Kulturstrategi for eldre

I slutten av oktober gikk startskuddet med et digitalt innspillsmøte der mange kulturaktive seniorer kom med synspunkter på hva Bergen kommune bør vektlegge i en egen kulturstrategi for eldre.
– Alle kan komme med innspill til kulturstrategien, sier Ann-Kristin Nordal Seljestokken, rådgiver i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.  

Bergen Kommunen vil i denne strategien sette fokus på eldres ressurser, engasjement og deltakelse i et nyskapende og interessant kulturliv. Strategien skal bidra til både å vekke og videreutvikle kulturinteressen hos en målgruppe i befolkningen som er i vekst i antall og mangfold.
– Formålet er todelt; Bergen kommune ønsker å satse på de eldres ressurser og potensiale. Vi er bevisst på eldres erfaringer og kunnskap og at samlet kompetanse er med på å styrke samtidens kultur. I tillegg er det behov for å legge strategier for at enda flere eldre skal kunne delta i et interessant og engasjerende kunst- og kulturliv.

Amatørkulturrådet har flere medlemsorganisasjoner som har en hovedvekt av medlemmene som kan defineres som eldre.
– Seniorer som deltar og engasjerer seg i kulturaktivitet har vært økende de siste årene og særlig sjangrene dans (seniordans) og kulturhistorie har hatt en stor økning i medlemstall. Det er veldig bra at Bergen kommune nå starter arbeidet med en egen strategi, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

– Ja, jeg tenker at det er mye som bør få oppmerksomhet i Bergen kommunes kulturstrategi for eldre. De eldre er en mangfoldig gruppe og en stor ressurs. Det er viktig at både politikere og administrasjon ser denne gruppen. Det er positivt med en strategiplan som både synliggjør og ikke minst foreslår tiltak for å engasjere enda flere. Jeg vil oppfordre alle “som har levd en stund” til å komme med innspill til kulturstrategi for eldre, sier Inger-Lise Skarstein, som i mange år har vært engasjert i flere amatørkulturorganisasjoner. Nå leder hun Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.  
– Sang og dans er viktige ingredienser i en kulturstrategi for eldre. I Bergen internasjonale folkedansklubb (BIF) har vi ca. 70 aktive og engasjerte medlemmer som møtes en gang i uken for å danse sammen, i hovedsak ring- og rekkedanser fra mange land. De fleste deltakerne våre er godt voksne, det vil si over 60 år. Gjennom dansen, som ledes av våre egne instruktører, får vi trent opp kroppen, samtidig som det er en intellektuell utfordring å lære seg nye steg og trinn. Vi vektlegger også det sosiale samholdet, og vi anser dette som noe av det viktigste, sier Egil Ertresvaag, styreleder av Bergen Internasjonale Folkedansklubb.
Seniordans-bevegelsen startet i Norge for 25 år siden og siden den gang er det blitt over 500 lokale seniordans-grupper med over 10.000 medlemmer over hele landet. Bjørg H. Gravdal er leder for Seniordans i Hordaland med 44 grupper:
– For å videreutvikle Seniordansen trenger vi egnete øvingslokaler slik at vi kan ta vare på de eksisterende gruppene og etablere nye grupper med friskere takter. Mer synliggjøring av vår aktivitet er viktig, og vi ønsker oss en aktivitetskalender som er lett tilgjengelig.

Lisa Knappskog Skauge er leder av Bergenhus og Årstad Kulturkontor og har ansvaret for Kulturhuset Danckert Krohn:
– Jeg gleder meg og ser frem til en strategi som setter fokus på eldres ressurser, som ser eldres engasjement og deltakelse, som amatører og profesjonelle kulturaktører og som publikummere. I kulturhuset Danckert Krohn har vi som eksempel erfart at det kommer flere eldre, når vi åpnet opp for alle aldersgrupper og vi ser at noen enkle grep og tilrettelegginger gjør at eldre kan nyte kulturlivet lenge.

Innspill til Bergen kommunes kulturstrategi for eldre sendes innen mandag 23.november på epost til Ann-Kristin Nordal-Seljestokken her

Amatørkulturguider

Amatørkulturrådet oppfordrer våre medlemsorganisasjoner til bruke de neste ukene til å lage en plan for rekruttering av nye medlemmer, bli bedre på søknadsskriving eller planlegge arrangementer til neste år. Start gjerne dette arbeidet med å laste ned de tre Amatørkulturguidene. 
Den første beskriver blant annet hvordan man kommer i gang med en rekrutteringsplan og lastes ned her. En egen guide med gode råd og tips til søknadsskriving lastes ned her. Den tredje Amatørkulturguiden med tema: Arrangement – planlegging og gjennomføring, er svært aktuell mens vi venter på bedre tider og kan lastes ned her.

500 millioner – også til amatørkultur

Denne statlige tilskuddsordningen skal stimulere til å lage kulturarrangementer før 31.12, med gjedende begrensinger i publikumskapasitet og dermed mindre billettinntekter.
– Nei, ingen i Frivillighetsregistert kan søke på disse pengene, sa Kulturrådet bastant første gang Amatørkulturrådet tok kontakt.
– Vi sendte også en skriftlig henvendelse til Kulturrådet, men svaret var det samme: De som er registreret i Frivillighetsregisteret (som stort sett er alle amatørkultur-organisasjoner), kunne ikke søke på stimuleringsordningen.
I kriteriene stod det ingenting om at amatørkultur-organisasjoner ikke kunne søke, men julekonserter og menighetsråd(!) stod nevnt som eksempler på type arrangementer og hvem som kunne søke.
– Amatørkulturrådet var sikker på at Kulturrådet hadde misforstått, og ganske riktig måtte Kulturdepartementet gripe inn og be Kulturrådet også inkludere alle som er registrert i Frivillighetsregisteret.
Onsdag ble Kulturrådets nettsider oppdatert med at organisasjoner i Frivillighetsregisteret kan søke på stimuleringsordningen.
I utgangspunktet greit nok at det lages en stimuleringsordning for det profesjonelle kulturlivet, men i november og desember er det veldig mange amatører som arrangerer julekonserter med profesjonelle gjestemusikere. Amatørene er som regel arrangør, og da måtte selvfølgelig de også kunne søke om stimuleringsmidler.

De statlige stimuleringsmidlene gir støtte til arrangementer som finner sted frem til 31. desember. Søknadsfrist er 1. desember. Informasjon og søknadsskjema her.

Forestilling i koronatider

– Ja, vi skulle hatt vår egen Jubileumskonsert i anledning vårt 70-års jubileum under Kulturfest Åsane, men siden mars måned har det vært utfordrende med å både øve og planlegge. Vi hadde bestemt oss for å utsette jubileumskonserten til 2021, sier Solveig Skram Guterud i Tertneskoret.
I samarbeid med Arna og Åsane Kulturkontor foreslo Amatørkulturrådet at man likevel kunne få til en Jubileumsby Bergen 950 år-forestilling under Kulturfest Åsane, ved at Tertneskoret og flere kunne gå sammen.
– Det viste seg at Åsane Ballettskole gjerne ville bidra og når Elin og Kristine også ville være med i forstillingen med Jubileumsbysangen «Vi è Bergen», så hadde faktisk Tertneskoret program til halvannen times forestilling. Nå gleder oss til sang, musikk og ballett i Åsane Kulturhus i morgen kveld!

Les mer om: Tertneskoret med flere feirer Bergen 950 år her

Kulturbudsjettet 2021

– Det er svært gledelig at det er satt av investeringsmidler til kulturhus som først og fremst skal tjene det frivillige- og amatørbaserte kulturfeltet. Når det gjelder faste tilskudd og de søknadsbaserte tilskuddsordningene, er det stort sett kr. 0,- i økning for både amatører og profesjonelle. De fleste har nok stor forståelse for dette, med tanke på at vi fremdeles har koronapandemi, og at Bergen kommune har vært sjenerøs med flere ekstraordinære tilskuddsordninger i år, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.Kulturbudsjettet tar også for første gang opp klimautfordringene og til neste år lanseres det tilskuddsordninger som skal stimulere til at både profesjonelle og amatører kan søke støtte til klimatiltak. Deltagelse og mangfold er også vektlagt i budsjettet og til neste år kommer det en egen 10-års plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.
– Integrering og mangfold i amatørkulturen er utfordrende for mange av våre medlemsorganisasjoner, selv om de så gjerne vil invitere alle med. Amatørkulturrådet har allerede laget nyttige amatørkulturguider med ulike tema, og en egen guide med gode råd og tips knyttet til deltagelse og mangfold, håper vi å kunne utgi til neste år.

