Amatørkulturrådets nyhetsbrev


Amatørkulturundersøkelse

I undersøkelsen ble medlemmene blant annet spurt om hvordan de arbeider med rekruttering, utfordringer knyttet til lokaler og økonomi og hvordan de oppfatter hjelp og støtte fra offentlige kulturkontor.

Undersøkelsen ble gjennomført profesjonelt av Respons Analyse AS på oppdrag fra Amatørkulturrådet. Hensikten med undersøkelsen var å innhente opplysninger og i 2014 få en “statusrapport” om de utfordringer og problemstillinger lag og foreninger kjenner på i sin hverdag og i sitt virke.

Undersøkelsen er også viktig for at Amatørkulturrådet i Bergen skal kunne arbeide målrettet med medlemmens utfordringer og jobbe med å adressere dette til offentlig kulturaministrasjon i Bergen.

HER kan du laste ned en komplett versjon av Amatørkulturundersøkelsen 2014