Amatørkulturundersøkelsen

– Det er gøy å se at det blomstrer i amatørkulturlivet! Jeg gleder meg til å studere svarene i undersøkelsen og legger merke til at langt flere er fornøyd med lokalene sine, enn for fire år siden. Det viser at Bergen kommunes innføring av gratis lokaler til amatørkulturen har vært en suksess!, sier en fornøyd Andersland
Styreleder i Amatørkulturrådet, Inger-Lise Skarstein, oppfordret kulturbyråden til å følge opp svarene fra amatørkulturaktørene. 100 medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet har svart på spørsmål om sin aktivitet, utfordringer og rammevilkår. Utdrag fra undersøkelsen lastes ned her.