Snart fellesøvinger igjen?

Kor og korps jublet, men hvordan fikk Trondheim dette til når de nasjonale smittevernreglene ikke anbefalte fritidsaktivitet for voksne? Og kan Bergen kommune gjøre det samme når Norge innfører Trinn 1?

– Dette er en tillit vi viser innbyggerne våre. Det var politikerne i Trondheim kommune som i februar utfordret oss i idrett- og kulturadministrasjonen om å se på om vi kunne tilpasse retningslinjene våre til smittebildet lokalt, og utfordre noen av de nasjonale anbefalingene. Etter flere dialogmøter med idretten og kulturaktørene åpnet vi for at også voksne aktører innen fritidskulturlivet kunne starte kontrollert opp med øvinger, sier Ola By Rise, kultur- og idrettsdirektør i Trondheim kommune.

Lave smittetall over tid i Trondheim, var hovedårsaken til at kommunen likevel lettet på de lokale bestemmelsene for voksne.
– Trondheim åpnet 3. mars for at enkelte aktiviteter for voksne kan gjennomføres innendørs, dersom kravet om to meters avstand overholdes. Det gjelder for eksempel for kor- og korps øvinger. Det er en avgjørende forutsetning at aktiviteten legges opp slik at alle klarer å holde avstand og overholde smittevernregler både før, under og etter aktiviteten, understreker By Rise.

I hele påsken og frem til 14. april er det igjen innført nasjonalt forbud mot fritidsaktiviteter for voksne. Det gjelder også Trondheim. I tiden fremover er By Rise klar på at det kan komme endringer fort.
– Det kan skje i Trondheim, som alle andre steder, at vi veldig raskt må innføre strengere lokale tiltak igjen. Men når vi har hatt lave smittetall i en lengre periode, så er jeg glad for at fritidskulturaktivitet er mulig for voksne. Det er to lokale regler som alle i kulturen i Trondheim nå må forholde seg til: To meters avstand og maks 20 personer innendørs i gruppen.

Hvordan har kor, korps og andre i amatørkulturen tatt imot dette?
– Veldig mange fikk anledning til å komme i gang igjen med øvinger noen uker i mars. Det er fint å få hyggelige tilbakemeldinger fra både korps og kor, som har savnet sterkt å få synge og spille! Så skal man ha respekt for at noen vil vente med å delta i fritidsaktiviteter til et flertall av befolkningen er vaksinert og pandemien er under kontroll. Dette må alle kor og korps være klar over, når de internt diskuterer om det er tid for å starte opp med øvinger. Dette kan snu veldig raskt.

Forutsatt en lengre periode med lave smittetall, bør ikke Bergen kommune kunne klare å få til det samme for voksne i amatørkulturen?
– Politikerne i Bergen må få gjøre sine vurderinger, de kjenner sitt område best. Men så langt har ikke vi i Trondheim opplevd økt smitte på grunn av disse lokale tilpasningene, vi har bare fått mer fornøyde kulturaktører. Dersom de ønsker det, må kulturpolitikere og kulturadministrasjonen i Bergen gjerne ta kontakt med oss for å høre om våre erfaringer så langt.


Kulturbyråd Katrine Nødtvedt, hva tenker du om en åpning for innendørs øvinger i amatørkulturen for voksne i Trinn 1.  Er det noe vi kan få til i Bergen?
– Jeg tenker mye på dette med øvinger, og jeg er bekymret for alle de som blir forhindret i å drive aktivitet. Både fordi denne aktiviteten kunne vært viktig og helsebringende for folk nå med så lite sosial kontakt som enkelte får, men også for å bevare mangfoldet i organisasjonslivet til etter pandemien. Dersom vi kommer i en situasjon der det blir smittevernmessig trygt å aktivt åpne for øvinger på tross av nasjonale anbefalinger (forutsatt at man nasjonalt går ned fra en forskrift til en anbefaling på dette feltet), så skal vi vurdere det. Foreløpig er det dessverre ikke aktuelt, både siden nasjonal forskrift forbyr innendørsøving, og på grunn av den ustabile smittesituasjonen lokalt.

(Intervjuet med Ola By Rise, er gjort før innføringen av det nasjonale forbudet mot fritidsaktiviter for voskne som gjelder til 14. april.)

Amatørkulturåret 2020

– Til tross for koronapandemien, så synes jeg Amatørkulturrådet fikk gjort veldig mye bra i jubileumsåret. Som paraplyorganisasjon har vi hatt et stort arbeid med å synliggjøre og komme med viktige innspill til myndighetene lokalt, regionalt og nasjonalt om at også amatørkulturen må inkluderes i ekstraordinære tilskuddsordninger og korona-krisepakker, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet i Bergen.
– I Bergen er det minst 12-13% av innbyggerne som elsker sin amatørkulturaktivitet, og det utgjør faktisk over 33.000 bergensere! De er medlem i hundrevis av organisasjoner der de aller fleste, ikke har kunnet drive med øvinger og aktivitet på lang tid.
Amatørkulturrådet stod bak tre jubileumsprosjekter i anledning byjubileet Bergen 950 år.
– Synliggjøring av den fantastiske amatørkulturen i Bergen er kanskje det viktigste vi gjør. Jubileumsscenen ble en stor suksess og Jubileumsby-fotokonkurransen fungerte minst like godt, selv om det var koronapandemi. Bydelene forteller stoppet brått opp i mars, men dette prosjektet med byens kulturhistorielag, kommer sterkt tilbake.

Les mer om det utfordrende amatørkulturrådet 2020 og last ned Amatørkulturrådets årsrapport som PDF her.

Utendørs øvinger

– Jeg har snakket med flere kordirigenter og korister denne uken som sier at det har vært overraskende fine korøvinger utendørs. Jeg tror mange vil komme i gang igjen og er lei av å øve på Zoom, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

– Erfaringen vi har gjort oss, er at det er utrolig slitsomt å vente på endringer hele tiden. Så nå har vi planlagt å øve her på Havrommet på Nordnes helt til mai. I Volve Vokal er det folk i ulike yrker med. Å møtes utendørs gjør det derfor enklere for alle å stille på øvinger. Det er bedre å legge oss på en litt lavere linje, og heller øve ute, forteller Thea Meidell Sjule, dirigent for koret Volve Vokal.
Hun er også dirigent for koret Kor è tonen, som har øvd utendørs denne uken.

– Vi har 1000 kvadratmeter under tak tilgjengelig, og det er fint å kunne tilby Havrommet til noen som trenger et sted å øve. Vi har fylt opp en del dager allerede og det er veldig kjekt å hjelpe korene med fellesøvinger, sier Morten Dahl Sebjørnsen, daglig leder for Havrommet på Holbergskaien.

– Utenfor Åsane Kulturhus har vi også et overbygg, og her har det vært utendørs korsang fra Bergen Mannskor og Ole Bull Kammerkor, forteller Aida Rokolj, rådgiver ved Arna og Åsane kulturkontor.

Denne artikkelen er basert på reportasje i BA som denne uken var på besøk på Havrommet. Last ned reportasjen her

Fellesøvinger ute under tak

– Havrommet er et tidligere havnelager på Holbergskaien på Nordnes som har et stort overbygg som gjør de mulig å være utendørs, men likevel under tak, sier Morten Dahl Sebjørnsen, daglig leder på Havrommet.
– Det var mange i koret som synes det var fantastisk å kunne møtes igjen og synge sammen. Litt surt og kaldt, men det var en fin etterklang under det store taket. Nå har vi bestemt oss for å øve en drøy time på Havrommet hver mandag frem til påske i første omgang, sier Thea Meidell Sjule som dirigerer Kor è tonen.
Mandag øvde Kor è tonen under tak på Havrommet og tirsdag var elitekoret Volve Vokal på plass til sin første fellesøving på lenge.
– Flere kor har tatt kontakt og det er bare kjekt om Havrommet kan hjelpe til med «øvingslokaler». Vi har også mulighet til å åpne kaféen, slik at man kan benytte garderobe, toaletter og få seg en kopp kaffe.

Det er fortsatt plass til flere som ønsker å øve under tak på Havrommet. Les mer om det unike øvingslokalet ute under tak her.

Åpner opp for amatørkulturaktivitet

– Akkurat som i Bergen er smittesituasjonen i Trondheim lav og dette viser at de lokale myndighetene i Trondheim har tillit til at organisasjonene tar ansvar, vurderer smitterisikoen og setter inn nødvendige tiltak.

Den nasjonale regelen er fortsatt at voksne anbefales å ikke drive med organisert fritidsaktivitet, men Trondheim kommune mener altså at voksne i grupper på inntil 20 personer nå kan møtes til fritidsaktiviteter.

– Så er det helt greit at vi må leve med at det på kort varsel – nasjonalt eller lokalt – innføres strengere regler igjen.
Når Trondheim kommune denne uken sier at det i vår by er ok for voksne å ha fellesøvinger eller trene sammen, så gir det en stor trygghet for mange i amatørkulturen, som nettopp ønsker en slik bekreftelse fra myndighetene, fremfor å “bryte” en nasjonal anbefaling eller finne rom for å møtes innenfor begrepet “arrangement”.


Trondheim kommune orienterer om sin lokale forskrift her

Årsmøte-arrangementer

– Det gikk helt strålende! Medlemmene forholdt seg til smittevernregler, kom med mundbind og satt seg i salen med god avstand, forteller Inger-Lise Skarstein i Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.

Regelen om fastmonterte stoler (opphevet forrige fredag) gjorde det utfordrende å planlegge årsmøtet for bare en uke siden, da maksantallet var 10 personer i lokaler med løse stoler.
– Vi hadde da valget mellom digitalt årsmøte, som jeg synes er utfordrende å få til på en god måte, eller å finne et lokale med fastmonterte stoler. Vi var heldige som fikk låne kinosalen på Akvariet til vårt årsmøte. Der er stolene i amfiet fastmonterte og med drøyt 30 deltagere på årsmøtet, gikk dette veldig fint. Og etterpå hadde vi et åpent arrangement med foredrag om Akvariets historie.

– Nå er det jo blitt enklere med at stolene kan være «løse» og Fortidsminneforeningen Bergen lokallag er allerede i gang med å planlegge fysiske medlemsmøter i Stranges Stiftelse.

Arrangementer fra 23. februar

– Ja, de kommunale kulturhusene er nå tilgjengelig for arrangementer og akkurat nå følger Bergen de nasjonale smittevernreglene. Definisjonen av arrangementer er for eksempel medlemsmøter, seminar og kurs, men vi anbefaler at man ikke starter opp med faste ukentlige øvinger, sier Vincent Mrimba, direktør i Kulturetaten i Bergen kommune.
Regelen med fastmonterte stoler forsvant forrige fredag og det betyr at de aller fleste type lokaler nå kan ha arrangementer for inntil 100 personer, der publikum henvises til en fast plass på “løse” stoler.
– Det er viktig å være klar over at grensen på 100 personer innendørs på arrangementer, ikke vil være mulig i de fleste kommunale kulturlokalene. Det er nok bare Fana- og Åsane Kulturhus som i sine kultursaler vil ha plass til maksgrensen på 100 personer.

Amatørkulturrådet har sjekket noen av de mest brukte kulturlokalene og både kultursalen på Ny-Krohnborg, Vitalitetssenteret og Scala (bildet) på Ulriken Bydelssenter, har en grense på maks 50 personer.
En oversikt over kommunale kulturlokaler her.


Med gjeldende avstandsregler vil det være betydelig redusert publikumskapasitet og man gjør derfor lurt i å kontakte bydelskulturkontorene her for informasjon om kapasitet i lokalene.

Amatørkulturrådet har denne uken gjennomført en mini-undersøkelse blant medlemsorganisasjonene med spørsmål om de nå starter forsiktig opp med arrangementer. De fleste svarer at de velger å vente.
– Overordnet er mange opptatt av at vi skal begrense antallet nærkontakter og mange hensyntar at både egne medlemmer og publikum har tatt «koronapause». En rekke av Amatørkulturrådets medlemmer har også opplevd å måtte avlyse både tre og fire ganger på kort varsel, når det har vært strammet inn både nasjonalt og lokalt i Bergen det siste året. Likevel synes jeg det er en fin mulighet, for dem som er klar, til å kunne møtes fysisk til et arrangement. Det er liten tvil om at den siste nedstengingen av amatørkulturaktivitet for voksne siden begynnelsen av november i Bergen, har vært veldig utfordrende for tusenvis av bergensere som har savnet sin amatørkulturaktivitet. Så må vi alle ha i bakhodet at nye strenge tiltak kan innføres fort de neste månedene, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet. 

– Det var en god nyhet! Vi skal nå vurdere i styret om vi kan starte opp med medlemsmøter igjen. Vi er ofte rundt 40 medlemmer på våre ukentlige medlemsmøter på zoom. Vi ser for oss å nå lage hybridmøte, der vi har 20-25 personer i storsalen og resten på videomøte via zoom. I storsalen vil vi sette opp stoler med god avstand, og sprite disse både før og etter møtet, da vil vi kunne gjennomføre dette på en smittervernfaglig måte. Det betyr enormt mye for mange av våre medlemmer at vi kan møtes fysisk, sier Tom Jarane, nestleder i Bekkalokket Fotoklubb.

Store øvingslokaler i kirkene

– Ja, vi har mange kor som øver og ikke minst ofte bidrar med flotte konserter og synger både på gudstjenester og andre kulturelle arrangementer i byens 25 menigheter, sier Lars Kristian Stendahl Gjervik, sjef for kultur, diakoni og samfunn i Bergen Kirkelige Fellesråd.
Korene har akkurat nå anbefalte avstandsregler på 2 meter mellom hver korist, og store kirkerom kan derfor være en god midlertidig løsning.
– Dette synes jeg er et godt forslag som byens kirker bør være behjelpelig med å få til. Kanskje det også er noen av byens kor som kunne tenke seg å bidra med sang på gudstjenester fremover? Det trenger naturligvis ikke være hele koret, men mindre grupper som har savnet å synge. Noen har sikkert et godt innøvd repertoar med sanger fra de mange avlyste kirkekonsertene før jul og nyttårskonsertene i januar.
Amatørkulturrådet minner om at det i skrivende stund ikke anbefales å gjenoppta faste ukentlige øvinger, men med arrangementer er det mulig å gjennomføre både seminarer og kurs, som mange kor har med jevne mellomrom.
– Jeg ser frem til å ha dialog med alle som tenker at våre store kirkebygg kan være en god løsning når korene har disse avstandsreglene.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Lars Kristian Stendahl Gjervik i Bergen Kirkelige Fellesråd her

– Vi må få til fellesøvinger!

