Bli kjent med Safir Blandet Kor

– Pr i dag er vi ca 40 medlemmer i alle aldre. Vår dirigent , Gisken Nygård, har dirigert koret siden 1987! Vi er et sentrumskor som øver i Nordnorge-huset i Kalfarveien hver torsdag kveld. Repertoaret spenner vidt – fra enkle viser og populærmusikk til kirkemusikk og utdrag fra musikaler. Vi jobber i en «3-årssyklus», med en stor konsert hvert tredje år, en utenlandstur hvert tredje år og et rolig tredje år, forteller leder i Safir Blandet Kor, Kari Jæger Holm.

Hvilke utfordringer har dere?
– En av utfordringene våre er å rekruttere nye medlemmer , spesielt menn. En annen utfordring kan være å finne et ambisjonsnivå som alle er fornøyde med.

Hva er viktig for å skape et godt miljø i koret?
– Vi har et godt sosialt miljø i koret. Dette har nok sammenheng med en tålmodig dirigent og måten vi arbeider på. Jo flere som har oppgaver og er aktive i koret, jo bedre miljø blir det!

Hva er årets Høydepunkt?
– Høydepunktet vårt i år var 65-års jubileumskonserten «Mang slags kjærlighet» i Åsatun. Da lånte vi lyd-og lys-utstyr av Amatørkulturrådet og leide inn lydmann Yngve Elde. I tillegg deltok Bergens Turnforening Orkester, pianist Vidar Eldholm og bassist Peter H Sæverud.

Les mer om Safir Blandet Kor HER

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan