Bydelene forteller digitalt

Webredaktør
08/05/2020 15:38

Bydelene forteller – samarbeidet mellom amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner innen sjangeren kulturhistorie, har naturligvis hatt koronapause. Les mer

I påvente av når man igjen kunne samles til foredrag, byvandringer og andre kulturhistoriske arrangementer, har Amatørkulturrådet og flere historielag sett på muligheter for å lage digitale arrangementer. Alrek Historielag startet byens jubileumsår friskt med ambisjoner om 10 arrangementer som skulle ta for seg byens 950 år lange historie.
– Ja, frem til 12. mars hadde vi enorm respons med stort fremmøte på de to første arrangementene. Som kom koronakrisen og vi måtte avlyse i mars og april, forteller Edvin Brattli, leder i Alrek Historielag.
Arrangementet i mai handler om byens historie knyttet til krigsårene, og i dag på frigjøringsdagen 8. mai, presenteres foredraget til statsarkivar Yngve Nedrebø digitalt.
– Vi synes opptaket har blitt veldig bra, og håper at mange kan få glede av dette. Det har gitt mersmak og nå har vi planer om å digitalisere begge foredragene som skulle vært i mars og april.
Alrek Historielags arrangement med tema “Maktovertagelsen 8. og 9. mai” kan du se digitalt her