Byrådets forslag til kulturbudsjett for 2021 kan du lese mer om her

Få fart på amatørkulturen!

– Det var en veldig god og kreativ debatt som viste at mange nå har startet opp aktivitet og tilpasset seg situasjonen, selv om man ikke får meg seg alle medlemmene på en stund ennå. Bare i løpet av de siste par ukene, er det mitt inntrykk at mange også har begynt å tenke arrangementer for publikum, og jeg er sikker på at det blir julekonserter, sier kordirigent Jan L. Jacobsen i Mannskoret Brage.
– De siste 7-8 månedene har mange benyttet anledningen til å jobbe med utvikling i egen organisasjon og lært seg digitale ferdigheter, sier Hildegunn Holba i Fritidsmalernes forening.
– Vi jobber nå med å gjøre styrearbeid og administrasjon av foreningen mer digital og takk til Bergen kommune som ga oss støtte til dette.
Morten Vik-Johnsen er daglig leder i Lungegaardens Kulturarena som har hatt en meget travel tid under koronapandemien.
– Når alle skoler og kulturlokaler var stengt i lange tider, holdt vi åpent i våre store lokaler og nærmere 40 korps og kor kunne komme hit og øve. Jeg vet at det har betydd mye for mange som ellers fryktet at en lang periode uten aktivitet, kunne føre til de mistet medlemmer. Jeg ser også at flere og flere nå planlegger sine første konserter på nesten ett år. Her er nøkkelen at flere går sammen om et arrangement og dermed kan man få til en forestilling, selv om man selv kanskje ikke har et repertoar på mer enn 20 minutter.

Debatten «Få fart på amatørkulturlivet» ble filmet og en redigert versjon med gode råd og tips til amatørkulturaktivitet fremover, blir tilgjengelig i neste uke.

Ny plan for kulturvern

Neste fredag inviterer Bergen kommune alle som er interessert i kulturvern til et digitalt oppstartsseminar for den nye Plan for museer og frivillig kulturvern 2022 – 2031.

– Dette ser vi frem til og jeg håper alle som driver med frivillig kulturvern kommer med gode innspill og ønsker for hvordan Bergen kommune gjennom den nye planen kan stimulere til godt samspill mellom de profesjonelle museene og frivillige organisasjoner, sier Inger-Lise Skarstein, leder av Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.
– Vi er en stor og viktig ressurs og med gode tiltak i den nye planen, er jeg sikker på at vi kan få et løft for det viktige kulturvernet i Bergen.

Les mer om programmet for oppstartsseminaret her

Verdens største kulturarrangement

– Vi hadde planlagt årets St Patrick’s day i Bergen 17. mars, men så kom korona og alt ble satt på vent, forteller Paudy Kenny, President i Bergen Irish Society.
I morgen lørdag fra kl. 16.00 blir det en sterkt forsinket markering i Bergen med paraden gjennom byens gater som høydepunkt.
– Vi er omtrent 150 irer som bor i Bergen, men miljøet er mye større når vi inkluderer ektefeller og barn. St Patrick’s day er ikke ulikt 17. mai med parade og tradisjonsrik underholdning. Amatørkulturrådet har overrasket oss med at det finnes flere organisasjoner som driver med irsk sang, musikk og dans i Bergen. I morgen har vi invitert dem med for å underholde og markere St Patrick’s day. Vi er også veldig glad for at den irske konsulen vil være med oss.

Les mer om markeringen av St Patrick’s day i Bergen her

Kulturdager i fem bydeler

Neste lørdag starter kulturdagene i Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg, mens Åsane følger helgen etter.
Kulturdagene vil naturligvis ha koronatiltak med begrenset publikumskapasitet og det er derfor nødvendig på mange arrangementer å forhåndsbestille/reservere plass og billetter.

Programmet for Fyllingsdalen og Laksevåg lastes ned her

En oversikt over ti dager med kultur i Fana og Ytrebygda ser du her.

Kulturfest Åsane starter fredag 23. oktober og det blir mange arrangementer i nye Åsane Kulturhus. Last ned Åsane-programmet her