Bli kjent med Osbanens Venner

– Foreningen Osbanens Venner er en frittstående og upolitisk forening som ved frivillig innsats arbeider for at den kulturhistoriske arven og minnet om Nesttun-Osbanen blir holdt levende og gjort tilgjengelig for allmenheten. I sitt arbeid skal foreningen, der dette er ønskelig og nødvendig, søke samarbeid med offentlige institusjoner, firmaer og privatpersoner, samt beslektede foreninger. (Fra foreningens vedtekter).

Nesttun – Osbanen var en smalsporet jernbane med 750 mm sporvidde, 26 km lang. På Nesttun var det omstigning for passasjerer og omlasting av gods til/fra Bergensbanen (1435 mm). Osbanen gikk i perioden 1894 til 1935 da bilene overtok både passasjer- og godstrafikk. Fra Nesttun passerte banen Skjold, Rådal, Stend, Fana, Hamre, Kismul, Kalandseid, Søfteland, Ulven, Kuven og endte på ”Osøren”. Turen tok 1 ½ time.

Osbanens Venner ble stiftet i januar 1976 og teller i dag ca 90 medlemmer. Vi disponerer Stend stasjon som er den best bevarte av stasjonsbygningene fra Nesttun – Osbanen. Det er Hordaland fylke som eier bygningen og området rundt. Foreningen vil gjenskape et stasjonsmiljø som en jernbanestasjon ville ha sett ut på 1920-30-tallet.

I 2011 sto vognhallen ferdig.  Der står en vogn som er sammensatt ag to halve vognkasser, begge fra vognene som banen fikk levert fra Birmingham i 1894. De originale tegningene til disse vognene finnes ikke mer, så vi har satt i gang et omfattende prosjekt som består i å lage nye tegninger til denne typen vogner. Derfor har vi måttet plukke vognkassene fra hverandre for å ta mål av alle deler. Her har vi fått profesjonell hjelp fra Stål Consult i Kristiansand og Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund.
Foreningen har en dresin fra 1925 som en av banevokterne eide. Vi har også et lite diesellokomotiv, men dette er av nyere dato (1967).

Foreningen har også samlet en rekke gjenstander og bilder fra banen. I venterommet på stasjonen har vi laget en utstilling. Alle søndager i juni og august holder vi åpen stasjon mellom kl.11 og 15. Da selger vi kaffe, vafle, is og brus. Vi har også prospektkort og andre suvenirer. Søndag 21. august skal vi ha besøk av Bergen Veteranvogn Klubb, og en veteranbuss vil kjøre  i skytteltrafikk fra Birkelandsskiftet via Lagunen til Stend.

Vi holder også åpen stasjon en søndag i oktober i forbindelse med Kulturdagene i Fana og Ytrebygda.  Vi har også åpent en søndag i desember da Osbanenissen kommer for å gi små gaver til barna.

Hvilke utfordringer har dere?
Den største utfordringen er vel at det er vanskelig å få tak i yngre medlemmer. De fleste medlemmene er svært godt voksne menn.

Hva er viktig for å skape et godt miljø?
Vi trenger folk til å bemanne åpne dager og å være med på dugnadene. Det å arbeide for et felles mål er viktig.

Hva er årets høydepunkt?
Kanskje når vi har klart å fornye de siste 50-60 meterne med spor vestover fra stasjonen.

Mer om Osbanens venner kan du lese HER

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan