Skolelokaler fra 1. september

– 1. september kan skolebyggene igjen tas i bruk til det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Noen skoler vil kunne klare å åpne opp tidligere, og alle rektorer skal være informert om dette, sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt.
Amatørkulturrådet har denne uken vært i dialog med flere rektorer som opplyser at det jobbes med renhold på kveldstid etter at for eksempel et kor eller korps har brukt skolelokalene.
– Ja, jeg vet at skolene nå jobber med å få på plass ekstra renhold.  
Byrådet har vedtatt at disse ekstrakostnadene skal dekkes av Bergen kommune. På en del skoler vil det av praktiske årsaker være slik at man ikke kan bruke for eksempel musikkrommet eller gymsalen, slik man gjorde tidligere. Her må man ha en dialog med rektor og finne gode løsninger.
– Det var viktig for byrådet at de ekstra tiltakene som kreves ikke skal være en økonomisk byrde for hverken det frivillige kulturlivet eller skolene, som allerede er rammet hardt av korona.
Det har vært mye fokus på økt koronasmitte de siste ukene og åpning av skoler på kveldstid, følger uansett nasjonale smittevernsregler som de siste dagene har blitt strammet inn på en rekke områder.
– Jeg vil oppfordre alle lag og organisasjoner som har faste øvinger og aktivitet på skolene til å sammen med rektor lage en enkel risikoanalyse, hvor man beskriver rutiner og tiltak som sikrer godt smittevern: Hvilke(t) rom man skal bruke, navn på deltagere, begrense bruk av toaletter, bruke en inngangsdør og så videre.

Bergen Beat Jubileum

– Ja, vi er spente. Ikke bare på våre faste klubbkvelder, for vi har 15-års jubileum i år og har planlagt jubileumsarrangement i Grieghallen, forteller klubbleder Willy Berg Larsen.
Klubben for alle som setter pris på pop og rock fra Bergen på 60-tallet, samler ofte opp mot 200 medlemmer på klubbkveldene.
– Det blir nok plass til betydelig færre på høstens arrangementer med 1 meters regel og andre smitteverntiltak, men nå er vi mest bekymret for om jubileumskonserten i Grieghallen i oktober må utsettes enda engang.  Vi håpet jo på nye regler med 500 publikummere, men det ble jo nylig utsatt på ubestemt tid.
Bergen Beat Club har også et viktig formål om å ta vare på og dokumentere Bergen Beat-perioden i norsk musikkhistorie.
– Det har lenge vært en godt bevart hemmelighet, men nå vet mange at vi i høst kommer med en dokumentarfilm om Bergen Beat. Her er mange av de gamle ”stjernene” og andre fra storhetsperioden intervjuet. Dokumentarfilmen utgis på DVD som en del av jubileumsmarkeringen. Les mer om Bergen Beat Club her.

Koronatilskudd på vei

Søknadsfristen var 2. juni og mange medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet venter nå spent på om søknaden er innvilget før man tar sommerferie.
– Ja, Bergen kommune mottok over 100 søknader på denne ordningen, og vi kan forhåpentligvis starte utbetaling i neste uke, sier Sølvi Litleskare, spesialrådgiver for amatørkultur og frivillighet i Bergen kommune.

Rundt 100 søknader rimer godt med antallet medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet som i slutten av april svarte at de hadde økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien. Et forsiktig anslag viste at over 500 arrangementer og aktiviteter var blitt avlyst siden mars og at samlet beløp lå på rundt 5,3 millioner pr. 19. april.

– Amatørkulturen og det frivillige feltet kunne søke om kompensasjon for inntektsbortfall og løpende utgifter i perioden 12. mars – 12. juni, og samlet søknadssum er i overkant av 7,5 millioner. De fleste søkerne får tilskudd fra tiltakspakken, men noen få får også avslag på sine søknader.

I tillegg har Bergen kommune i tråd med politiske føringer også valgt å prioritere amatørkulturaktører som retter seg spesielt mot barn og unge.

Skolelokaler fra august

– Det er Bergen kommunes klare målsetting at vi skal kunne åpne skolene igjen på ettermiddag- og kveldstid for amatørkultur fra skolestart, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling .
– Jeg kan ikke gi en garanti, for Bergen kommune må selvfølgelig forholde seg til nasjonale koronaregler og ta hensyn til renholdskapasitet, men er situasjonen slik som i dag, så håper jeg på at vi kan åpne skolene for amatørkulturen igjen.
Hovedargumentet for at skolene ikke har kunnet åpne nå i mai og juni, har vært renholdsressurser.

– Det er riktig og jeg har stor forståelse for at mange har vært utålmodige og lengtet etter å komme igang. Byrådsavdelingene for kultur og skole har hatt mye dialog om dette og vi jobber med en plan for å kunne ta i bruk skolebyggene til lag og organisasjoner etter skole og sfo.

Fra begynnelsen av august vil det foreligge mer informasjon om hvordan hver enkelt skole igjen vil kunne åpne opp for bruk på ettermiddag- og kveldstid. Amatørkulturaktører som benytter skolelokaler, vil da kunne ta kontakt med skolene og avtale oppstartsdato.

Amatørkulturen popper opp

Denne uken har flere av medlemmene i Amtørkulturrådet “poppet opp” med spontanopptredner i finværet rundtomkring i Bergen sentrum.
Møhlenpris Skolekorps spilte på Møllarmarked i Welhavens gate, mens Lungegaardens musikkorps droppet innendørs øving på mandag, tok med seg instrumenter til Torgallmenningen og dro i gang pop-up-konsert.
Litt planlagt var det og veldig gøy. Alle er spillesugne og mandag kveld på Torgallmenningen var det passelig med publikum og alle holdt god avstand, sier Morten Vik-Johnsen fra Lungegaardens Musikkorps.

Bergen Beat Club har vanligvis månedtlige klubbkvelder i Nøsteboden og sommerkonserten på onsdag ble løst med å kun slippe inn 50 tilskuere, mens resten av medlemmene fikk gleden av å se klubbkvelden digitalt med live streaming.
Studentersangforeningen i Bergen svettet nok ganske mye i sine livkjoler onsdag kveld. Det tradisjonsrike mannskoret vandret rundt i sentrum og ga minikonserter der folk var samlet til mat og drikke. Utenfor Bryggen Tracteursted høstet herrene jubel og stående applaus.

På søndag er det klart for en av de første sommerkonsertene, der Sandvikens Ungdomskorps har invitert med seg Skold Skoles Musikkorps. Smittevernregler følges og det betyr maks 100 billetter. Les mer her

– Det er ingen tvil om at bergenserne kommer til å få se mer pop-up-opptredner fra Amatørkulturaktører gjennom sommeren, sier styreleder i Amatørkulturrådet, Mona Høgli.
– Alle skal selvfølgelig følge gode smittevernregler og det betyr at slike spontane opptredner ikke annonseres og at publikum må holde minst en meters avstand. Skulle det bli folksomt, så får man avslutte eller eventuelt gå videre til neste sted og glede nye bergensere og tursister.

Jubileumby-fotokonkurranse

Ordfører Marte Mjøs Persen leder juryen som hadde en stor jobb med å velge ut vinneren blant over 1300 innsendte bilder.
– Alle de ti finalebildene var nydelige bergensmotiver, men vi falt for dette flotte motivet fra toppen av Skivebakken med utsikt over Byfjorden og her har Anna vært på riktig sted til riktig tid med den flotte solnedgangen. Sånn vet vi jo det kan være i Bergen når våren kommer og sommeren er like rundt hjørnet.
Anna Takle er en ivrig amatørfotograf og har mange følgere på Instagram. Også ordføreren har begynt å følge vinneren.
– Jeg liker godt å ta landskapsbilder og venter ofte på det perfekte været for å kunne formidle en stemning i bildet, sier en fornøyd vinner som også fikk et byGavekort på 950 kroner overrakt av ordføreren.

Vinnerbildet blir nå trykket som postkort i 950 eksklusive eksemplarer. De blir nummerert og en fin suvenir fra byens 950 års jubileum i 2020. Postkortene kommer i salg hos Nilssen på Bryggen og Fløystuen Kafe om kort tid.

