Savn, utfordrende, krevende, frustrerende, uoversiktlig, trassig og optimistisk.

Huff, det høres ikke kjekt ut for en 100-års jubilant. Hvordan vil Loddefjord Sangforening oppsummere 2020?
– Vilje og evne til å holde aktivitet gjennom korona-pandemien, endring og omstilling. Vårt siste håp uansett øving/synging ellers, var en utstilling på Vannkanten i slutten av november, om korets 100-årige historie – det måtte da bli mulig – med alle smitteregler ivaretatt, men i siste liten måtte også det legges på vent, sier Kirsten Furheim i Loddefjord Sangforening.

Hva har vært det mest krevende?
– Å ikke kunne møtes på korøving, seminar, jubileumskonsert og  jubileumsutstilling på grunn av korona. Det å være i kor er å være en del av et fellesskap, musikalsk og sosialt. Korsang er en interaksjon der og da, dynamikk mellom sangere, dirigent, musikere og tilhørere. Det å miste denne konkrete tilstedeværelsen gjør noe med oss alle.

Har dere likevel erfart noe i 2020 som har vært positivt? 
Det har vært en positiv holdning fra og med mars, da våre kormedlemmer fra 36 år til 91 år og dirigent har vist evne til å dra lasset sammen. Vi har hatt korøvinger når og slik vi har kunnet, og tilpasset oss etter hvert som retningslinjer endret seg.
100-åringen har vist en utrolig evne til å tilegne seg ny digital kompetanse, vi har hatt ulike kor-øvinger på zoom, fordelt på enkeltstemmer, eller flere grupper sammen. Vi har målt opp i lokalet til ulike kohorter for en liten gruppe, kombinert med zoom-øving, og vi har hatt 2-delt kor øving. Der har vært mange ulike kor-oppsett/oppstillinger, men med navnelapper, og faste plasser under hver øving. Vi har vært trassig optimistiske, og har hatt aktivitet i hele perioden. Alle har tatt ansvar, og forholdt seg til smittevernregler.

Vi har sett viktigheten av kontinuerlige styremøter fysisk samlet, eller på zoom, og møter i jubileumskomite – dette for å kunne ha kontinuitet i planene og omstillingene.

Hva blir det viktigste for dere for å komme tilbake til “normalen” i 2021?
– At det åpnes opp for korøving. At det legges til rette for øving og konserter. Det å kunne møtes fysisk, for å kunne synge sammen, spre glede for og med hverandre, er viktig, på flere plan. I 2021 ønsker vi også nye korister velkommen, som kan være med den aktive og spreke 100-åringen videre, og vi håper at yngre og særlig menn vil bli med oss.

2020 har i beste fall har det vært et svært annerledes år for alle i amatørkulturen. For noen et Annus horribilis som har tæret kraftig på aktivitet, økonomi og skapt stor usikkerhet og frustrasjon. Også i korpsbevegelsen har det vært vanskelige tider:

– 2020 har vært et utfordrende år. Nedstengingen fra 12 mars 2020 skjedde bare 14 dager før Norgesmesterskapet for janitsjarkorps som vi hadde jobbet og øvd mye til. Men vi har holdt motet oppe og fokusert på hva som er mulig å få til. Vi har heldigvis takket være vår privatdrevne kulturarena kunnet øve hele tiden når det har vært lov til å øve i motsetning til de mange som øver i kommunale bygg som har vært utestengt store deler av året. Derfor klarte vi å gjennomføre vårsesongen noenlunde oppegående med å være Bykorpset med stor B for Bergen den 17. mai om morgenen. Vi klarte også en fin sommerkonsert på Torgallmenningen. 
Høsten har også vært på og av. Vi øver og øver når det er lov, for så å bli begrenset, øve litt mer igjen noen uker og dager. De siste ukene har vært ekstra tunge når vi nok en gang har måtte stenge ned, denne gang fordi det er forbudt å møtes. Men jeg tror ikke det er noen eller særlig mange som har blitt smittet på korpsøvelser i denne pandemien
, sier Morten Vik-Johnsen, styreleder i Lungegaardens Musikkorps.

– Det meste krevende er å ikke kunne planlegge. Vi prøver etter beste evne å se langt frem planlegge konserter og arrangementer for så å måtte avlyse disse gang på gang fordi det strammet til akkurat på det tidspunktet vi skulle hatt konsert eller arrangement. Vi har store og gode lokaliteter, der den nasjonale smitteveilederen for musikkøvelser overholdes og det er ikke fremkommet noen kjente tilfeller av at smitte har skjedd på korpsøvelser eller konserter. Usikkerheten rundt det hele gjør at enkeltmedlemmer blir engstelige og trekker seg tilbake.

Har dere opplevd eller lært noe positivt i annus horribilis 2020?
– Vi har lært at vi står sammen når det gjelder og det positive er at uansett hvor gale det er, så prøver vi å holde hjulene i gang så sant det er lovlig. Det er utrolig viktig å ha noen sosiale møtepunkt. Vi opplever virkelig at vi er savnet av vårt publikum og byens befolkning. Det er en god trøst i disse dager. 

Hva blir det viktigste for å komme tilbake til «normalen» i 2021?
– Å planlegge for noe i 2021 er også vanskelig. Neste års Norgesmesterskap er allerede avlyst så da må vi bare fokusere på hva vi kan gjøre av gode prosjekter for oss selv som er både musikalsk utviklende og motiverende for våre medlemmer og vårt publikum. Vi må ut til folket når dette er over. Skape glede med god musikk til byens befolkning. 

Akkurat i disse dager ser vi frem til årets kanskje viktigste oppdrag for oss. Det er julaftenspillingen for beboerne på Hospitalet Betanien. Her har vi julekonsert for beboerne i storsalen deres hver julaften kl. 12. Det er en tradisjon Lungegaardens Musikkorps har gjort hver eneste julaften siden 1938. I år kan det bli vanskelig å få lov å komme inn på sykehjemmet for å spille, men spille skal vi om vi så må stå utenfor å spille julesanger i snøstorm. Et virus stopper ikke en 82-årig tradisjon for oss!


Kulturstrategi for eldre

I slutten av oktober gikk startskuddet med et digitalt innspillsmøte der mange kulturaktive seniorer kom med synspunkter på hva Bergen kommune bør vektlegge i en egen kulturstrategi for eldre.
– Alle kan komme med innspill til kulturstrategien, sier Ann-Kristin Nordal Seljestokken, rådgiver i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.  

Bergen Kommunen vil i denne strategien sette fokus på eldres ressurser, engasjement og deltakelse i et nyskapende og interessant kulturliv. Strategien skal bidra til både å vekke og videreutvikle kulturinteressen hos en målgruppe i befolkningen som er i vekst i antall og mangfold.
– Formålet er todelt; Bergen kommune ønsker å satse på de eldres ressurser og potensiale. Vi er bevisst på eldres erfaringer og kunnskap og at samlet kompetanse er med på å styrke samtidens kultur. I tillegg er det behov for å legge strategier for at enda flere eldre skal kunne delta i et interessant og engasjerende kunst- og kulturliv.

Amatørkulturrådet har flere medlemsorganisasjoner som har en hovedvekt av medlemmene som kan defineres som eldre.
– Seniorer som deltar og engasjerer seg i kulturaktivitet har vært økende de siste årene og særlig sjangrene dans (seniordans) og kulturhistorie har hatt en stor økning i medlemstall. Det er veldig bra at Bergen kommune nå starter arbeidet med en egen strategi, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.

– Ja, jeg tenker at det er mye som bør få oppmerksomhet i Bergen kommunes kulturstrategi for eldre. De eldre er en mangfoldig gruppe og en stor ressurs. Det er viktig at både politikere og administrasjon ser denne gruppen. Det er positivt med en strategiplan som både synliggjør og ikke minst foreslår tiltak for å engasjere enda flere. Jeg vil oppfordre alle “som har levd en stund” til å komme med innspill til kulturstrategi for eldre, sier Inger-Lise Skarstein, som i mange år har vært engasjert i flere amatørkulturorganisasjoner. Nå leder hun Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.  
– Sang og dans er viktige ingredienser i en kulturstrategi for eldre. I Bergen internasjonale folkedansklubb (BIF) har vi ca. 70 aktive og engasjerte medlemmer som møtes en gang i uken for å danse sammen, i hovedsak ring- og rekkedanser fra mange land. De fleste deltakerne våre er godt voksne, det vil si over 60 år. Gjennom dansen, som ledes av våre egne instruktører, får vi trent opp kroppen, samtidig som det er en intellektuell utfordring å lære seg nye steg og trinn. Vi vektlegger også det sosiale samholdet, og vi anser dette som noe av det viktigste, sier Egil Ertresvaag, styreleder av Bergen Internasjonale Folkedansklubb.
Seniordans-bevegelsen startet i Norge for 25 år siden og siden den gang er det blitt over 500 lokale seniordans-grupper med over 10.000 medlemmer over hele landet. Bjørg H. Gravdal er leder for Seniordans i Hordaland med 44 grupper:
– For å videreutvikle Seniordansen trenger vi egnete øvingslokaler slik at vi kan ta vare på de eksisterende gruppene og etablere nye grupper med friskere takter. Mer synliggjøring av vår aktivitet er viktig, og vi ønsker oss en aktivitetskalender som er lett tilgjengelig.

Lisa Knappskog Skauge er leder av Bergenhus og Årstad Kulturkontor og har ansvaret for Kulturhuset Danckert Krohn:
– Jeg gleder meg og ser frem til en strategi som setter fokus på eldres ressurser, som ser eldres engasjement og deltakelse, som amatører og profesjonelle kulturaktører og som publikummere. I kulturhuset Danckert Krohn har vi som eksempel erfart at det kommer flere eldre, når vi åpnet opp for alle aldersgrupper og vi ser at noen enkle grep og tilrettelegginger gjør at eldre kan nyte kulturlivet lenge.

Innspill til Bergen kommunes kulturstrategi for eldre sendes innen mandag 23.november på epost til Ann-Kristin Nordal-Seljestokken her

Amatørkulturguider

Amatørkulturrådet oppfordrer våre medlemsorganisasjoner til bruke de neste ukene til å lage en plan for rekruttering av nye medlemmer, bli bedre på søknadsskriving eller planlegge arrangementer til neste år. Start gjerne dette arbeidet med å laste ned de tre Amatørkulturguidene. 
Den første beskriver blant annet hvordan man kommer i gang med en rekrutteringsplan og lastes ned her. En egen guide med gode råd og tips til søknadsskriving lastes ned her. Den tredje Amatørkulturguiden med tema: Arrangement – planlegging og gjennomføring, er svært aktuell mens vi venter på bedre tider og kan lastes ned her.

500 millioner – også til amatørkultur

Denne statlige tilskuddsordningen skal stimulere til å lage kulturarrangementer før 31.12, med gjedende begrensinger i publikumskapasitet og dermed mindre billettinntekter.
– Nei, ingen i Frivillighetsregistert kan søke på disse pengene, sa Kulturrådet bastant første gang Amatørkulturrådet tok kontakt.
– Vi sendte også en skriftlig henvendelse til Kulturrådet, men svaret var det samme: De som er registreret i Frivillighetsregisteret (som stort sett er alle amatørkultur-organisasjoner), kunne ikke søke på stimuleringsordningen.
I kriteriene stod det ingenting om at amatørkultur-organisasjoner ikke kunne søke, men julekonserter og menighetsråd(!) stod nevnt som eksempler på type arrangementer og hvem som kunne søke.
– Amatørkulturrådet var sikker på at Kulturrådet hadde misforstått, og ganske riktig måtte Kulturdepartementet gripe inn og be Kulturrådet også inkludere alle som er registrert i Frivillighetsregisteret.
Onsdag ble Kulturrådets nettsider oppdatert med at organisasjoner i Frivillighetsregisteret kan søke på stimuleringsordningen.
I utgangspunktet greit nok at det lages en stimuleringsordning for det profesjonelle kulturlivet, men i november og desember er det veldig mange amatører som arrangerer julekonserter med profesjonelle gjestemusikere. Amatørene er som regel arrangør, og da måtte selvfølgelig de også kunne søke om stimuleringsmidler.

De statlige stimuleringsmidlene gir støtte til arrangementer som finner sted frem til 31. desember. Søknadsfrist er 1. desember. Informasjon og søknadsskjema her.

Forestilling i koronatider

– Ja, vi skulle hatt vår egen Jubileumskonsert i anledning vårt 70-års jubileum under Kulturfest Åsane, men siden mars måned har det vært utfordrende med å både øve og planlegge. Vi hadde bestemt oss for å utsette jubileumskonserten til 2021, sier Solveig Skram Guterud i Tertneskoret.
I samarbeid med Arna og Åsane Kulturkontor foreslo Amatørkulturrådet at man likevel kunne få til en Jubileumsby Bergen 950 år-forestilling under Kulturfest Åsane, ved at Tertneskoret og flere kunne gå sammen.
– Det viste seg at Åsane Ballettskole gjerne ville bidra og når Elin og Kristine også ville være med i forstillingen med Jubileumsbysangen «Vi è Bergen», så hadde faktisk Tertneskoret program til halvannen times forestilling. Nå gleder oss til sang, musikk og ballett i Åsane Kulturhus i morgen kveld!

Les mer om: Tertneskoret med flere feirer Bergen 950 år her

Kulturbudsjettet 2021

– Det er svært gledelig at det er satt av investeringsmidler til kulturhus som først og fremst skal tjene det frivillige- og amatørbaserte kulturfeltet. Når det gjelder faste tilskudd og de søknadsbaserte tilskuddsordningene, er det stort sett kr. 0,- i økning for både amatører og profesjonelle. De fleste har nok stor forståelse for dette, med tanke på at vi fremdeles har koronapandemi, og at Bergen kommune har vært sjenerøs med flere ekstraordinære tilskuddsordninger i år, sier Geir Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet.Kulturbudsjettet tar også for første gang opp klimautfordringene og til neste år lanseres det tilskuddsordninger som skal stimulere til at både profesjonelle og amatører kan søke støtte til klimatiltak. Deltagelse og mangfold er også vektlagt i budsjettet og til neste år kommer det en egen 10-års plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.
– Integrering og mangfold i amatørkulturen er utfordrende for mange av våre medlemsorganisasjoner, selv om de så gjerne vil invitere alle med. Amatørkulturrådet har allerede laget nyttige amatørkulturguider med ulike tema, og en egen guide med gode råd og tips knyttet til deltagelse og mangfold, håper vi å kunne utgi til neste år.

Byrådets forslag til kulturbudsjett for 2021 kan du lese mer om her

Få fart på amatørkulturen!

– Det var en veldig god og kreativ debatt som viste at mange nå har startet opp aktivitet og tilpasset seg situasjonen, selv om man ikke får meg seg alle medlemmene på en stund ennå. Bare i løpet av de siste par ukene, er det mitt inntrykk at mange også har begynt å tenke arrangementer for publikum, og jeg er sikker på at det blir julekonserter, sier kordirigent Jan L. Jacobsen i Mannskoret Brage.
– De siste 7-8 månedene har mange benyttet anledningen til å jobbe med utvikling i egen organisasjon og lært seg digitale ferdigheter, sier Hildegunn Holba i Fritidsmalernes forening.
– Vi jobber nå med å gjøre styrearbeid og administrasjon av foreningen mer digital og takk til Bergen kommune som ga oss støtte til dette.
Morten Vik-Johnsen er daglig leder i Lungegaardens Kulturarena som har hatt en meget travel tid under koronapandemien.
– Når alle skoler og kulturlokaler var stengt i lange tider, holdt vi åpent i våre store lokaler og nærmere 40 korps og kor kunne komme hit og øve. Jeg vet at det har betydd mye for mange som ellers fryktet at en lang periode uten aktivitet, kunne føre til de mistet medlemmer. Jeg ser også at flere og flere nå planlegger sine første konserter på nesten ett år. Her er nøkkelen at flere går sammen om et arrangement og dermed kan man få til en forestilling, selv om man selv kanskje ikke har et repertoar på mer enn 20 minutter.

Debatten «Få fart på amatørkulturlivet» ble filmet og en redigert versjon med gode råd og tips til amatørkulturaktivitet fremover, blir tilgjengelig i neste uke.

Ny plan for kulturvern

Neste fredag inviterer Bergen kommune alle som er interessert i kulturvern til et digitalt oppstartsseminar for den nye Plan for museer og frivillig kulturvern 2022 – 2031.

– Dette ser vi frem til og jeg håper alle som driver med frivillig kulturvern kommer med gode innspill og ønsker for hvordan Bergen kommune gjennom den nye planen kan stimulere til godt samspill mellom de profesjonelle museene og frivillige organisasjoner, sier Inger-Lise Skarstein, leder av Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag.
– Vi er en stor og viktig ressurs og med gode tiltak i den nye planen, er jeg sikker på at vi kan få et løft for det viktige kulturvernet i Bergen.

Les mer om programmet for oppstartsseminaret her

Verdens største kulturarrangement

– Vi hadde planlagt årets St Patrick’s day i Bergen 17. mars, men så kom korona og alt ble satt på vent, forteller Paudy Kenny, President i Bergen Irish Society.
I morgen lørdag fra kl. 16.00 blir det en sterkt forsinket markering i Bergen med paraden gjennom byens gater som høydepunkt.
– Vi er omtrent 150 irer som bor i Bergen, men miljøet er mye større når vi inkluderer ektefeller og barn. St Patrick’s day er ikke ulikt 17. mai med parade og tradisjonsrik underholdning. Amatørkulturrådet har overrasket oss med at det finnes flere organisasjoner som driver med irsk sang, musikk og dans i Bergen. I morgen har vi invitert dem med for å underholde og markere St Patrick’s day. Vi er også veldig glad for at den irske konsulen vil være med oss.

Les mer om markeringen av St Patrick’s day i Bergen her