Bli kjent med Espeland Fangeleir

fange– Espeland fangeleir ble etablert i januar 1943 for å internere kvinner og menn som på en eller annen måte undergravde okkupasjonsmaktens styresett. Fangene kom fra Haugalandet i sør til Nordfjord i nord. Da leiren var ferdig utbygget, kunne den ta nesten 300 fanger samtidig. I desember 2014 gav Stortinget hele leiren med 10 brakker og stort uteområde til stiftelsen, forteller Reidar Trefall i Stiftelsen Espeland fangeleir.

Hvilke utfordringer har dere?
I dag drives leiren av et styre med en daglig leder og venneforeningen med 35 aktive medlemmer. Uten frivillige vil det ikke være mulig å drive den gamle leiren. Hver mandag samles dugnadsgjengen for å utføre vedlikehold og holde åpen leir hver søndag. En kan med rette si at venneforeningen er limet i leirens frivillige arbeid. Vi kan fremdeles ta opp flere medlemmer i venneforeningen.
Stiftelsen Espeland fangeleir står overfor mange utfordringer i tiden som kommer, ikke minst økonomisk. Vedlikehold og drift av en så stor leir er uhyre kostbart og er en stor utfordring for stiftelsen. Da leiren er fredet av Riksantikvaren, er vedlikeholdet av en så gammel bygningsmasse en utfordring. Alt arbeid med utbedring og vedlikehold må godkjennes av Riksantikvaren.

Hva er årets høydepunkt?
Årets høydepunkt er fredsmarsjen 8. mai for å markere frigjøringen i 1945. Hvert år samles flere hundre mennesker for å gå fra  Espeland jernbanestasjon til leiren. I tillegg må en nevne Holocaust-markeringen 27. januar. Høsten 2016 vil Stiftelsen starte opp med et større kulturarrangement en søndag i måneden. I september vil NRK-ikonet Jahn Otto Johansen holdet et foredrag. I oktober kommer Magne Raundalen og i november vil Frank Arebrot komme på besøk. Ellers er leiren åpen hver søndag fra kl. 12.00 til 15.00.  Leiren har gode lokaler for møter med opp til 200 deltakere. Lag og foreninger er hjertelig velkommen.

Les mer om Stiftelsen Espeland fangeleir HER

 

 

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan