Amatørkulturrådet årsmøte 2018

Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan stille med 2 representanter som har stemmerett på årsmøtet.

Umiddelbart etter årsmøtet (ca. kl. 19.00) inviterer vi til Amatørkulturkveld:

PROGRAM
De siste årene har det dukket opp fere kulturfestivaler/strøksmarkeringer i smitt og smau, nærmiljø og på byens skoler.

  • Hvordan kommer man i gang med en kulturfestival og kan dette være en arena for å bli mer synlig med sin aktivitet og rekruttere nye medlemmer?
  • Bergen kommune ønsker “kreative nabolag” velkommen og orienterer om hjelp og tilskudd til å komme i gang med lokale kulturarrangementer.
  • Knøsetoppfestivalen, Dragefjellet Minifestival og Landåsfest presenterer sine arrangementer og gode råd for komme i gang med kulturfest.

Meld på medlemmer fra ditt lag/organisasjon. Kaffe/te og enkel severing. GRATIS ADGANG!

Vi ber om påmelding til Årsmøtet og/eller Amatørkulturkveld HER

Årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen og påfølgende Amatørkulturkveld:
Tid: Torsdag 19. april kl. 18.00.
Sted: Nordnes Bydelshus, Klosteret 2, 5005 Bergen.
Hjertelig velkommen!


Last ned årsmøtepapirer HER

 

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan