Tilskudd til digitale idéer

Mange av Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner tenker også på muligheter for å nå ut til egne medlemmer og publikum gjennom digitale møter, øvinger og arrangementer gjennom sosiale media.
– Ja, denne uken har Bergen kommune åpnet opp for at alle organisasjoner innen amatørkulturen kan søke støtte til særskilte prosjekter som kan gjennomføres innenfor gjeldende restriksjoner og begrensninger. Eksempler på dette kan være strømmekonserter, hjemmekorøving eller annet, sier Sølvi Litleskare, spesialrådgiver i fagavdeling kunst og kulturutvikling.
Vanligvis må søknader om tilskudd til lokal kulturaktivitet sendes inn til Bergen kommune minst 4 uker på forhånd, men støtte til kreative og digitale “koronaaktiviteter”, behandles i ekspressfart.
– Vi har satt som krav at vi må ha søknaden minst tre virkedager før gjennomføringsdato. Andre kriterier vil være de samme som for «vanlige» søknader om tilskudd til lokal kulturaktivitet.

Les mer om tilskudd til prosjekter i koronaperioden her

Mini-undersøkelse

– Det er nok usikkerheten om hvor lenge dette vil vare, som er den største bekymringen for amatørkulturen, sier Inger-Lise Skarstein, styreleder i Amatørkulturrådet i Bergen.
Det er mange som allerede har avlyst eller utsatt arrangementer på ubestemt tid og frykter for fremtidige inntekter.
– Det er veldig variert hvordan man er blitt påvirket av koronaepidimien. Noen har faste ukentlige møter og øvinger, mens andre igjen har aktivitet en gang pr. måned. Økonomisk er det store forskjeller fra dem som har over en million i omsetning til andre som har noen tusenlapper.
Mange medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet har denne uken hatt styremøter gjennom ulike digitale løsninger og forsøker å begrense skadevirkningene av at man ikke kan møtes.
– Jeg vil ikke være pessimist, men man må nok forberede seg på at det blir ulike former for begrensinger også etter påske og utover våren.
Hva gjør Amatørkulturrådet for å hjelpe?
– Bergen kommune har bedt oss om å innhente tilbakemeldinger fra våre medlemsorganisasjoner og vi kommer til å sende ut en liten spørreundersøkelse i neste uke. Her må vi tenke kort- og langsiktig. Med det mener jeg et scenario på hvordan amatørkulturen blir påvirket om det skulle være slik at aktivitet kan starte opp om noen uker eller først etter sommerferien. Når vi vet mer om konsekvenser – håper jeg at Amatørkulturrådet kan foreslå tiltak i samarbeid med Bergen kommune.

Snart trenger vi publikum!

– Ja, først vil jeg si at min tre faste kor: Osterøykoret, Bergen Mannskor og Ole Bull Kammerkor følger anbefalingen fra Norges Korforbund om å honorere/lønne sine dirigenter som vanlig. Dette er jeg som frilansdirigent veldig glad for.
Dette krever selvsagt også at jeg som dirigent må fortsette å arbeide for korene, selv om arbeidet nå tar nye former. Alle mine tre kor kommer til å treffes fast i det som tidligere var øvingstiden for å se hverandre, for å prate, men også for å snakke om musikalske utfordringer ut fra det vi for tiden øver på hver for oss. For korene er dette en økonomisk utfordring fordi man plutselig står uten inntekter fra konserter, basarer og andre arrangementer man vanligvis har inntekter fra.
I tillegg til mine tre faste kor tar jeg andre frilansjobber som kordirigent, men disse falt brått vekk og det er selvsagt utfordrende. Vi håper selvsagt at publikum strømmer til konserter igjen den dagen verden igjen faller inn i sine «vante former». Da trenger vi publikum mer enn noensinne tidligere!

Har du noen gode råd til korene om det blir slik at man ikke kan komme sammen igjen før om mange uker, kanskje måneder?
– Dersom dette blir langvarig, er det mye man kan gjøre hjemme hver for seg for å bli en flinkere korsanger. Dirigenten kan lage øvingsfiler, det finnes mange nettkurs for sang og Norges Korforbund opprettet ganske kjapt en Facebook-side som heter Korøving i Corona-tiden der det utveksles ideer om hva man kan finne på. Man kan jo også fordype seg i å lære seg noter o.l. noe som vil være til stor hjelp når man får lov til å øve som vanlig igjen. Lurer man på hva man skal finne på, ta en titt innom «Korøving i Corona-tiden» på Facebook.

Dramatisk for mange

– Alt kommer an på hvor lenge vi har denne situasjonen med forbud om å samles både “internt” til øvinger og ikke minst arrangementer for publikum. Jeg tenker at amatørkulturen er minst like hardt rammet som idretten og at mange er bekymret for faste utgifter og ingen inntekter.
Kan du utdype hva du mener med utgifter og inntekter?
– Mange korps skulle de neste månedene sikret seg et par hundre tusen kroner til driften ved å arrangere loppemarked. Snakker vi om et forsiktig anslag på 20 loppemarked og 200.000 i inntekter i snitt, så er det 4 millioner som ikke tilføres drift av korpsene i Bergen denne våren. Svært dramatisk for mange korps som har disse inntektene som sin største inntekstkilde.
Jeg vet også at det er flere korps som har fått beskjed om at sekssifrede dugnadsinntekter ikke blir noe av. Bedriftene som tidligere har hatt behov for dugandshjelp, har i beste fall nå satt dette på vent.

Mange sjangre i amatørkulturen engasjerer profesjonelle til instruksjon og det er ikke uvanlig at dette er den største utgiften på budsjettet. Hva tenker du om dette?
– Her er det selvfølgelig store forskjeller, men ta for eksempel korps og kor som jeg kjenner best. Her er det ikke uvanlig at man har et par hundre tusen i årlige utgifter til dirigent, seminar og instruksjon. Noen har valgt å betale dirigenten sin honorar nå i mars, selv om det ikke er øvinger, men det holder ikke lenge, for de aller fleste i amatørkulturen har ikke en stor buffer på konto. Det er mange freelance-dirigenter og musikere som jeg nå har stor sympati med. 
Hva med andre konsekvenser knyttet til det å ikke kunne møtes fysisk?
– Jeg tenker igjen at det har en sammenheng med hvor lenge forbudet varer. De fleste har forståelse for at det er en smart strategi og forsøke å strekke koronaepedemien ut i tid, men det vil koste. Mange driver et aktivt rekrutteringsarbeid gjennom å være synlig på små og store arrangementer og blir det en lang pause uten øvinger, så kan det også få konsekvenser for det musikalske. Spesielt for skolekorpsene med mange unge og aspiranter som må starte litt på nytt igjen.
Hvilke tiltak blir viktige fremover?
– Lag, organisasjoner og foreninger innen amatørkulturen har ikke erfaringer med å brått stenge ned aktiviteten sin. Mange ulike konsekvenser vil nok komme frem i tiden fremover og jeg håper at Bergen kommune er lydhør for forslag til hvordan situasjonen kan avhjelpes.
Hva gjør man i amatørkulturen akkurat nå?
– Jeg er imponert over kreativiteten som nå utøves i kulturmiljøet med digitale øvinger sammen med dirigenter og spillelærere og små og store digitale eventer. 

AMATØRKULTURGUIDER

Amatørkulturguidene er på 12 sider kan lastes ned gratis.

  1. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Rekruttering av nye medlemmer. Last ned her
  2. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Søknadsskriving. Last ned her
  3. Amatørkultur- & Frivilligehetsguiden: Arrangementer – planlegging og gjennomføring. Last ned her

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt

Gratulerer som ny kulturbyråd for Bergen! Hva tenker du om kulturbyen Bergen og spesielt det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet?
– Jeg vært heldig å få nyte godt av det rike kulturlivet i Bergen hele livet, og særlig som student har jeg fått mange gode opplevelser med kulturaktiviteter i regi av frivillige, f. eks. revy, teater og kor. Min mann er også musiker, og gjennom han har jeg fått blitt kjent med musikkmiljøet i Bergen, som er et utrolig rikt miljø med mye frivillig innsats som ligger til grunn. Så jeg er alt i alt svært begeistret for å få lov til å være kulturbyråd i Bergen, der amatørkulturfeltet er en essensiell del av det som gjør byen til en kulturby!
Du representerer MDG – hvilken kulturpolitikk ligger til grunn for partiet?
– De Grønne er i høyeste grad et kulturparti. For meg, og partiet, er det viktig å skape gode lokalsamfunn og legge til rette for at folk kan leve rike, meningsfulle liv der de bor. Vi tror at et samfunn med mindre fokus på materielt forbruk, og mer fokus på livskvalitet vil være bra for både mennesker og miljø. Og hvis man kanskje bruker mindre tid og penger på det materielle forbruket, da har vi mer ressurser til å både skape og oppleve kultur. Kulturen er også viktig fordi den skaper møteplasser, og er med på å knytte folk sammen på tvers av ulike bakgrunner. 
Vi er selvfølgelig nysgjerrig på om du selv er eller har vært amatørkulturutøver…
– Jeg har (dessverre) ikke selv vært aktiv innenfor amatørkulturen, men er veldig glad i sang og musikk, og skriver ofte egenkomponerte sangtekster til spesielle anledninger. 
Hvilke ønsker har du for kulturfeltet fremover?
– Jeg syns vi er utrolig priviligerte i Bergen med det kulturlivet vi har, og tenker at det ikke er noe vi må ta for gitt. Samtidig må vi også jobbe med å tilgjengeligjøre kulturen for enda flere. Noen gode tiltak fra byrådsplattformen er for eksempel å sikre kulturhus i alle bydeler, følge opp amatørkulturplanen, og øke antall elevplasser i kulturskolen. Jeg ser frem til å jobbe med dette i samarbeid med alle Bergens flotte kulturaktører!

Bli kjent med Kulturbyråd Katrine Nødtvedt og hør om hennes tanker for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet på Amatørkulturkveld, Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgate 54, torsdag 5. desember kl. 18.00. Gratis inngang. Påmelding her

Amatørkulturbudsjettet 2020

– Jeg er glad for at byrådet har stilt seg bak mine forslag om økt støtte til Amatørkulturrådet, drift av Åsane kulturhus, utvidelse av kulturhuset i Fana og nye bibliotekfilialer på Laksevåg og på Sletten.

I budsjettforslaget økes amatørkulturens mest brukte tilskuddsordning; Lokal kulturaktivitet til 6 millioner kroner. I tillegg opprettes det en ny støtteordning for Frivillig kulturvern og det ligger også inne midler for å starte arbeidet med en egen kulturplan for seniorer i 2020.

30 år etter at Bergen var Europeisk Kulturby i 2000, tenker Andersland også på å starte arbeidet med få statusen tilbake til Bergen i 2030. Bybydsjettet skal de neste ukene til behandling i ulike politiske komiteer og endelig vedtas i Bystyret i desember.

Her finner du mer om Byrådets forslag til kulturbudsjett for Bergen 2020

Lokaler til amatørkultur

– Ja, vi har jobbet en god stund med å forbedre tjenesten og håper at det nå skal bli enklere å få oversikten over alle lokalene som er tilgjengelig for amatørkulturen, sier Emil Mathisen, direktør – enhet for for kulturformidling og deltagelse.

Til forskjell fra tidligere, må alle som ønsker å reservere lokaler til kulturaktivitet, identifisere seg med Bank-ID eller Min-ID når man søker.
– Ja, det gir en trygghet å vite hvem som faktisk står bak søknaden, dersom det skulle oppstå noe uforutsett i forbindelse bruk av lokalene. Vi har testet systemet grundig den siste tiden, og jeg håper at Amatørkulturrådet, på vegne av sine medlemmer, kan være med å gi oss tilbakemeldinger, dersom noe er feil eller ting som kan forbedres og gjøre tjenesten enda bedre.

Aktiv By heter nå Aktiv kommune og det er viktig at opplysninger i Frivillighetsregisteret om din organisasjon er oppdatert og korrekt. Bookingsystemet henter nemlig disse opplysningene automatisk. 
For ordens skyld er det fremdeles slik at man må kontakte bydelskulturkontoret dersom man er på jakt etter et fast og langsiktig lån av lokaler til amatørkulturaktivitet.

Fra lanseringen 6. september har Aktiv Kommune noen små innloggings-problemer, men man håper å få løst dette så snart som mulig. Kontakt Kulturkontoret i din bydel for hjelp, hvis du har problemer med booking av lokaler. Ta en kikk på Aktiv kommune her

En guide til hvordan man går frem for å sende søknad om lokaler, kan lastes ned her.

Valgdebatt Amatørkultur

Tirsdag 27.8 stilte ni partier til debatt om Amatørkultur og publikum fra et stort spekter lag og organisasjoner fikk servert løfter om at det skal planlegges lokaler til amatørkultur i alle nye skolebygg og tverrpolitisk garanti for at kulturhuset i Fyllingsdalen skal bygges.
Samtlige(!) politikere opplyste at de selv var aktive amatørkulturutøvere eller kunne vise til en fortid fra både skolekorps, sang og dans. Det lover godt for Amatørkulturplanens mål om at Bergen skal være en internasjonalt ledende amatørkulturby. Her kan du laste ned Amatørkulturplanen.