Åsane Kulturhus åpner!

Roald Heggernes har på vegne av det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet i Åsane stått i spissen i kampen for kulturhus i bydelen siden starten i 2005:
– I dag er det først og fremst glede over at kulturlivet og bydelen nå har fått dette fantastiske bygget med alle mulighetene som ligger her. Det lokale kulturlivet er veldig fornøyd med resultatet som nå foreligger. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom det frivillige kulturlivet i bydelen, Arna og Åsane kulturkontor, kommunens sentrale kulturadministrasjon, kommunens eiendomsavdeling, kulturskole, rådgivere, prosjektledelse og byens politikere. Så vidt vi har registrert har det hele tiden vært enstemmighet i bystyret om viktigheten av at Åsane skulle få sitt kulturhus, og takk for det!


Kulturhusforkjemper Roald Heggernes

Fortell om hvordan tanken om et kulturhus i Åsane startet.
– Det startet i 2004. Da ble det tatt et lokalt initiativ av Severin Overaa, kjent kulturforkjemper i Åsane som dessverre ikke er blant oss lenger. Jeg var en av dem som fikk forespørsel om å være med i en aksjonsgruppe som i første omgang skulle samle inn underskrifter for dette kravet. Andre medlemmer i den første gruppen var Jan Spjeldnæs og politikerne Inger Margrethe Presterud og Kjersti Toppe. I 2005 ble det opprettet en lokal kulturhuskomite med flere medlemmer fra kulturlivet. I 2006 la komiteen fram den første utredning om bydelens nye kulturelle møteplass. Med utgangspunkt i en grundig analyse av kulturlivets behov tok utredningen for seg både romprogram, finansiering og lokalisering. Utredningen er i grunnen det beste beviset på at engasjementet for nytt kulturhus i Åsane virkelig har kommet fra grunnplanet i kulturlivet. Når vi i dag ser hvilkets kulturhus vi har fått, finner vi igjen de fleste av de elementene som ble beskrevet i denne utredningen.
Det har vært mange opp- og nedturer for å få realisert Åsane Kulturhus. Hva, hvem eller hvordan ble den forløsende faktoren for at kulturhuset nå står ferdig?
– Da tror jeg at jeg må få nevne det som skjedde i 2013/2014. Da ble det klart at det likevel ikke ble noe av den planlagte utbygging i tilknytning til Åsane Storsenter som kommunen, privat utbygger og kulturlivet hadde jobbet med siden 2006. Da var skuffelsen stor i kulturlivet og det kunne være fristende å gi seg her, men kulturlivet gjorde ikke det. I 2014 tok vi et nytt initiativ. Vi ble gjort kjent med planene om at det skulle bygges ny videregående skole i Åsane og i november arrangerte Åsane Kulturråd en ny kulturhuskonferanse hvor temaet var om det kunne være en mulighet for samarbeid mellom kommune og fylke. Mange av de tilstede på konferansen, både politikere og representanter for fylket, gav god respons på dette. Etter dette skjedde det mye og høsten 2015 fikk kommunen på plass en intensjonsavtale om samarbeid med fylke om å bygge kulturhus og bibliotek i samlokalisering med den nye videregående skolen. Dette var svært viktig i forhold til å få realisert kulturhus.
Hva tenker du at Åsane Kulturhus skal være med å bidra til for kulturlivet i årene fremover?
– Jeg er sikker på at Åsane Kulturhus kommer til å ha en svært positiv betydning for kulturlivet, men også for hele bydelen. Samlokalisering med skole og bibliotek er ideell. Vi ser for oss et bygg med yrende liv fra morgen til kveld. En felles ny møteplass som vil øke trivselsfaktoren og bidra til økt identitetsfølelse i bydelen. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle de i kulturlivet som har bidratt i arbeidet og som jeg har samarbeidet med enten som medlemmer i kulturhuskomiteen, medlemmer i styret i Åsane Kulturråd eller på annen måte. Dette har fra dag en vært et lagarbeid og samarbeidsprosjekt.

Åsane Kulturhus åpner lørdag 26. september. Kultursalen har 485 sitteplasser, men på grunn av koronatiltak, er publikumskapasiteten kraftig redusert. Åpningsforestillingen blir filmet og sendt direkte på Bergen kommune sin YouTube-kanal fra kl. 19.00 her

Åsane Kulturhus har laget en film om kulturhusets fasiliteter og muligheter her

Jubileumssuksess


Likevel har samarbeidsprosjektet om bilder og postkort blitt en kjempesuksess.
– Nei, ingen kunne ane noe om koronaen i vinter, men til tross for pandemien og lite kulturaktivitet, så har Jubileumsby-fotokonkurransen gått over all forventning, sier nestleder Magne Botnedal i Postkortsamlere i Vest.
Snart 3000 bilder er sendt inn til Jubileumsby-fotokonkurransen og det er allerede kåret to delvinnere som har fått sitt vinnerbilde trykket opp på 950 eksklusive postkort.
– Bekkalokket Fotoklubb er god på bilder og vi kan det meste om postkort. Det går kanskje an å si at ideen er veldig koronavennlig. Bilder er digitale og de mange tusen bergenserne som har sendt inn fotografier, opererer på egenhånd, som regel utendørs og med ingen smitterisiko.
Postkortsamlere i Vest har også merket økt oppmerksomhet og interesse for å bli med i klubben som teller over 370 medlemmer.
– Samlerinteressen hos det norske folk er enorm, og jeg pleier å si at vi egentlig samler på historiene bak motivene, enten det er stedskort, illustrerte kort eller temakort. Jubileumskortene er virkelig flotte og folk liker dem – så klubben har fått mye oppmerksomhet ved å være med på dette byjubileums-prosjektet

Bergensavisen skrev nylig en helside om Jubileumsby-fotokonkurransen her.

Ti dagers pause i amatørkulturen

Denne uken har endret seg kraftig for de aller fleste medlemsorganisasjonene i Amatørkulturrådet. De fleste var så vidt kommet i gang med aktivitet, øvinger og så frem til å gjennomføre arrangementer med inntil 200 publikummere.  
– Det er selvfølgelig leit for mange av våre medlemsorganisasjoner som opplever at de har gode smitteverntiltak, men nå må utsette en etterlengtet oppstart, sier Mona Høgli, styreleder i Amatørkulturrådet.
– Vanligvis er det tusenvis av amatørkulturutøvere i Bergen som hver eneste ukedag møtes til øvinger og aktivitet, og selv om det ikke er forbudt å møtes, har mange likevel valgt å ta hensyn til at noen medlemmer, av forskjellige grunner, ikke ønsker å møtes i disse tider. Det skal man ha respekt for. Mitt inntrykk er at det ikke er mange sure miner, men stor forståelse for at vi nå stopper aktivitet i 10 dager.
Denne uken ble det også kjent at to kor i Bergen har hatt smitteutbrudd blant kormedlemmene etter øving.
– Vi ser at noe smitte har spredd seg gjennom kor-miljøer, og derfor har byrådet nå gått ut og anbefalt noen ekstra restriksjoner på kor-øvinger i Bergen. Vi oppfordrer alle til å ha et sterkt søkelys på smittevern og holde 3 meters avstand i forbindelse med koraktiviteter. Frem til 18. september kan man gjerne også vurdere stemmevise øvinger eller digitale øvinger, dersom det er mulig, oppfordrer kulturbyråd Katrine Nødtvedt.
Generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund har også oppfordret alle sine medlemskor i Bergen og på Askøy til å bli med på dugnaden og avlyse korøvelser frem til 18. september. Les mer fra Norges korforbund her

