Nyheter

  • Møte med Kulturbyråd Reidar Digranes

    Tirsdag var det årets siste Amatørkulturkveld. Reidar Digranes har vært Kulturbyråd i knapt en måned og ble presentert, intervjuet og svarte på spørsmål fra publikum.

  • Amatørkulturens lokaler

    En av Amatørkulturrådets viktigste oppgaver er å kontinuerlig påvirke Bergen kommune til å tilrettelegge for at lokaler til amatørkulturaktivitet skal være gratis, lett tilgjengelig og tilpasset ulike former for aktivitet. – Hvordan opplever aktørene at lokalene de benytter til øvinger, møter og aktivitet har utviklet seg de siste 10 årene? Amatørkulturrådet har spurt våre medlemsorganisasjoner.

  • Hva skjedde etter pandemien?

    Amatørkulturrådet i Bergen har spurt over 100 medlemsorganisasjoner om hvordan koronapandemien har virket inn medlemstallet i ettertid.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Amatørkulturplan

Svar fra undersøkelse

Se resultater fra Amatørkulturundersøkelsen.