Jubileumsby-fotokonkurransen fortsetter med nytt tema: “Sommer i Bergen” i juni og juli. Les mer om hvordan du kan delta her

Jubileumsby-fotokonkurransen er et samarbeid mellom Amatørkulturrådet i Bergen, Bekkalokket Fotoklubb, Postkortsamlere i Vest, Bergen Sentrum AS, VisitBergen og Bergen 950 år.

Kulturnatt 2020 – 11. september

Bli det Kulturnatt i Bergen i år, eller har korona satt en stopper for det tradisjonsrike kulturarrangementet i september?
– Jeg håper at vi får det til, kanskje på en litt annerledes og ny måte, sier primus motor og kulturnattsjef Sølvi Ones.
– Vi vil gjerne ha alle amatørkulturaktører som har vært med tidligere år, og vi har plass til enda flere. Men siden vi foreløpig ikke vet hvordan koronareglene for arrangementer blir i september, så må jeg be om at alle som har lyst til å være med, henvender seg til Amatørkulturrådet.

Send en uforpliktende interesse for å bli med på Kulturnatt 2020, fredag 11. september her

Innvandrinsgbyen Bergen

Kulturhistorie-organisasjonen inviterte til foredraget Innvandringsbyen Bergen og da med særlig blikk på sin egen bydel og hvordan 2. generasjons innvandrere har opplevd å vokse opp som «ekte bergensere», men med foreldre som kom til Bergen fra mange forskjellige land.
– Det er veldig interessant å finne ut mer om dette, og vi er så heldig at vi har professor Haci Ackman blant våre medlemmer og han er i gang med et prosjekt om 2. generasjons innvandrere på Møhlenpris som skal bli en utstilling med tekst og bilder og kanskje også en bok, sier Margun Boge fra Historietorget på Møhlenpris.

Bydelene forteller er et samarbeidsprosjekt mellom byens kulturhistorie-organisasjoner i regi av Amatørkulturrådet og de siste ukene har flere arrangementer blitt streamet. Tirsdagens foredrag om Innvandrinsgbyen Bergen fikk også stor medieoppmerksomhet og en fin reportasje på TV Vest som du kan se her

Skolekorpsmusikanter er klare!


– Responsen har vært kjempegod! Det er påmeldt over 200 deltagere fra byens skolekorps og noen fra kulturskolen også, sier Thore Transeth fra Ytrebygda skolekorps.
Blimedfestivalen er ny av året og planlagt på rekordtid av korpsentusiaster. Det hele foregår i Lungegårdens Kulturarena (det gamle NRK-bygget på Mindemyren) og selv om det i skrivende stund er plass til maks 50 personer, håper Transeth på større tilskuerkapasitet fra neste uke.
– Kulturminister Abid Raja har sagt at publikumstallet øker til 200 fra mandag og da satser vi på at onsdagens arrangement og ikke minst finalene neste lørdag, kan ha publikum i salen.

Blimedfestivalen har sørget for at alle som nå lengter etter å høre byens flinke korpsmusikanter, kan følge solist og ensemblekonkurransen for skolekorpsmusikanter via streaming på www.blimedfestivalen.no

Jubileumby-fotokonkurranse

Bekkalokket Fotoklubb har hatt ansvaret med å plukke ut ti finalister og i dag har juryen , med ordfører Marte Mjøs Persen i spissen, fått tilsendt de 10 finalebildene.
I neste uke blir vinneren kåret, som mottar byGavekort på kr. 950 og ikke minst får sitt vinnerbilde trykket opp på 950 eksklusive postkort som kommer i salg.
– Alle finalebildene er nydelige og egner seg som postkortmotiv, sier Magne Botnedal i Postkortsamlere i Vest.
– Juryen får en vanskelig jobb med å kåre en vinner!
Jubileumsby-fotokonkurransen i anledning at Bergen markerer 950 års jubileum fortsetter med tema: “Sommer i Bergen”. Les mer om hvordan du kan sende inn bilde til Jubileumsby-fotokonkuransen her.