opp i 250 fysiske eksemplarer og flere av heftene er oversatt til både engelsk og arabisk.
– Den fjerde Amatørkulturguiden med tema Mangfold kom nå i høst og selv om de fysiske heftene for lengst er distribuert til byens lag, foreninger og organisasjoner i amatørkulturen, kan de selvsagt lastes ned gratis som PDF versjoner her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan