– Noen vet allerede at de har mistet medlemmer, og mange er urolige for om alle møter opp etter sommeren. Rekruttering blir viktig og Amatørkulturrådet registerer at flere medlemsorganisasjoner er i gang med kreative prosjekter for å få flere medlemmer, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
I fjor utga Amatørkulturrådet en guide med tema: Rekruttering. 12 sider med gode råd og tips til hvordan man starter opp rekrutteringsarbeid. Amatørkulturguiden om rekruttering lastes ned gratis som PDF her.

Amatørkulturrådets undersøkelse: Oppstart av amatørkulturen, kan lastes ned her.

Bergensavisens omtale av undersøkelsen og intervjuer med flere amatørkulturorganisasjoner her.

57% frykter de har mistet medlemmer

– Rekruttering av nye medlemmer, rause og gode tilskuddsordninger til arrangementer og store nok lokaler, kommer frem som viktige prioriteringene i undersøkelsen, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.


– Vi har akkurat overlevert undersøkelsen til Bergen kommune og vi er glade for at Kulturbyråd Katrine Nødtvedt sier at hun vil arbeide med tiltak for en god oppstart av amatørkulturen.  
Torsdag 17. juni er det Amatørkulturkveld og tema blir nettopp rekruttering, deltagelse og mangfold.
– At mange nå ser på rekruttering som svært viktig, passer godt med at Bergen kommune har en langsiktig plan for økt deltagelse og mangfold i kunst- og kulturlivet. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt kommer og hun ber om innspill fra aktørene selv.
Amatørkulturrådet spurte også om noen medlemsorganisasjoner kunne tenke seg å hjelpe andre amatørkulturorganisasjoner som har hatt spesielt store utfordringer.
– Veldig gledelig at nesten halvparten svarer at de gjerne deler kunnskap og erfaringer, gir råd og støtte. Amatørkulturkvelder fremover blir derfor en viktig arena for nettopp å dele kunnskap og sikre en god oppstart for amatørkulturaktivitet som titusenvis av bergensere har savnet.

Undersøkelsen – oppstart av amatørkulturaktivitet sendes ut til alle medlemsorganisasjoner i neste uke.

Program og påmelding til Amatørkulturkveld 17. juni HER

Amatørkulturkveld: Rekruttering

Alle vil ha flere medlemmer, men det er ofte utfordrende å inkludere mennesker med for eksempel nedsatt funksjonsevne eller vite hvordan man kan nå ut til innvandrere på en god måte, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
Kulturbyråd Katrine Nødtvedt kommer og presenterer den nye plan for økt deltagelse og mangfold i kunst og kulturlivet:
– Hvilke tiltak i 10-års planen kan amatørkulturen bruke i arbeidet med rekruttering, deltagelse og mangfold?
Kulturdirektør i Bergen kommune, Vincent Mrimba, som selv er fra Kenya, vil gå gode råd om hvordan man kan få til økt deltagelse og mangfold i kulturlivet..

Amatørkulturkvelden er åpen for alle som ønsker å bli bedre på rekruttering av nye medlemmer.
Last ned invitasjon med programmet HER.   

Oppstart for Amatørkulturen

– Ja, det har vært veldig forskjellig hvordan amatørkulturen har blitt rammet av pandemien. Noen har med god grunn hatt en lang pause, mens andre har vært flinke til å finne digitale løsninger og opprettholde aktivitet i korte perioder. Mange frykter frafall og jeg tror rekruttering og å få medlemmene tilbake i aktivitet, er en stor utfordring. Jeg ønsker innspill fra amatørkulturen om hvilke ekstraordinære/midlertidige tiltak som vil være hensiktsmessige i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

Amatørkulturrådet har denne uken sendt ut en miniundersøkelse til våre medlemsorganisasjoner med spørsmål om hvilke tiltak som kan bidra til en god oppstart. Svarene vil bli presentert for Kulturbyråden.
– I neste uke har jeg invitert paraplyorganisasjoner i amatørkulturen til et møte og håper at vi sammen kan bli enig om gode tiltak. Torsdag 17. juni stiller jeg også på Amatørkulturkveld og da håper jeg å kunne møte mange amatørkulturutøvere.

Dersom dere ikke har mottatt invitasjon til Amatørkulturrådets miniundersøkelse, finner dere den HER.

Torsdag 17. juni kl. 19.00 inviterer Amatørkulturrådet til Amatørkulturkveld. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt er gjest og på programmet står blant annet rekruttering av nye medlemmer og økt deltagelse i amatørkulturen fra et større mangfold. Meld deg på Amatørkulturkvelden HER.

Amatørkulturrådets Hederspris

En jury valgte blant 16 gode forslag og Amatørkulturrådets Hederspris ble delt ut for første gang på Amatørkulturkvelden denne uken.

Ordfører Marte Mjøs Persen stod for en utdeling av den aller første Amatørkulturrådets Hederspris:

Bergensavisen og Bergens Tidende intervjuet vinneren her

Kultursommer i Bergen

– Amatørkulturorganisasjoner kan både lage et eget opplegg i form av en kultur-sommerskole eller lignende, men også være «leverandør» av for eksempel en musikk- eller danseaktivitet som inngår som en del av en aktivitetsdag, fortalte Lisa Knapskog Skauge fra Bergenhus og Årstad kulturkontor på Amatørkulturkvelden denne uken.

Se videointervju fra Amatørkulturkvelden om hvordan amatørkulturen kan være med å tilby sommeraktiviter for barn og unge:

Større prosjekter over 100.000 kroner søkes på via tilskuddsportalen her.

Mindre prosjekter gis det tilskudd til via bydelskulturkontorene. Ta kontakt med ditt bydelskulturkontor her for mer informasjon og veiledning. Vær oppmerksom på at søknadsfrist er 10. mai.

Innendørs øvinger for voksne

– Vi har endelig kunnet gjennomføre øvinger innendørs med nesten alle musikerne i brassbandet. To ganger denne uken har vi øvd med tre grupper i et lokale som er på over 1000 kvadratmeter, sier Christer Kvinge i Flesland Musikklag.
Dette høres ut som en måte å få til fellesøvinger på, men Amatørkulturrådet har inntrykk av at ingen vil si høyt at dette er måten å få gjennomført samspill på?
– Ja, vi har også diskutert dette grundig i styret og kommet frem til at reglene gjør det mulig å legge opp til at vi kan være sammen alle i korpset i flere grupper. La meg understreke at det er frivillig å komme på disse øvingene. Det er fortsatt noen hos oss som av forskjellige grunner ikke ønsker å være med.
Er det andre tolkninger av de nye reglene med grupper?
– Mja, vi diskuterte oss frem til at lokalets størrelse er avgjørende. De ulike gruppene kan jo ikke sitte med to meters avstand og spille eller øve på forskjellige ting. Vi driver med lyd og i samme rom hadde ikke det fungert. Gruppene må spille det samme, mens gruppeøvelser typisk må være adskilt i forskjellige rom.
For Flesland Musikklag var de nye reglene absolutt i siste liten, ettersom brassbandet i helgen skal spille flere ganger under borgerlig konfirmasjons seremonier i Grieghallen.

– Styrene i to av korene jeg dirigerer vurderer nå hvordan man skal tolke reglene med flere grupper i samme rom, sier kordirigent Thea Meidell Sjule.
Meidell Sjule dirigerer fire forskjellige kor hver uke og har gjort seg mange erfaringer i en utfordrende periode for øvinger.
– To av «mine» kor har gjennomført utendørs øvinger noen uker nå. Langt fra optimalt, men det betyr mye for det sosiale og bare kunne møtes. Oppslutningen har vært god. Å nå ha muligheter innendørs har vi diskutert, men det er mange korister som for eksempel jobber innenfor helse, skole og barnehage, som er skeptisk. Det må man selvfølgelig ha respekt for og da er vi tilbake til at fortgang i vaksinering er det viktigste for å få kulturlivet tilbake til normalen.
Underskudd på dirigenter fører også til en annen utfordring under koronapandemien.
– Ja, jeg og mange andre dirigenter treffer jo mange korister i løpet av en uke. Jeg kan for eksempel treffe 150 korister i mine fire kor. Heldigvis har det gått bra, men jeg tenker ofte på å holde god avstand og at det å fortsette med å øve utendørs er en stor fordel enn så lenge.
Men, tenker du at korene nå faktisk kan vurdere å få til innedørs fellesøvinger i store lokaler?
– Jeg tenker at det må være opptil hvert enkelt kor å vurdere i samråd med dirigent og alle koristene.   

Utendørs korøving

– Skal det fungere, må man lete litt for å finne et «perfekt» utendørs og avgrenset område. Lyden fra et sangkor må ha et «rom» og da kan det fungere et sted hvor det er takoverbygg, sier en av byens mest erfarne kordirigenter.
Men fungerer det virkelig å synge utendørs? «Forsvinner» ikke lyden av korsang opp i løse luften?
Amatørkulturrådet tok med mobiltelefonen og filmet korøvinger utenfor Åsane Kulturhus og Havrommet på Nordnes.

Bergen Mannskor under tak utenfor Åsane Kulturhus.
Bergen Filharmoniske Kor under tak på Havrommet.