Bli kjent med Kammerkoret GNEIS

– Fra starten av har det vært viktig for koret å være nyskapende og ta ansvar for musikkuttrykk frå vår tid. Kammerkoret GNEIS har også som mål å utfordre det tradisjonelle korformatet og de konvensjonelle konsertrammene, og dermed skape nye typer uttrykk og opplevelser for publikum. Et mål for koret er også å nå nye publikumsgrupper gjennom å arbeide på denne måten, forteller GNEIS-korist Odrun Misje.

Hva er viktig for å skape et godt miljø?
– En kan legge grunnlag for et godt miljø på mange forskjellige måter. Det er en stor fordel at man trives sammen, både når man synger og i pausene etterpå. En korpils eller kaffe i etterkant av øvingene kan og være et viktig bidrag. Det er viktig å inkludere nye sangere fra dag én og møte dem åpent og positivt. Et engasjert og aktivt styre som søker å skape struktur og forutsigbarhet for korets drift, er og viktig. Vi er og svært heldige og har en inspirerende dirigent som gjør at vi gleder oss til å gå på øving hver gang! 

Hvilke utfordringer har dere?
– Som de fleste andre blandakor, har vi utfordringer med å få fylt opp stemmene på herresiden. Vi merker at det ikke er lett å rekruttere menn til sangkor, så dersom noen herrer føler seg kallet til å synge ny vestnorsk kormusikk, og annen musikk, er det bare å ta kontakt!
Økonomien er også noe vi må jobbe med kontinuerlig for å sikre drift, samt kunne gjennomføre både konserter og bestille ny musikk. Det er arbeidskrevende og uforutsigbart å søke kulturråd, kommune, fylke og andre om prosjektstøtte og driftstilskudd. Vi har lagt ned mye tid og krefter i å skrive gode søknader, og heldigvis har det gitt resultater. Vi har fått god økonomisk støtte til drift, konserter og prosjekter, slik at vi kan gjennomføre spennende produksjoner.

Hva er årets høydepunkt?
– Årets høydepunkt kommer først til våren, nærmere bestemt lørdag 11.mars kl 11:00 på Bergen Storsenter. Under festivalen Borealis skal Kammerkoret GNEIS urframføre «Bergens besyngelse». Dette er et bestillingsverk som koret selv har satt i gang og finansiert med midler fra Kulturrådet og Bergen kommune. Verket tar utgangspunkt i Erlend O. Nødtvedts «Bergens beskrivelse». Vi har invitert 7 vestnorske komponister, både etablerte og unge i startgropen, til å skrive musikk til deler av Nødtvedts bok. Verkene er ulike både i karakter og arbeidsmåte, så det er spennende arbeid. Bergens Besyngelse er en idé vi har arbeidet med lenge og som vi nå endelig kan gjennomføre. Vi gleder oss vilt til å arbeide mer med denne musikken! 

Les mer om Kammerkoret GNEIS HER

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan