Årsmøte-arrangementer

– Det gikk helt strålende! Medlemmene forholdt seg til smittevernregler, kom med mundbind og satt seg i salen med god avstand, forteller Inger-Lise Skarstein i Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.

Regelen om fastmonterte stoler (opphevet forrige fredag) gjorde det utfordrende å planlegge årsmøtet for bare en uke siden, da maksantallet var 10 personer i lokaler med løse stoler.
– Vi hadde da valget mellom digitalt årsmøte, som jeg synes er utfordrende å få til på en god måte, eller å finne et lokale med fastmonterte stoler. Vi var heldige som fikk låne kinosalen på Akvariet til vårt årsmøte. Der er stolene i amfiet fastmonterte og med drøyt 30 deltagere på årsmøtet, gikk dette veldig fint. Og etterpå hadde vi et åpent arrangement med foredrag om Akvariets historie.

– Nå er det jo blitt enklere med at stolene kan være «løse» og Fortidsminneforeningen Bergen lokallag er allerede i gang med å planlegge fysiske medlemsmøter i Stranges Stiftelse.

Arrangementer fra 23. februar

– Ja, de kommunale kulturhusene er nå tilgjengelig for arrangementer og akkurat nå følger Bergen de nasjonale smittevernreglene. Definisjonen av arrangementer er for eksempel medlemsmøter, seminar og kurs, men vi anbefaler at man ikke starter opp med faste ukentlige øvinger, sier Vincent Mrimba, direktør i Kulturetaten i Bergen kommune.
Regelen med fastmonterte stoler forsvant forrige fredag og det betyr at de aller fleste type lokaler nå kan ha arrangementer for inntil 100 personer, der publikum henvises til en fast plass på “løse” stoler.
– Det er viktig å være klar over at grensen på 100 personer innendørs på arrangementer, ikke vil være mulig i de fleste kommunale kulturlokalene. Det er nok bare Fana- og Åsane Kulturhus som i sine kultursaler vil ha plass til maksgrensen på 100 personer.

Amatørkulturrådet har sjekket noen av de mest brukte kulturlokalene og både kultursalen på Ny-Krohnborg, Vitalitetssenteret og Scala (bildet) på Ulriken Bydelssenter, har en grense på maks 50 personer.
En oversikt over kommunale kulturlokaler her.


Med gjeldende avstandsregler vil det være betydelig redusert publikumskapasitet og man gjør derfor lurt i å kontakte bydelskulturkontorene her for informasjon om kapasitet i lokalene.

Amatørkulturrådet har denne uken gjennomført en mini-undersøkelse blant medlemsorganisasjonene med spørsmål om de nå starter forsiktig opp med arrangementer. De fleste svarer at de velger å vente.
– Overordnet er mange opptatt av at vi skal begrense antallet nærkontakter og mange hensyntar at både egne medlemmer og publikum har tatt «koronapause». En rekke av Amatørkulturrådets medlemmer har også opplevd å måtte avlyse både tre og fire ganger på kort varsel, når det har vært strammet inn både nasjonalt og lokalt i Bergen det siste året. Likevel synes jeg det er en fin mulighet, for dem som er klar, til å kunne møtes fysisk til et arrangement. Det er liten tvil om at den siste nedstengingen av amatørkulturaktivitet for voksne siden begynnelsen av november i Bergen, har vært veldig utfordrende for tusenvis av bergensere som har savnet sin amatørkulturaktivitet. Så må vi alle ha i bakhodet at nye strenge tiltak kan innføres fort de neste månedene, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet. 

– Det var en god nyhet! Vi skal nå vurdere i styret om vi kan starte opp med medlemsmøter igjen. Vi er ofte rundt 40 medlemmer på våre ukentlige medlemsmøter på zoom. Vi ser for oss å nå lage hybridmøte, der vi har 20-25 personer i storsalen og resten på videomøte via zoom. I storsalen vil vi sette opp stoler med god avstand, og sprite disse både før og etter møtet, da vil vi kunne gjennomføre dette på en smittervernfaglig måte. Det betyr enormt mye for mange av våre medlemmer at vi kan møtes fysisk, sier Tom Jarane, nestleder i Bekkalokket Fotoklubb.

