Bli kjent med Ung i Kor – Vest

– Ung i Kor har over 1000 medlemmer i Bergen fordelt på 37 kor og har de siste årene opplevd en betydelig økning, spesielt i Bergen. Dette skyldes i stor grad et tett samarbeid med Bergen kommune i prosjektet «Barn synger» som har resultert i hele 18 nystartede kor siden 2013. Samarbeidet fortsetter og gjør Bergen til en foregangskommune for hvordan legge til rette for vekst innenfor amatørkulturfeltet for barn og unge, forteller Marius Dale Romslo som leder Ung i Kor – Vest.

Hvilke utfordringer har dere?
– Som i all frivillig og demokratisk arbeid er det en utfordring å navigere seg gjennom ukjente farvann. Vi er nå i en fase der vi må finne balansen mellom det frivillige og det profesjonaliserte både på lagsnivå og på organisasjonsnivå. Synergieffekten er stor når vi er i balanse og utfordringene mange om vi kommer ut av balanse. Dette er spennende materie i en vekstfase som vi er i. 

Hva skal til for å skape et godt miljø?
– Mangfold og hver enkelt sangers særtrekk er viktig i alt korarbeid. Det er i møtet mellom mennesker den gode korklangen skapes. Derfor er vi avhengig av godt miljøbyggende arbeid i all koraktivitet for å skape gode og trygge møteplasser. Gjennom prosjektet «Barn synger» fokuserer vi nå også nettopp på mangfold gjennom prosjekter knyttet opp mot innvandring og fattigdom. På den måten utvider vi mangfoldet i arbeidet vårt, noe som er en stor ressurs for videre utvikling på vårt felt.

Hva er årets høydepunkt?
– 2016 har så langt bragt flere høydepunkter. Åpningskonsert på Hansadagene med The Brazz Brothers og 170 syngende barn på scenen var en stor opplevelse. Videre fikk vi synge for kongefamilien på deres stopp i Bergen under jubileumsturnéen for 25 år på tronen. Neste høydepunkt blir årets korsommerskole «SommerSangUka» som samler 50 ungdommer på Os for en intens uke fullstappet med sang. Neste virkelig store arrangement for Ung i Kor – Vest blir «Norbusang»-festivalen som samler 600 sangere fra hele Norden i mai 2017, også på Os. Det blir garantert et høydepunkt!

Les mer om Ung i Kor – vest HER

 

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan