Ny plan for kulturvern

Neste fredag inviterer Bergen kommune alle som er interessert i kulturvern til et digitalt oppstartsseminar for den nye Plan for museer og frivillig kulturvern 2022 – 2031.

– Dette ser vi frem til og jeg håper alle som driver med frivillig kulturvern kommer med gode innspill og ønsker for hvordan Bergen kommune gjennom den nye planen kan stimulere til godt samspill mellom de profesjonelle museene og frivillige organisasjoner, sier Inger-Lise Skarstein, leder av Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.
– Vi er en stor og viktig ressurs og med gode tiltak i den nye planen, er jeg sikker på at vi kan få et løft for det viktige kulturvernet i Bergen.

Les mer om programmet for oppstartsseminaret her

Verdens største kulturarrangement

– Vi hadde planlagt årets St Patrick’s day i Bergen 17. mars, men så kom korona og alt ble satt på vent, forteller Paudy Kenny, President i Bergen Irish Society.
I morgen lørdag fra kl. 16.00 blir det en sterkt forsinket markering i Bergen med paraden gjennom byens gater som høydepunkt.
– Vi er omtrent 150 irer som bor i Bergen, men miljøet er mye større når vi inkluderer ektefeller og barn. St Patrick’s day er ikke ulikt 17. mai med parade og tradisjonsrik underholdning. Amatørkulturrådet har overrasket oss med at det finnes flere organisasjoner som driver med irsk sang, musikk og dans i Bergen. I morgen har vi invitert dem med for å underholde og markere St Patrick’s day. Vi er også veldig glad for at den irske konsulen vil være med oss.

Les mer om markeringen av St Patrick’s day i Bergen her

Kulturdager i fem bydeler

Neste lørdag starter kulturdagene i Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg, mens Åsane følger helgen etter.
Kulturdagene vil naturligvis ha koronatiltak med begrenset publikumskapasitet og det er derfor nødvendig på mange arrangementer å forhåndsbestille/reservere plass og billetter.

Programmet for Fyllingsdalen og Laksevåg lastes ned her

En oversikt over ti dager med kultur i Fana og Ytrebygda ser du her.

Kulturfest Åsane starter fredag 23. oktober og det blir mange arrangementer i nye Åsane Kulturhus. Last ned Åsane-programmet her

Kulturstrategi for eldre

– Det ligger et uutnyttet potensial i å inkludere eldre som aktivt medvirkende i drift og utvikling av byens kunst og kulturliv. Bergen kommune vil med dette arbeidet markere seg nasjonalt og nordisk med egen kulturstrategi for byens eldre innbyggere, sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt.

Det vil være flere muligheter for å komme med innspill til kulturstrategi for eldre og Amatørkulturrådet kommer tilbake med mer informasjon.
Seniordans-bevegelsen har hatt en kraftig vekst de siste årene. Her er det Seniordansere i aksjon under fjorårets Tall Ships Race.

Der kor og korps følger nasjonale smittevernregler for musikkøvelser, har det vært mer uklart hva som gjelder for medlemsmøter og aktivitet i alle andre sjangre amatørkultur.
– Jeg forstår godt at det kan være utfordrende å tolke retningslinjene, men fra denne uken følger Bergen igjen de nasjonale retningslinjene og det er ikke noe som hindrer et medlemsmøte fra å være et offentlig arrangement. Det er viktig å huske at det ikke er noe krav om at et arrangement skal være åpent for allmenheten for at det skal kunne klassifiseres som et offentlig arrangement etter de nasjonale definisjonene. De viktigste kravene for at noe skal defineres som et offentlig arrangement er 1) at det foregår på et offentlig sted, 2) at det er en ansvarlig arrangør, og 3) det stilles en rekke krav til gjennomføring, som arrangør er ansvarlig for å ivareta, sier Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (bildet under)

Medlemsmøter i for eksempel historielag og mange andre sjangre amatørkultur kan altså defineres som et arrangement med inntil 200 deltagere – forutsatt at lokalet er stort nok til at deltagerne kan holde minst 1 meters avstand.
– Et medlemsmøte vil kunne være et offentlig arrangement, dersom det foregår i et leid lokale eller på annet offentlig sted, en person eller organisasjon står som ansvarlig arrangør, og arrangøren tar ansvar for å oppfylle kravene til gjennomføring som spesifisert i nasjonal forskrift. Dersom møtet finner sted i et privat hjem, og/eller ikke har noen person eller organisasjon som står som ansvarlig arrangør, og/eller ikke innfrir krav til gjennomføring, da vil møtet defineres som privat sammenkomst.

Fra og med 29. september kan man gjennomføre medlemsmøter og aktivitet med inntil 200 personer til stede, dersom man har en ansvarlig arrangør, det foregår på offentlig sted og arrangør oppfyller kravene som stilles i nasjonal forskrift for offentlige arrangementer.

Se nasjonal forskrift for offentlige arrangementer her

Fabelaktig åpningsforestilling!

– Jeg må få takke alle som var med på åpningsforestillingen. Regissør Tore Nysæther fikk aktørene til å jobbe kreativt og sammen skapte de en fabelaktig forestilling, sier Kulturhussjef John Kristian Øvrebø.

(Foto: Vemund Grimstad – Amatørkulturrådet i Bergen.)


Daglig leder i Amatørkulturrådet i Bergen, Geir Eikenes (t.h), hilste på vegne av alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet og gratulerte Kulturhussjef John Kristian Øvrebø med Åsane Kulturhus.

Åsane Kulturhus åpner!

Roald Heggernes har på vegne av det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet i Åsane stått i spissen i kampen for kulturhus i bydelen siden starten i 2005:
– I dag er det først og fremst glede over at kulturlivet og bydelen nå har fått dette fantastiske bygget med alle mulighetene som ligger her. Det lokale kulturlivet er veldig fornøyd med resultatet som nå foreligger. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom det frivillige kulturlivet i bydelen, Arna og Åsane kulturkontor, kommunens sentrale kulturadministrasjon, kommunens eiendomsavdeling, kulturskole, rådgivere, prosjektledelse og byens politikere. Så vidt vi har registrert har det hele tiden vært enstemmighet i bystyret om viktigheten av at Åsane skulle få sitt kulturhus, og takk for det!


Kulturhusforkjemper Roald Heggernes

Fortell om hvordan tanken om et kulturhus i Åsane startet.
– Det startet i 2004. Da ble det tatt et lokalt initiativ av Severin Overaa, kjent kulturforkjemper i Åsane som dessverre ikke er blant oss lenger. Jeg var en av dem som fikk forespørsel om å være med i en aksjonsgruppe som i første omgang skulle samle inn underskrifter for dette kravet. Andre medlemmer i den første gruppen var Jan Spjeldnæs og politikerne Inger Margrethe Presterud og Kjersti Toppe. I 2005 ble det opprettet en lokal kulturhuskomite med flere medlemmer fra kulturlivet. I 2006 la komiteen fram den første utredning om bydelens nye kulturelle møteplass. Med utgangspunkt i en grundig analyse av kulturlivets behov tok utredningen for seg både romprogram, finansiering og lokalisering. Utredningen er i grunnen det beste beviset på at engasjementet for nytt kulturhus i Åsane virkelig har kommet fra grunnplanet i kulturlivet. Når vi i dag ser hvilkets kulturhus vi har fått, finner vi igjen de fleste av de elementene som ble beskrevet i denne utredningen.
Det har vært mange opp- og nedturer for å få realisert Åsane Kulturhus. Hva, hvem eller hvordan ble den forløsende faktoren for at kulturhuset nå står ferdig?
– Da tror jeg at jeg må få nevne det som skjedde i 2013/2014. Da ble det klart at det likevel ikke ble noe av den planlagte utbygging i tilknytning til Åsane Storsenter som kommunen, privat utbygger og kulturlivet hadde jobbet med siden 2006. Da var skuffelsen stor i kulturlivet og det kunne være fristende å gi seg her, men kulturlivet gjorde ikke det. I 2014 tok vi et nytt initiativ. Vi ble gjort kjent med planene om at det skulle bygges ny videregående skole i Åsane og i november arrangerte Åsane Kulturråd en ny kulturhuskonferanse hvor temaet var om det kunne være en mulighet for samarbeid mellom kommune og fylke. Mange av de tilstede på konferansen, både politikere og representanter for fylket, gav god respons på dette. Etter dette skjedde det mye og høsten 2015 fikk kommunen på plass en intensjonsavtale om samarbeid med fylke om å bygge kulturhus og bibliotek i samlokalisering med den nye videregående skolen. Dette var svært viktig i forhold til å få realisert kulturhus.
Hva tenker du at Åsane Kulturhus skal være med å bidra til for kulturlivet i årene fremover?
– Jeg er sikker på at Åsane Kulturhus kommer til å ha en svært positiv betydning for kulturlivet, men også for hele bydelen. Samlokalisering med skole og bibliotek er ideell. Vi ser for oss et bygg med yrende liv fra morgen til kveld. En felles ny møteplass som vil øke trivselsfaktoren og bidra til økt identitetsfølelse i bydelen. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle de i kulturlivet som har bidratt i arbeidet og som jeg har samarbeidet med enten som medlemmer i kulturhuskomiteen, medlemmer i styret i Åsane Kulturråd eller på annen måte. Dette har fra dag en vært et lagarbeid og samarbeidsprosjekt.

Åsane Kulturhus åpner lørdag 26. september. Kultursalen har 485 sitteplasser, men på grunn av koronatiltak, er publikumskapasiteten kraftig redusert. Åpningsforestillingen blir filmet og sendt direkte på Bergen kommune sin YouTube-kanal fra kl. 19.00 her

Åsane Kulturhus har laget en film om kulturhusets fasiliteter og muligheter her

Jubileumssuksess


Likevel har samarbeidsprosjektet om bilder og postkort blitt en kjempesuksess.
– Nei, ingen kunne ane noe om koronaen i vinter, men til tross for pandemien og lite kulturaktivitet, så har Jubileumsby-fotokonkurransen gått over all forventning, sier nestleder Magne Botnedal i Postkortsamlere i Vest.
Snart 3000 bilder er sendt inn til Jubileumsby-fotokonkurransen og det er allerede kåret to delvinnere som har fått sitt vinnerbilde trykket opp på 950 eksklusive postkort.
– Bekkalokket Fotoklubb er god på bilder og vi kan det meste om postkort. Det går kanskje an å si at ideen er veldig koronavennlig. Bilder er digitale og de mange tusen bergenserne som har sendt inn fotografier, opererer på egenhånd, som regel utendørs og med ingen smitterisiko.
Postkortsamlere i Vest har også merket økt oppmerksomhet og interesse for å bli med i klubben som teller over 370 medlemmer.
– Samlerinteressen hos det norske folk er enorm, og jeg pleier å si at vi egentlig samler på historiene bak motivene, enten det er stedskort, illustrerte kort eller temakort. Jubileumskortene er virkelig flotte og folk liker dem – så klubben har fått mye oppmerksomhet ved å være med på dette byjubileums-prosjektet

Bergensavisen skrev nylig en helside om Jubileumsby-fotokonkurransen her.

Ti dagers pause i amatørkulturen

Denne uken har endret seg kraftig for de aller fleste medlemsorganisasjonene i Amatørkulturrådet. De fleste var så vidt kommet i gang med aktivitet, øvinger og så frem til å gjennomføre arrangementer med inntil 200 publikummere.  
– Det er selvfølgelig leit for mange av våre medlemsorganisasjoner som opplever at de har gode smitteverntiltak, men nå må utsette en etterlengtet oppstart, sier Mona Høgli, styreleder i Amatørkulturrådet.
– Vanligvis er det tusenvis av amatørkulturutøvere i Bergen som hver eneste ukedag møtes til øvinger og aktivitet, og selv om det ikke er forbudt å møtes, har mange likevel valgt å ta hensyn til at noen medlemmer, av forskjellige grunner, ikke ønsker å møtes i disse tider. Det skal man ha respekt for. Mitt inntrykk er at det ikke er mange sure miner, men stor forståelse for at vi nå stopper aktivitet i 10 dager.
Denne uken ble det også kjent at to kor i Bergen har hatt smitteutbrudd blant kormedlemmene etter øving.
– Vi ser at noe smitte har spredd seg gjennom kor-miljøer, og derfor har byrådet nå gått ut og anbefalt noen ekstra restriksjoner på kor-øvinger i Bergen. Vi oppfordrer alle til å ha et sterkt søkelys på smittevern og holde 3 meters avstand i forbindelse med koraktiviteter. Frem til 18. september kan man gjerne også vurdere stemmevise øvinger eller digitale øvinger, dersom det er mulig, oppfordrer kulturbyråd Katrine Nødtvedt.
Generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund har også oppfordret alle sine medlemskor i Bergen og på Askøy til å bli med på dugnaden og avlyse korøvelser frem til 18. september. Les mer fra Norges korforbund her

Mini-Damsgårdsdag

Med både nasjonale og fra denne uken også lokale korona- lover, forskrifter og anbefalinger, oppstår det lett misforståelser om hvordan amatørkulturen skal forholde seg.
– Ja, denne uken har det vært mye frem og tilbake. Vi oppfattet på tirsdag at vi måtte avlyse, men nå satser vi på at det blir en komprimert mini-utgave lørdag 19. september, sier mangeårig primus motor for Damsgårdsdagene, Helge Farestveit.
Bydelsfestivalen på Indre Laksevåg har vært arrangert første helgen i juni i over 25 år, men i år ble naturligvis arrangementet avlyst.
– Retter sagt utsatt og nå komprimert fra en langhelg til en lørdag. Alt skjer utendørs i den flotte Laksevågsparken i Kirkebukten og vi har et veldig flott program. La meg spesielt nevne Flagg for Bergen som er Damsgårdsdagenes markering av Byjubileet. Laksevåg Kulturhistoriske Forening arrangerer loppemarked og vi er veldig stolte over at den gamle Sporveiskiosken, som mange husker fra Vågsallmenningen, nå er pusset opp og skal få et nytt liv her ute i Laksevågsparken.

Les mer om utendørsarrangementet Damsgårdsdagen her