Mini-Damsgårdsdag

Med både nasjonale og fra denne uken også lokale korona- lover, forskrifter og anbefalinger, oppstår det lett misforståelser om hvordan amatørkulturen skal forholde seg.
– Ja, denne uken har det vært mye frem og tilbake. Vi oppfattet på tirsdag at vi måtte avlyse, men nå satser vi på at det blir en komprimert mini-utgave lørdag 19. september, sier mangeårig primus motor for Damsgårdsdagene, Helge Farestveit.
Bydelsfestivalen på Indre Laksevåg har vært arrangert første helgen i juni i over 25 år, men i år ble naturligvis arrangementet avlyst.
– Retter sagt utsatt og nå komprimert fra en langhelg til en lørdag. Alt skjer utendørs i den flotte Laksevågsparken i Kirkebukten og vi har et veldig flott program. La meg spesielt nevne Flagg for Bergen som er Damsgårdsdagenes markering av Byjubileet. Laksevåg Kulturhistoriske Forening arrangerer loppemarked og vi er veldig stolte over at den gamle Sporveiskiosken, som mange husker fra Vågsallmenningen, nå er pusset opp og skal få et nytt liv her ute i Laksevågsparken.

Les mer om utendørsarrangementet Damsgårdsdagen her

Amatørkulturskryt

“Kvaliteten på amatørkulturen i Bergen er meget høy, og det er viktig å bruke arrangementer som Tall Ships Race til å løfte frem amatørkulturen”, heter det i rapporten.
Fjorårets store byomfattende arrangement hadde et stort og omfattende kulturprogram med både profesjonelle og amatører. Amatørkulturrådet i Bergen var samarbeidspartner for arrangøren CoEvent og koordinerte underholdning på tre ulike scener langs Bryggen.
24 ulike aktører deltok over tre festivaldager med til sammen over 14 timers underholdning. Som ved tidligere store byomfattende folkefester, bidro amatørkulturen med å skape det berømte bergenske folkelivet.
Rapporten anbefaler for kommende store byomfattende arrangementer: “Det er viktig å bruke arrangementer som Tall Ships Race til å løfte frem amatørkulturen. Det kan med fordel være enda flere amatørkulturinnslag ved neste anledning.

«Analysen viser at arrangementet er lønnsomt for regionen, at innbyggere og tilreisende er godt fornøyd med arrangementet og at det er ønskelig at byen påtar seg denne typen arrangement også i fremtiden» konkluderer byrådsleder Roger Valhammer.

Her kan du se bilder og her film fra fjorårets store folkefest.

Plass til 200 publikummere

Bergen Beat Club har i likhet med mange andre hatt flere avlyste arrangementer, men har funnet en god løsning for å ha en Bergen Beat Club-kveld og mini-markering av 15-årsjubileet.  
– Amatørkulturrådet tipset oss om den nye scenen «Havrommet» i Skur 15 på gamle Munkebryggen nedenfor Gågaten. Her er det et stort tak-overbygg som gjør at man sitter ute, men likevel skjermet for vær og vind. Vi har kastet oss rundt på kort varsel og lager en Bergen Beat-kveld på Munkebryggen med flere band allerede neste fredag, forteller klubbleder Willy Berg Larsen.
Klubben for alle som setter pris på pop og rock fra 60-tallet, har også laget en Jubileumsfilm som det vil bli vist smakebiter av på Havrommet.
Følg med på Bergen Beat Clubs nett- og Facebookside for mer informasjon om arrangementet.

Amatørkultur på skolene fra 1. september

– Ja vi er lovet tilgang fra 1. september på Varden Skole, men det er i skrivende stund ikke helt avklart hvilke rom vi kan benytte, sier Eli A. Sætren, leder i Varden Skoles Musikkorps.
– Vi må finne gode løsninger og bruke flere rom, men det skal vi klare. Tusen takk for at Amatørkulturrådet har satt søkelys på åpning av skolelokaler og følger opp!
Det er spesielt skolekorpsene som har vært ivrige på at de nå ønsker å komme i gang og de aller fleste rektorer ved byens barne- og ungdomsskoler har vært imøtekommende.
– Rektor på Møhlenpris skole har vært veldig grei og forståelsesfull. Vi starter opp allerede på mandag og gleder oss veldig, sier Christian Hjelle i Møhlenpris Skolekorps.
Dessverre er det ikke alle amatørkultur-organisasjoner som kan vende tilbake til sin «faste» skole fra neste uke, men det skyldes ikke «vanskelige» rektorer.
– Vi er så vidt kommet i gang, men ikke på Tertnes skole. Smittevernregler sier at det skal være minst 1 meters avstand i alle retninger mellom hver musikant, som i praksis betyr at vi må ha 4-5 kvadratmeter pr. person. Selv om vi deler korpset i to, vil rommene på skolen ikke være store nok, etter de smittereglene vi må forholde oss til. Planen nå er at juniorer og eventuelle aspiranter kan få øve på Tertnes skole fra 1. september, men utsiktene for hovedkorpset er dermed ikke så lyse, sier Ingunn Bratland i Tertnes skoles musikkorps.
Kreativiteten har vært stor i jakten på store nok øvingslokaler, slik at alle kan være med på samme øving.
– Nå er vi så heldig at vi, sammen med Tertnes Skoles Musikkorps og Tertnes Amatørkorps, inntil videre i høst, har fått tilgang til et annet lokale hos en bedrift. Men vi har også god dialog med skolen og de er klar over at vi midlertidig øver et annet sted, sier leder i Tertnes Brass, Kristin Løseth.
– Jeg håper nå at åpningen av skolebygg til amatørkulturaktivitet går smertefritt og at amatørkulturen, sakte, men sikkert, med gode smittevernrutiner, kan vende tilbake og kanskje også få et løft etter mange måneder i en utfordrende tid. Amatørkulturrådet vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan dette har gått og gjerne tips til om det kan gjøres noen grep for at det skal bli enda bedre, sier styreleder i Amatørkulturrådet, Mona Høgli.

Kor-korona-regler

Hvilke smittevernregler gjelder for alle de tusenvis av bergensere som nå skal møtes, stå sammen og synge av full hals?
– Svært mange av byens kor øver på skolene og nå gleder vi oss til å komme i gang igjen med korsang og faste ukentlige øvinger, sier kordirigent Jon Flydal Blichfeldt.
Selv om det har vært mulig å gradvis gjennomføre korøvinger og andre amatørkulturaktiviteter siden mai måned, er det likevel mange organisasjoner som har “ventet” fordi 1 meters regelen har vært vanskelig å overholde i lokalet man bruker. 
– Ja, flere andre årsaker også, og det har inspirert meg til å lage en liten guide med gode rutiner til hvordan korene kan gjennomføre trygge øvinger i denne koronatiden.
Kordirigent Jon Flydal Blichfeldt gode rutiner for korøving i koronatiden kan lastes ned her

Kulturnatt 2020

– Dessverre har vi besluttet å måtte avlyse årets Kulturnatt fredag 11.
september. Vi har lenge forsøkt å finne gode løsninger som følger
gjeldende smittevernsregler, men Kulturnattens særpreg er jo slik at
mange folk vandrer fra arrangement til arrangement i sentrum og da blir
det umulig å ha god kontroll på hvor mange og hvem som er tilstede for å
kunne ha smittesporing om nødvendig
, sier Sølvi Ones i Unison som står
bak Kulturnatten.
Kulturnatten de siste årene forgått på over 40 ulike steder i sentrum;
fra veteranbåter langs Bryggen, konserter i kirker, nattåpne museer og
på ulike scener ute og inne. Alt sammen gratis.
– Ja, der ligger hovedutfordingen med å ha kontroll på mange tusen
bergensere som har vandret rundt i mange timer på Kulturnatten. Vi har
tenkt på mange muligheter for å få det til, men med begrensinger på 200
pr. arrangement og med 1 meters avstand, blir det en umulig oppgave for
Kulturnatten.