– Vi er heldige og har en god og lojal grunnstamme av medlemmer i korpset. 10-12 medlemmer har tatt koronapermisjon, og ventes heldigvis tilbake ved sikrere tider. Vi forsøker å være konstruktive og positive, og er gode på å holde kommentarfeltene på Facebook aktive, sier leder Rose Gamslett
For janitsjarkorpset fra Alvøen er det helt avgjørende at det åpnes opp for fellesøvinger, om korpset skal kunne gjennomføre flere konserter og konkurranser dette semesteret.
– Alvøens Musikkforening har hatt helt stans i all fysisk oppmøte siden midten av november. Det ble også en brå stans for vårt 100-års jubileum i fjor, hvor kun 1 av 3 jubileumskonserter kunne gjennomføres.
Janitsjarkorpset har rundt 50 medlemmer, og øver vanligvis i Kultursalen på Vestkanten. 
– Vi er heldige og har en god og lojal grunnstamme av medlemmer i korpset. 10-12 medlemmer har tatt koronapermisjon, og ventes heldigvis tilbake ved sikrere tider. Vi forsøker å være konstruktive og positive, og er gode på å holde kommentarfeltene på Facebook aktive. Medlemmene får jevnlig informasjonsskriv og oppdateringer fra styret. Vi har gjennomført digitale medlemsmøter, årsmøte og Kahoot med tilfredsstillende oppmøter på Google meet. Korpset har ikke gjennomført digitale øvinger på grunn av mye ulik nettkvalitet hos medlemmene.
I likhet med alle andre i amatørkulturen, er det nå avgjørende at det ikke drøyer for lenge før det åpnes opp for fellesøvinger for voksne.
– Det har blitt mange endringer både på program og samarbeidspartnere de fire månedene siden siste nedstenging i november. Tiden nærmer seg for en avgjørelse om vi er spillbare for publikum. Korpset har planer om å delta i VM (Vestlandsmesterskapet) 19.-20 mars og vi er også påmeldt til NMF Hordalands Pinse-online, og håper at våren gir øvingsmuligheter. Videre er vi blitt kontaktet av 17. mai komiteen som ønsker å gjennomføre en alternativ feiring i bydelen. Vi ønsker oss samspilltid i forkant, før vi kan avgjøre om korpset stiller på nasjonaldagen dette året.Vi håper at vi kan ha konsert med gode skolekorpsvenner i Olsvik, Mathopen og Fjellklang i juni, men da må vi kunne ha fellesøvelser i løpet av våren, og ikke måtte utsette samspill helt til september. 

Øvingslokaler ved gjenåpning

– Jeg vil tro at minst 30% av medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet, ikke vil ha store nok lokaler, når det åpnes opp for aktivitet og øvinger for voksne igjen. Det er spesielt de største korpsene, korene, teater- og dansegrupper som trenger større lokaler,sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.
– Vi har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at mange er er bekymret for at fellesøvinger ikke blir mulig, selv om det åpnes for øvinger.

Også Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund og Vestland Musikkråd er enig i at store nok lokaler blir en stor utfordring for mange organisasjoner.
– Vi må komme i gang med fysiske fellesøvinger, ellers blir det ikke mulig å lage konserter og forestillinger, sier Annlaug Hus i Norges Korforbund.

– Med to meters avstand mellom hver person, må mange korps finne større lokaler, sier Janne-Christin H. Rabben i Norges Musikkorps Forbund Hordaland.

– Allerede før pandemien øvde de fleste musikkgrupper i for små lokaler. Med nye krav til avstand må mange ha lokaler som er både tre og fire ganger så store som sine gamle øvingsrom. Det er umulig å si hvor lenge avstandskravene vil gjelde, og store nok øvingslokaler vil være en utfordring for mange en god stund framover,sier Marius Dale Romslo i Vestland Musikkråd.

Amatørkulturrådet og de tre organisasjonene har hatt mange møter siden nyttår for å se på hvordan utfordringene med store lokaler kan løses. Bergen kommune ønsker også å være behjelpelig.

– Jeg har bedt Amatørkulturrådet og de andre paraplyorganisasjonene undersøke om det kan finnes ledig kapasitet i Fana- og Åsane Kulturhus. Videre har vi kartlagt de større kulturlokalene i Bergen, og har fått avklart at Havrommet kan leies, og oppmuntrer aktører til å søke støtte til dette. Det er et utendørs område under tak, som også kan rigges til med telt, dersom man kan skaffe det til veie. Jeg har også snakket med skolebyråden og bedt om at skolene på best mulig måte kan stille store lokaler til disposisjon for amatørkulturen, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

– Det er mange store og ledige konferanselokaler på byens hoteller og det kan også være en god og midlertidig løsning. Får vi til et spleiselag med rabatter fra hotellene, egenandel fra aktørene selv og et bidrag fra Bergen kommune, så kan dette bli en god måte å få til fellesøvinger på, sier Eikenes i Amatørkulturrådet.