Amatørkulturrådets nyhetsbrev

AMATØRKULTURGUIDER

Amatørkulturguidene er på 12 sider kan lastes ned gratis.

  1. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Rekruttering av nye medlemmer. Last ned her
  2. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Søknadsskriving. Last ned her
  3. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Arrangementer – planlegging og gjennomføring. Last ned her

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt

Gratulerer som ny kulturbyråd for Bergen! Hva tenker du om kulturbyen Bergen og spesielt det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet?
– Jeg vært heldig å få nyte godt av det rike kulturlivet i Bergen hele livet, og særlig som student har jeg fått mange gode opplevelser med kulturaktiviteter i regi av frivillige, f. eks. revy, teater og kor. Min mann er også musiker, og gjennom han har jeg fått blitt kjent med musikkmiljøet i Bergen, som er et utrolig rikt miljø med mye frivillig innsats som ligger til grunn. Så jeg er alt i alt svært begeistret for å få lov til å være kulturbyråd i Bergen, der amatørkulturfeltet er en essensiell del av det som gjør byen til en kulturby!
Du representerer MDG – hvilken kulturpolitikk ligger til grunn for partiet?
– De Grønne er i høyeste grad et kulturparti. For meg, og partiet, er det viktig å skape gode lokalsamfunn og legge til rette for at folk kan leve rike, meningsfulle liv der de bor. Vi tror at et samfunn med mindre fokus på materielt forbruk, og mer fokus på livskvalitet vil være bra for både mennesker og miljø. Og hvis man kanskje bruker mindre tid og penger på det materielle forbruket, da har vi mer ressurser til å både skape og oppleve kultur. Kulturen er også viktig fordi den skaper møteplasser, og er med på å knytte folk sammen på tvers av ulike bakgrunner. 
Vi er selvfølgelig nysgjerrig på om du selv er eller har vært amatørkulturutøver…
– Jeg har (dessverre) ikke selv vært aktiv innenfor amatørkulturen, men er veldig glad i sang og musikk, og skriver ofte egenkomponerte sangtekster til spesielle anledninger. 
Hvilke ønsker har du for kulturfeltet fremover?
– Jeg syns vi er utrolig priviligerte i Bergen med det kulturlivet vi har, og tenker at det ikke er noe vi må ta for gitt. Samtidig må vi også jobbe med å tilgjengeligjøre kulturen for enda flere. Noen gode tiltak fra byrådsplattformen er for eksempel å sikre kulturhus i alle bydeler, følge opp amatørkulturplanen, og øke antall elevplasser i kulturskolen. Jeg ser frem til å jobbe med dette i samarbeid med alle Bergens flotte kulturaktører!

Bli kjent med Kulturbyråd Katrine Nødtvedt og hør om hennes tanker for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet på Amatørkulturkveld, Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgate 54, torsdag 5. desember kl. 18.00. Gratis inngang. Påmelding her

Amatørkulturbudsjettet 2020

– Jeg er glad for at byrådet har stilt seg bak mine forslag om økt støtte til Amatørkulturrådet, drift av Åsane kulturhus, utvidelse av kulturhuset i Fana og nye bibliotekfilialer på Laksevåg og på Sletten.

I budsjettforslaget økes amatørkulturens mest brukte tilskuddsordning; Lokal kulturaktivitet til 6 millioner kroner. I tillegg opprettes det en ny støtteordning for Frivillig kulturvern og det ligger også inne midler for å starte arbeidet med en egen kulturplan for seniorer i 2020.

30 år etter at Bergen var Europeisk Kulturby i 2000, tenker Andersland også på å starte arbeidet med få statusen tilbake til Bergen i 2030. Bybydsjettet skal de neste ukene til behandling i ulike politiske komiteer og endelig vedtas i Bystyret i desember.

Her finner du mer om Byrådets forslag til kulturbudsjett for Bergen 2020

Lokaler til amatørkultur

– Ja, vi har jobbet en god stund med å forbedre tjenesten og håper at det nå skal bli enklere å få oversikten over alle lokalene som er tilgjengelig for amatørkulturen, sier Emil Mathisen, direktør – enhet for for kulturformidling og deltagelse.

Til forskjell fra tidligere, må alle som ønsker å reservere lokaler til kulturaktivitet, identifisere seg med Bank-ID eller Min-ID når man søker.
– Ja, det gir en trygghet å vite hvem som faktisk står bak søknaden, dersom det skulle oppstå noe uforutsett i forbindelse bruk av lokalene. Vi har testet systemet grundig den siste tiden, og jeg håper at Amatørkulturrådet, på vegne av sine medlemmer, kan være med å gi oss tilbakemeldinger, dersom noe er feil eller ting som kan forbedres og gjøre tjenesten enda bedre.

Aktiv By heter nå Aktiv kommune og det er viktig at opplysninger i Frivillighetsregisteret om din organisasjon er oppdatert og korrekt. Bookingsystemet henter nemlig disse opplysningene automatisk. 
For ordens skyld er det fremdeles slik at man må kontakte bydelskulturkontoret dersom man er på jakt etter et fast og langsiktig lån av lokaler til amatørkulturaktivitet.

Fra lanseringen 6. september har Aktiv Kommune noen små innloggings-problemer, men man håper å få løst dette så snart som mulig. Kontakt Kulturkontoret i din bydel for hjelp, hvis du har problemer med booking av lokaler. Ta en kikk på Aktiv kommune her

En guide til hvordan man går frem for å sende søknad om lokaler, kan lastes ned her.

Valgdebatt Amatørkultur

Tirsdag 27.8 stilte ni partier til debatt om Amatørkultur og publikum fra et stort spekter lag og organisasjoner fikk servert løfter om at det skal planlegges lokaler til amatørkultur i alle nye skolebygg og tverrpolitisk garanti for at kulturhuset i Fyllingsdalen skal bygges.
Samtlige(!) politikere opplyste at de selv var aktive amatørkulturutøvere eller kunne vise til en fortid fra både skolekorps, sang og dans. Det lover godt for Amatørkulturplanens mål om at Bergen skal være en internasjonalt ledende amatørkulturby. Her kan du laste ned Amatørkulturplanen.

Kulturpolitikere fra 10 partier blir utfordret på hvordan Bergen de neste årene skal bli en enda bedre by for tusenvis av amatørkulturaktører.

• Hvordan kan det satses på det frivillige og amatørbaserte kulturlivet i Bergen de neste årene?
• Hvordan blir Bergen en internasjonalt ledende amatørkulturby?
• Vil amatørkulturen bli løftet de neste fire årene med ditt parti i byråd?

TIRSDAG 27. AUGUST KL 18:30
KLOSTERET MAT&VIN – NORDNES BYDELSHUS, KLOSTERET 2

Gratis adgang for alle kulturinteresserte og muligheter for å stille spørsmål til politikerne.
Sikre deg plass på valgdebatten ved å melde deg på HER

Amatørkulturundersøkelsen

– Det er gøy å se at det blomstrer i amatørkulturlivet! Jeg gleder meg til å studere svarene i undersøkelsen og legger merke til at langt flere er fornøyd med lokalene sine, enn for fire år siden. Det viser at Bergen kommunes innføring av gratis lokaler til amatørkulturen har vært en suksess!, sier en fornøyd Andersland
Styreleder i Amatørkulturrådet, Inger-Lise Skarstein, oppfordret kulturbyråden til å følge opp svarene fra amatørkulturaktørene. 100 medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet har svart på spørsmål om sin aktivitet, utfordringer og rammevilkår. Utdrag fra undersøkelsen lastes ned her.