Amatørkulturkveld: Rekruttering

Alle vil ha flere medlemmer, men det er ofte utfordrende å inkludere mennesker med for eksempel nedsatt funksjonsevne eller vite hvordan man kan nå ut til innvandrere på en god måte, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
Kulturbyråd Katrine Nødtvedt kommer og presenterer den nye plan for økt deltagelse og mangfold i kunst og kulturlivet:
– Hvilke tiltak i 10-års planen kan amatørkulturen bruke i arbeidet med rekruttering, deltagelse og mangfold?
Kulturdirektør i Bergen kommune, Vincent Mrimba, som selv er fra Kenya, vil gå gode råd om hvordan man kan få til økt deltagelse og mangfold i kulturlivet..

Amatørkulturkvelden er åpen for alle som ønsker å bli bedre på rekruttering av nye medlemmer.
Last ned invitasjon med programmet HER.