Store øvingslokaler i kirkene

– Ja, vi har mange kor som øver og ikke minst ofte bidrar med flotte konserter og synger både på gudstjenester og andre kulturelle arrangementer i byens 25 menigheter, sier Lars Kristian Stendahl Gjervik, sjef for kultur, diakoni og samfunn i Bergen Kirkelige Fellesråd.
Korene har akkurat nå anbefalte avstandsregler på 2 meter mellom hver korist, og store kirkerom kan derfor være en god midlertidig løsning.
– Dette synes jeg er et godt forslag som byens kirker bør være behjelpelig med å få til. Kanskje det også er noen av byens kor som kunne tenke seg å bidra med sang på gudstjenester fremover? Det trenger naturligvis ikke være hele koret, men mindre grupper som har savnet å synge. Noen har sikkert et godt innøvd repertoar med sanger fra de mange avlyste kirkekonsertene før jul og nyttårskonsertene i januar.
Amatørkulturrådet minner om at det i skrivende stund ikke anbefales å gjenoppta faste ukentlige øvinger, men med arrangementer er det mulig å gjennomføre både seminarer og kurs, som mange kor har med jevne mellomrom.
– Jeg ser frem til å ha dialog med alle som tenker at våre store kirkebygg kan være en god løsning når korene har disse avstandsreglene.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Lars Kristian Stendahl Gjervik i Bergen Kirkelige Fellesråd her

– Vi må få til fellesøvinger!

– Vi er heldige og har en god og lojal grunnstamme av medlemmer i korpset. 10-12 medlemmer har tatt koronapermisjon, og ventes heldigvis tilbake ved sikrere tider. Vi forsøker å være konstruktive og positive, og er gode på å holde kommentarfeltene på Facebook aktive, sier leder Rose Gamslett
For janitsjarkorpset fra Alvøen er det helt avgjørende at det åpnes opp for fellesøvinger, om korpset skal kunne gjennomføre flere konserter og konkurranser dette semesteret.
– Alvøens Musikkforening har hatt helt stans i all fysisk oppmøte siden midten av november. Det ble også en brå stans for vårt 100-års jubileum i fjor, hvor kun 1 av 3 jubileumskonserter kunne gjennomføres.
Janitsjarkorpset har rundt 50 medlemmer, og øver vanligvis i Kultursalen på Vestkanten. 
– Vi er heldige og har en god og lojal grunnstamme av medlemmer i korpset. 10-12 medlemmer har tatt koronapermisjon, og ventes heldigvis tilbake ved sikrere tider. Vi forsøker å være konstruktive og positive, og er gode på å holde kommentarfeltene på Facebook aktive. Medlemmene får jevnlig informasjonsskriv og oppdateringer fra styret. Vi har gjennomført digitale medlemsmøter, årsmøte og Kahoot med tilfredsstillende oppmøter på Google meet. Korpset har ikke gjennomført digitale øvinger på grunn av mye ulik nettkvalitet hos medlemmene.
I likhet med alle andre i amatørkulturen, er det nå avgjørende at det ikke drøyer for lenge før det åpnes opp for fellesøvinger for voksne.
– Det har blitt mange endringer både på program og samarbeidspartnere de fire månedene siden siste nedstenging i november. Tiden nærmer seg for en avgjørelse om vi er spillbare for publikum. Korpset har planer om å delta i VM (Vestlandsmesterskapet) 19.-20 mars og vi er også påmeldt til NMF Hordalands Pinse-online, og håper at våren gir øvingsmuligheter. Videre er vi blitt kontaktet av 17. mai komiteen som ønsker å gjennomføre en alternativ feiring i bydelen. Vi ønsker oss samspilltid i forkant, før vi kan avgjøre om korpset stiller på nasjonaldagen dette året.Vi håper at vi kan ha konsert med gode skolekorpsvenner i Olsvik, Mathopen og Fjellklang i juni, men da må vi kunne ha fellesøvelser i løpet av våren, og ikke måtte utsette samspill helt til september. 

Øvingslokaler ved gjenåpning

– Jeg vil tro at minst 30% av medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet, ikke vil ha store nok lokaler, når det åpnes opp for aktivitet og øvinger for voksne igjen. Det er spesielt de største korpsene, korene, teater- og dansegrupper som trenger større lokaler,sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
– Vi har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at mange er er bekymret for at fellesøvinger ikke blir mulig, selv om det åpnes for øvinger.

Også Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund og Vestland Musikkråd er enig i at store nok lokaler blir en stor utfordring for mange organisasjoner.
– Vi må komme i gang med fysiske fellesøvinger, ellers blir det ikke mulig å lage konserter og forestillinger, sier Annlaug Hus i Norges Korforbund.

– Med to meters avstand mellom hver person, må mange korps finne større lokaler, sier Janne-Christin H. Rabben i Norges Musikkorps Forbund Hordaland.

– Allerede før pandemien øvde de fleste musikkgrupper i for små lokaler. Med nye krav til avstand må mange ha lokaler som er både tre og fire ganger så store som sine gamle øvingsrom. Det er umulig å si hvor lenge avstandskravene vil gjelde, og store nok øvingslokaler vil være en utfordring for mange en god stund framover,sier Marius Dale Romslo i Vestland Musikkråd.

Amatørkulturrådet og de tre organisasjonene har hatt mange møter siden nyttår for å se på hvordan utfordringene med store lokaler kan løses. Bergen kommune ønsker også å være behjelpelig.

– Jeg har bedt Amatørkulturrådet og de andre paraplyorganisasjonene undersøke om det kan finnes ledig kapasitet i Fana- og Åsane Kulturhus. Videre har vi kartlagt de større kulturlokalene i Bergen, og har fått avklart at Havrommet kan leies, og oppmuntrer aktører til å søke støtte til dette. Det er et utendørs område under tak, som også kan rigges til med telt, dersom man kan skaffe det til veie. Jeg har også snakket med skolebyråden og bedt om at skolene på best mulig måte kan stille store lokaler til disposisjon for amatørkulturen, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

– Det er mange store og ledige konferanselokaler på byens hoteller og det kan også være en god og midlertidig løsning. Får vi til et spleiselag med rabatter fra hotellene, egenandel fra aktørene selv og et bidrag fra Bergen kommune, så kan dette bli en god måte å få til fellesøvinger på, sier Eikenes i Amatørkulturrådet.

Kulturstrategi for eldre

– Strategien har mange gode forslag og ambisjoner for alle i amatørkulturen som har levd en stund og har en hverdag med mer fritid enn arbeidstid, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

Målet med Kulturstrategi for eldre er todelt; Bergen kommune ønsker å satse på eldres ressurser og potensial og er bevisst på at samlet kompetanse er med på å styrke samtidens kultur. I tillegg er det behov for å legge strategier for at flere eldre skal kunne delta i et interessant og engasjerende kunst- og kulturliv.
De neste 40 årene vil antallet nordmenn over 67 år doble seg og Amatørkulturrådet merker godt at flere eldre engasjerer seg i det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet.
– Seniordans og kulturhistorie-sjangeren utmerker seg med en spesielt stor økning i medlemstall og engasjerte eldre. Men også generelt i mange andre sjangre er det stadig flere godt voksne som er veldig aktive. Det er jo ikke slik at man går av med pensjon i amatørkulturen, snarere tvert i mot er det mange som starter, eller kommer tilbake til frivillig kulturaktivitet, når man gir seg i arbeidslivet.


– Ja, jeg tenker at det er mye som bør få oppmerksomhet i Bergen kommunes kulturstrategi for eldre. De eldre er en mangfoldig gruppe og en stor ressurs. Det er viktig at både politikere og administrasjon ser denne gruppen. Det er positivt med en strategiplan som både synliggjør og ikke minst foreslår tiltak for å engasjere enda flere. Jeg vil oppfordre alle “som har levd en stund” til å komme med innspill til kulturstrategi for eldre, sier Inger-Lise Skarstein, som i mange år har vært engasjert i flere amatørkulturorganisasjoner. Nå leder hun Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.  


Jeg har en forventning til at kulturstrategien for eldre vil bevisstgjøre kulturinstitusjoner, frivillig kulturliv, og alle aktører knyttet til produksjon og formidling av kunst og kultur om betydningen av eldres kompetanse for et levende kunst- og kulturliv. Det ligger et uutnyttet potensial i å inkludere eldre som aktivt medvirkende i drift og utvikling av byens kunst- og kulturliv. Denne strategien skal oppfordre til å tenke nyskapende omkring hvordan vi bygger broer og samspill mellom generasjoner, når det gjelder drift og utvikling av kunst- og kulturlivet i Bergen. Videre ser jeg at det er viktig å utvikle strategier for å få den eldre del av befolkningen til aktivt å ta del i det mangfoldige tilbudet som byens aktører tilbyr. Dette gir god folkehelse, øker livskvalitet og gir en bedre alderdom for byens eldre, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

Kulturstrategi for eldre er en femårsplan frem til 2025 og i dag fredag 12. februar ble den sendt ut på høring med fire ukers frist. Alle er velkommen til å sende innspill til høringsutkastet og Amatørkulturrådet inviterer spesielt våre medlemsorganisasjoner, som har en hovedvekt av “godt voksne” medlemmer, til å ta kontakt med synspunkter og kanskje også forslag til flere gode tiltak som bør inkluderes i Kulturstrategi for eldre.

Høringsutkastet lastes ned som PDF her


Det er mange som nå…

– Hvordan kan vi motvirke dette mens vi venter på at alt blir bra?
– Vi har siden koronapandemien stengte samfunnet for snart et år siden hatt ukentlige digitale treff på Zoom. Hver onsdag i samme tidsrom som øvingene, men ikke lengre enn maks halvannen time. Folk kan bli ganske slitne av lange digitale møter, forteller Nina Rolland, leder i Arne Musikforening.

Janitsjarkorpset i Arna er et av landets eldste og de 43 musikerne har prioritert å ha foredrag på de ukentlige digitale treffene som de har kalt Kaffe&Korps.  
– Ja, vi har hatt mange ulike foredrag som ikke bare går på det musikkfaglige, men tema knyttet opp mot helse og sosiale utfordringer som i mer eller mindre grad rammer de fleste av oss som savner å kunne møtes og drive med amatørkulturaktivitet.
På egen hånd har janitsjarkorpset funnet frem til interessante foredragsholdere som har tatt opp tema som motivasjon, mental helse i en vanskelig tid, forventninger og hvordan glede seg over både små og store mål i fremtiden.
– Det har vært veldig spennende foredrag som jeg tror alle i korpset har satt stor pris på. Vi har brukt lokale foredragsholdere fra Bergen og jeg tror at det er veldig viktig å ta opp disse temaene i en vanskelig tid.

Hvordan planlegger dere for «normal» aktivitet i 2021?
– Nei, det har vi innsett blir veldig vanskelig, men vi finner stor motivasjon i å tenke på vårt store 150 års jubileum i 2027. DET kommer til å bli bra!

Kulturkonferanse 29. januar

– Hvordan har det endret kulturlivet for aktørene selv og publikum?
– Hvilke erfaringer kan vi ta med oss i planleggingen fremover mot en trygg og god «åpning» av kulturbyen Bergen?


Kulturbyråd Katrine Nødtvedt inviterer neste fredag alle kulturinteresserte til å følge den digitale konferansen:

Korona møter kultur – om utfordringer og utvikling i en uforutsigbar tid.

Både profesjonelle og amatører deler sine erfaringer og Amatørkulturrådet skal sammen med Norges Musikkorps Forbund snakke om hva som har vært koronaens betydning for aktivitet og rekruttering i amatørkulturen.

Konferansen er gratis å følge på internett og strømmingen starter fredag 29. januar kl. 11.00. Program og link til konferansen her

Ekstraordinær husleie

Utendørs, bedriftskantiner, møterom på arbeidsplasser og kreative digitale øvinger. Noen har klart dette uten store kostnader, mens andre igjen har betalt husleie i alternative øvingslokaler. Slik blir det nok en stund fremover og kan man da søke om å få dekket ekstraordinære husleiekostnader i alternative lokaler?

– Ja, tilskuddsordningen lokal kulturaktivitet kan gi støtte til husleieutgifter. Vi har allerede gitt støtte til husleie til flere kor og korps, men det gjelder først og fremst til enkeltøvinger eller seminarer som man for eksempel av plasshensyn og avstandsregler må gjennomføres i store nok lokaler, sier Sølvi Litleskare, spesialrådgiver amatørkultur i Bergen kommunes fagavdeling kunst og kulturutvikling

De mest brukte øvingslokalene er typisk barneskoler og kommunale kulturlokaler. Disse er gratis å bruke, men i mange tilfeller for små til at alle kan samspille på grunn av avstandsregler.
– Vi kan ikke gi ukentlig fast tilskudd til et helt nytt øvingslokale som koster penger å leie, men er positiv at man finner frem til et lokale som gjør at man kan få øvd sammen.

Tilskuddsordningen Lokal kulturaktivitet her

Store nok øvingslokaler

Dette spørsmålet stilte Amatørkulturrådet, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund og Vestland Musikkråd til korene og korpsene i Bergen denne uken.
– Bakgrunnen er avstandsreglene på 1,5 og 2 meter som gjør at de største korene har behov for store øvingslokaler for å kunne gjennomføre fellesøvelser,
sier Annlaug Hus i Norges Korforbund Hordaland.

I dag har paraplyorganisasjonene hatt møte med Kulturbyråd Katrine Nødtvedt og diskutert utfordringene knyttet til store nok øvingslokaler.
– Vi tok også opp at det er viktig at alle rektorer har samme forståelse for at amatørkulturen skal ha tilgang til å øve på skolene. Flere skolekorps har opplevd at de ikke får slippe til på skolene, selv om det fra Bergen kommune er sagt tydelig at det skal man, sier Janne-Christin H. Rabben i Norges Musikkorps Forbund Hordaland.
Kulturbyråden lovet å følge dette opp med skolebyråden og oppfordret korene og korpsene til å søke om tilskudd til husleie-utgifter når man har behov for et stort lokale til samspill-øvinger.
– Vi fikk positiv tilbakemelding på ideen om å finne et et stort lokale som kan benyttes til samspill og samsynging. Dette vil vi nå jobbe videre med, basert på at over halvparten av korene og korpsene svarte at dette ville de benytte seg av i det kommende vår-semesteret, sier Geir Eikenes i Amatørkulturrådet i Bergen.
– Skal korene og korpsene etterhvert komme skikkelig i gang, så kan man ikke bare fortsette med mindre gruppe- og digitale øvinger i lang tid fremover. Øvinger med samspill og samsynging må til for at det forhåpentligvis snart kan bli konserter, påpeker Marius Dale Romslo i Vestland Musikkråd.

Og når tiden kommer for å arrangere konserter, fikk Kulturbyråden en utfordring om å kartlegge hvilke konsertlokaler i Bergen som har fastmonterte stoler 😉