Bli kjent med Bergen Husflidslag

– Vi har månedlige medlemsmøter med aktuelle temaer og foredragsholdere. Vi har også faste arrangementer og kurser, som bl.a. strikkekafe, kniplingegruppe, sømgruppe i tillegg til fast mandagstreff med kaffe og noe attåt, hvor det er fritt fram for hva vi vil gjøre eller diskutere, forteller Anne-Karin Håland.
– I dag har vi i tillegg til samarbeid med flere foreninger og lag også samarbeid med FolkeUniversitetet, som står for veveundervisning og bunadssøm. Formålet vårt er å ta vare på og videreføre husflids- og håndtverkstradisjoner, da særlig tradisjoner som står i fare for å forsvinne. De er sett på som Rødlistet.

Hva er viktig for å skape et godt miljø?
– Vi jobber for å skape interesse for husflidsaktiviteter i vid forstand. Vi jobber for å ha en åpen og inkluderende holdning til både nye og gamle medlemmer. Vi har ukentlige formiddagstreff som er åpen for alle, også de som ikke er medlemmer men er interessert i håndarbeid. Da er det lav terskel for hva en ønsker å snakke om.

Hvilke utfordringer har dere?
– Det er en utfordring å skape interesse for husflidsarbeid gjennom å verve nye medlemmer, særlig yngre. Det er ikke til å stikke under en stol at de fleste av oss er godt opp i årene. Vi vil gjerne at barn og unge får interesse for gammelt og tradisjonsbærende håndtverksarbeid. Samtidig må vi være åpen for nye ideer som kan fenge de unge.

Hva er årets høydepunkt?
– Det er vanskelig å finne ett høydepunkt, for vi synes vi har flere. Strikkedag i parken i Musikkpaveliongen er noe vi gjentar, Så har vi Julesalgsmesse i Fensal hvor vi stiller ut og selger håndtverksarbeid som utstillerne selv har laget, juleavslutning i Schøtstuene, vårtur med besøk til interessante kulturrike steder og også noen utenlandsturer til steder med rik lokal kultur.

Les mer om Bergen Husflidslag HER

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan