Åpner opp for amatørkulturaktivitet

– Akkurat som i Bergen er smittesituasjonen i Trondheim lav og dette viser at de lokale myndighetene i Trondheim har tillit til at organisasjonene tar ansvar, vurderer smitterisikoen og setter inn nødvendige tiltak.

Den nasjonale regelen er fortsatt at voksne anbefales å ikke drive med organisert fritidsaktivitet, men Trondheim kommune mener altså at voksne i grupper på inntil 20 personer nå kan møtes til fritidsaktiviteter.

– Så er det helt greit at vi må leve med at det på kort varsel – nasjonalt eller lokalt – innføres strengere regler igjen.
Når Trondheim kommune denne uken sier at det i vår by er ok for voksne å ha fellesøvinger eller trene sammen, så gir det en stor trygghet for mange i amatørkulturen, som nettopp ønsker en slik bekreftelse fra myndighetene, fremfor å “bryte” en nasjonal anbefaling eller finne rom for å møtes innenfor begrepet “arrangement”.


Trondheim kommune orienterer om sin lokale forskrift her