Amatørkulturundersøkelse 2023

Hvordan har medlemsutviklingen vært etter pandemien og har den kraftige prisstigningen den siste tiden påvirket Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner?
– Dette er to av spørsmålene i Amatørkulturundersøkelsen vi sender ut til våre medlemsorganisasjoner om kort tid. Det blir interessant å se på utviklingen av amatørkulturfeltet over tid, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Respons Analyse AS står for den faglige utformingen av undersøkelsen, som de også gjorde i 2015 og 2019. Spørsmålene vil dreie seg om det å drive en frivillig- og amatørbasert kulturorganisasjon.
– Amatørkulturundersøkelsen er viktig for å få svar på hva som kan legges bedre til rette og hva Amatørkulturrådet, på vegne av våre medlemsorganisasjoner, kan adressere til byens politikere og kulturadministrasjon.

Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet oppfordres til å svare på undersøkelsen som sendes ut medio juni.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan