Bli kjent med Postkortsamlere i Vest

– Vi avholder medlemsmøter hver 3. onsdag, med unntak av i sommerferien, da de fleste legger samlingen på hyllen. På møtene har vi vanligvis foredrag der temaet er postkorthistorie, historie krydret med postkort eller ulike samlerområder, i tillegg til kjøp og salg av postkort og ivrig postkortprat. Vi utgir i tillegg to medlemsblader årlig som er proppet med interessant stoff om postkort- og postkortsamling – et blad vi er stolte av, og som vi ønsker flere lesere av. Fra i høst er klubbauksjoner også presentert i et medlemsblad, slik at fra nå av blir det fire årlige utgaver – i fargetrykk, forteller leder i Postkortsamlere i Vest, Magne Botnedal.

Hvilke utfordringer har dere?
Som alle klubber av denne art, har vi også utfordringer med å finne ressurspersoner til å ivareta viktige klubbfunksjoner – i tillegg til det å rekruttere nye medlemmer lokalt, ikke minst yngre – som i denne sammenhengen er samlere under 50 år. Vi vet disse finnes, men denne målgruppen har ofte mange andre interesser og kanskje også aktive barn. Da er det ikke lett å få tid til egne hobbyer. Det er mange som samler postkort, da dette kan være en del av interessen for lokalhistorie og gjerne gode illustrasjoner til slektshistorie. Mange samler jo også temakort knyttet til andre interesser, f.eks postkort med bil-, jernbane- og båtmotiver.

Hva er viktig for å skape et godt miljø?
– Det viktigste er å ha en god tone på møtene, der vi har takhøyde for alle typer samleområder, og en individuell tilnærming til det å samle. Det er ingen fasit for hvordan postkort skal samles, det er svært få kataloger med oversikt over utgitte postkort. Det finnes et utall samleområder, i tillegg til at det er like OK å samle nye postkort som eldre småformatkort. Samtidig er det viktig å dele erfaringer om våre samleområder, som vi gjør gjennom foredragene på møtene, og i medlemsbladet. Den siste tingen, er å ta med dubletter og andre kort vi ikke selv samler på, som andre kan kjøpe til hyggelige priser. For oss er det alltid et høydepunkt å gå gjennom nye bunker postkort, og stor er gleden hver gang det dukker opp et motiv som passer i egen samling.

Hva er årets høydepunkt?
– Vanligvis er det klubbauksjonene som er årets høydepunkt, da det kommer mange medlemmer på disse møtene, og gjerne tilreisende fra nabofylker og Østlandet. I år har vi innført et arrangement i Norheimsund, der vi møter samlermiljøene i Hardanger og Sunnhordland. Det første møtet ble avholdt samme dag som sykkelrittet Bergen-Voss, på en usedvanlig varm sommerdag. Likevel ble det et svært hyggelig møte med medlemmer og andre samlere, krydret med besøk i det lokale antikvariatet og ikke minst en fotoutstilling med spennende bilder av Knud Knudsen i Hardanger Fartøyvernsenter. Den lokale guiden åpnet gjennomgangen, men stoppet etter hvert opp, da vår medbrakte ekspertise visste mer om mange av motivene – så guiden noterte flittig, til glede for senere besøkende.

Les mer om Postkortsamlere i Vest HER

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan