Amatørkulturrådet årsmøte 2018

Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan stille med 2 representanter som har stemmerett på årsmøtet.

Umiddelbart etter årsmøtet (ca. kl. 19.00) inviterer vi til Amatørkulturkveld:

PROGRAM
De siste årene har det dukket opp fere kulturfestivaler/strøksmarkeringer i smitt og smau, nærmiljø og på byens skoler.

  • Hvordan kommer man i gang med en kulturfestival og kan dette være en arena for å bli mer synlig med sin aktivitet og rekruttere nye medlemmer?
  • Bergen kommune ønsker “kreative nabolag” velkommen og orienterer om hjelp og tilskudd til å komme i gang med lokale kulturarrangementer.
  • Knøsetoppfestivalen, Dragefjellet Minifestival og Landåsfest presenterer sine arrangementer og gode råd for komme i gang med kulturfest.

Meld på medlemmer fra ditt lag/organisasjon. Kaffe/te og enkel severing. GRATIS ADGANG!

Vi ber om påmelding til Årsmøtet og/eller Amatørkulturkveld HER

Årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen og påfølgende Amatørkulturkveld:
Tid: Torsdag 19. april kl. 18.00.
Sted: Nordnes Bydelshus, Klosteret 2, 5005 Bergen.
Hjertelig velkommen!


Last ned årsmøtepapirer HER