Åpne statlige bygg til amatørkulturen

Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner svarer at det viktigste vi kan gjøre for dem er å påvirke rammevilkår for amatørkulturen gjennom innspill, høringer og møter med politikere og kulturadministrasjon.

– Kvalitetsheving gjennom bedre offentlige rammevilkår for amatørkulturen handler om å hele tiden komme med innspill til kulturplaner og kulturbudsjetter. Amatørkulturens behov har også sin plass i andre offentlige planer som ikke direkte handler om kultur. For eksempel skolebruksplaner, der Amatørkulturrådet mange ganger har påpekt at nybygg og rehabilitering av skolebygg, må planlegges for bruk til amatørkulturen på kveldstid og i helger, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Denne uken var det frist for å sende innspill til Kultur- og likestillingsdepartementet som før sommeren kommer med en statlig strategi for kulturfrivillighet.

– Amatørkulturrådets innspill la vekt på at staten må klargjøre sitt ansvar og muligheter ovenfor lag, foreninger og organisasjoner i det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Amatørkulturrådet foreslo helt konkret at høyskoler og universitet i mye større grad kan åpnes opp for gratis utlån til amatørkulturen. Mange statlige eiendommer har flotte lokaler, noen med fremføringsarenaer som Mimes Brønn (bildet under) på høyskolen på Kronstad og universitetets aula på Nygårdshøyden.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan