Bydelene forteller digitalt

I påvente av når man igjen kunne samles til foredrag, byvandringer og andre kulturhistoriske arrangementer, har Amatørkulturrådet og flere historielag sett på muligheter for å lage digitale arrangementer. Alrek Historielag startet byens jubileumsår friskt med ambisjoner om 10 arrangementer som skulle ta for seg byens 950 år lange historie.
– Ja, frem til 12. mars hadde vi enorm respons med stort fremmøte på de to første arrangementene. Som kom koronakrisen og vi måtte avlyse i mars og april, forteller Edvin Brattli, leder i Alrek Historielag.
Arrangementet i mai handler om byens historie knyttet til krigsårene, og i dag på frigjøringsdagen 8. mai, presenteres foredraget til statsarkivar Yngve Nedrebø digitalt.
– Vi synes opptaket har blitt veldig bra, og håper at mange kan få glede av dette. Det har gitt mersmak og nå har vi planer om å digitalisere begge foredragene som skulle vært i mars og april.
Alrek Historielags arrangement med tema «Maktovertagelsen 8. og 9. mai» kan du se digitalt her

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan