Søk koronatilskudd før 2. juni

Samlet sum til amatørkulturen er på 3,5 millioner kroner og gjelder bortfall av inntekter i perioden fra 12. mars til 12. juni. I tillegg kan man også få tilskudd dersom man har ekstraordinære utgifter som følge av koronatiltakene.
Amatørkulturrådets daglige leder, Geir Eikenes, har intervjuet Sølvi Litleskare i Bergen kommune om den ekstraordinære tilskuddsordningen. Her får du tips og råd til HVA man kan søke om og HVORDAN man søker. Se intervjuet HER

Amatørkulturrådet årsmøte

Selve årsmøtet fant sted på Nordnes Bydelshus, tirsdag 26. mai. Med begrenset plass, var det plass til representanter fra 26 medlemsorganisasjoner. Opptaket fra årsmøtet starter etter ca 6. min. Det er nedenfor 3 ulike opptak fra årsmøtet.

Del to av årsmøtet:

Etter årsmøtet ble avtroppende styreleder, Inger Lise Skarstein, takket grundig av for sin innsats:

Kulturlokaler åpnet igjen

– Det har gått overraskende bra, selv om det var utfordrende å prioritere hvem som skulle få bruke kulturlokalene først, sier avdelingsleder ved Bergenhus og Årstad kulturkontor, Lisa Knapskog Skauge.
På Nordnes bydelshus er det vanligvis 2-3 amatørkulturorganisasjoner som bruker samme rom pr. kveld og det er ofte 3 forskjellige lokaler i bruk samtidig.
– Alle har hatt stor forståelse for at det ikke ble plass til alle med en gang. Noen hadde allerede funnet erstatningslokaler og et par stykker hadde bestemt seg for å vente til etter sommeren før de møtes igjen. Spesielt de som har mange godt voksne og seniorer blant medlemmene. Der tar man hensyn til at noen kan være i risikogruppen og ikke er klar til å møtes nå.

Alle som bruker skolebygg som møte- og øvingslokaler må regne med at skolene ikke vil åpne for amatørkulturaktivitet før sommeren. Dersom man klarer å finne alternative lokaler, kan man søke støtte til å dekke utgiftene fra Bergen kommune. Mer om denne tilskuddsordningen her.

Bilder av jubileumsbyen

I jubileumsåret Bergen 950 år har Amatørkulturrådet tatt initiativ til et prosjektsamarbeid mellom to store medlemsorganisasjoner: Bekkalokket som er byens største fotoklubb har ansvaret for bilder og Postkortsamlere i Vest sørger for at vinnerbildet kommer på 950 eksklusive postkort.
– Ja, dette er fantastisk så langt, og et bevis på at dette er et utmerket initiativ. Sist jeg sjekket, var det kommet inn over 900 bilder, sier Magne Botnedal i Postkortsamlere i Vest.
– Juryen med ordføreren i spissen får nok en vanskelig, men hyggelig jobb, med å velge det beste motivet.
Et glimrende samarbeid mellom, i utgangspunktet helt ulike amatørkultursjangre, som med drahjelp fra Bergen kommune, Bergen Sentrum AS og visitBergen, har blitt en suksess, sier styreleder i Amatørkulturrådet, Inger-Lise Skarstein.
Første del av Jubileumsby-fotokonkurransen har tema «Vår i Bergen» og avsluttes 1. juni. Alle kan sende inn bilde på Instagram merket med: #bergen950vår
Les mer om Jubileumsby-fotokonkurransen her

Kompetansetilskudd

Digitalisering er et stikkord og Bergen kommune har denne uken bevilget to millioner kroner til en tiltakspakke rettet mot kompetansehevende tiltak for det frivillige- og amatørbaserte feltet.
Alle frivillige lag og organisasjoner i Bergen kan søke om støtte til kompetanseheving som for eksempel fører til nye samarbeid og metoder for å utvikle sin organisasjon og aktivitet. Mer konkret kan dette være støtte til utstyr og kursing av ledere og andre som er ansvarlige for aktiviteten.
Tiltakene må gjennomføres i løpet av 2020 og søknadsfristen er 8. juni.
Les mer her

Amatørkultur 17. mai

– Joda, men veldig mange amatørkulturorganisasjoner er med i år også, men vi kan dessverre ikke fortelle hvor de er og når de opptrer, sier Morten Vik-Johnsen i 17. mai komiteen.
For å unngå at store folkemengder skal samle seg, så vil både underholdning i sentrum og ikke minst kortesjene i bydelene, ikke bli annonsert med nøyaktige tidspunkt.
– I sentrum skal mange kor, korps og dansegrupper opptre i tidsrommet 13-17. Det blir pop-up og garantert overraskende til stor glede for publikum i sentrum.
De fleste bergensere vil få gleden av å flagge til en av de syv bydelskortesjene som skal gå oppsatte ruter i alle bydelene to ganger klokken 10.30 og 17.00.
– Underveis vil disse bydelskortesjene ha små stopp, hvor både kor, korps, dansegrupper og teater «plutselig» vil underholde og invitere til hurrarop og Ja, vi elsker.
De syv bydelskortesjene er tegnet inn på kart som du kan se her. Amatørkulturrådet i Bergen ønsker alle våre medlemsorganisasjoner lykke til med årets 17. mai!   

Åpning av kulturlokaler 18. mai

– Ja, vi har jobbet intenst med å få til dette og nå håper vi at mange innen det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet kan starte opp aktivitetene sine igjen, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.
11 kulturhus åpner fra neste uke, men det er kun den største salen/rommet som åpner og vil være tilgjengelig for 1 organisasjon pr. kveld. Unntaket er kultursalene i Fana Kulturhus og kulturhuset Dankert Krohn, hvor det vil være anledning til at flere amatørkulturorganisasjoner kan dele kultursalen i løpet av en kveld.
– Ja, slik må løsningen bli de neste ukene for at vi skal kunne ivareta smittevernregler og ha forsvarlig renhold. Vi får dessverre ikke plass til alle fra neste uke, men jeg vil minne om at lag og organisasjoner kan søke tilskudd til dekning av utgifter til private erstatningslokaler.  
Det er de fire bydelskulturkontorene som har fått ansvaret med å prioritere hvem som fra neste uke igjen kan vende tilbake til sitt møte- eller øvingslokale. 

Følgende 11 kulturhus åpner den største salen/rommet fra mandag 18. mai:

 • Ytrebygda Kultursenter (Kultursalen)
 • Kultursalen vannkanten (Kultursalen)
 • Meiermarken (Storsal)
 • Ulriken Bydelssenter (Nye Scala).
 • Åsane Kultursenter (Helan)
 • Nordnes Bydelshus (Storsal)
 • Gnisten (Storsal)
 • Ungdommens Hus (Storsal)
 • Elvetun ungdomshus (Storsalen og/eller datarommet).
 • Fana Kulturhus (Kultursalen)
 • Kulturhuset Danckert Krohn

Alternative koronalokaler

– Alle har stor forståelse for at man ikke kan bruke skolelokaler ennå, men de kommunale kulturlokalene bør nå kunne åpnes igjen med gode renholdsrutiner, sier styreleder i Amatørkulturrådet, Inger-Lise Skarstein.
Bergen kommune opplyser at det jobbes med renholdsressurser, men kan ikke love når kulturlokalene åpner igjen. Noe av utfordringen ligger i ha gode renholdsrutiner mellom flere ulike aktører som bruker det samme lokalet i løpet av en ettermiddag og kveld.
Alle lag og organisasjoner innen amatørkulturen oppfordres til å finne frem til alternativer lokaler, som for eksempel selskapslokaler, kantiner eller konferanserom.  Bergen kommune vil som en del av koronatilskuddsordningen kunne gi støtte til å dekke utgifter til leie av andre lokaler.
Ta kontakt med Amatørkulturrådet eller et av de fire bydelsvise kulturkontorene for tips til alternative lokaler.

Bydelene forteller digitalt

I påvente av når man igjen kunne samles til foredrag, byvandringer og andre kulturhistoriske arrangementer, har Amatørkulturrådet og flere historielag sett på muligheter for å lage digitale arrangementer. Alrek Historielag startet byens jubileumsår friskt med ambisjoner om 10 arrangementer som skulle ta for seg byens 950 år lange historie.
– Ja, frem til 12. mars hadde vi enorm respons med stort fremmøte på de to første arrangementene. Som kom koronakrisen og vi måtte avlyse i mars og april, forteller Edvin Brattli, leder i Alrek Historielag.
Arrangementet i mai handler om byens historie knyttet til krigsårene, og i dag på frigjøringsdagen 8. mai, presenteres foredraget til statsarkivar Yngve Nedrebø digitalt.
– Vi synes opptaket har blitt veldig bra, og håper at mange kan få glede av dette. Det har gitt mersmak og nå har vi planer om å digitalisere begge foredragene som skulle vært i mars og april.
Alrek Historielags arrangement med tema “Maktovertagelsen 8. og 9. mai” kan du se digitalt her

Søk koronatilskudd før 2. juni

I Amatørkulturrådets mini-undersøkelse om koronakonsekvenser kom det frem at våre over 350 medlemsorganisasjoner har et inntektsbortfall på minst 2 millioner kroner pr. 1. mai. Summen øker til over 5 millioner kroner de neste månedene som følge av koronabegrensinger på aktivitet og arrangementer.
– Vi skal ha et levende kulturliv også når samfunnet har åpnet opp for fullt etter koronakrisen. Den store etterspørselen fra kulturlivet etter disse tilskuddene viser tydelig at behovet der ute er stort. Derfor er jeg glad for at Bergen kommune kan bidra, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.
Tilskuddsordningen skal være klar med kriterer og søknadskjema fra i dag, fredag 8. mai.
– Samlet sum til amatørkulturen er på 3,5 millioner kroner og gjelder bortfall av inntekter i perioden fra 12. mars til 12. juni. I tillegg gir vi også støtte dersom man har ekstraordinære utgifter som følge av koronatiltakene, sier spesialrådgiver i Bergen kommunes fagavdeling kunst og kulturutvikling, Sølvi Litleskare.
Ekstraordinære utgifter kan for eksempel være kostnader knyttet til leie av nytt øvingslokale, når man ikke har kunnet bruke skoler eller kommunale kulturlokaler. I Amatørkulturrådets mini-undersøkelse kom det frem at korps, orkestre og kor har hatt det største inntektsbortfallet.
– Ja, derfor er 1 million kroner forbehold disse sjangrene. Vi vet at mange nå har en anstrengt likviditet og søknadsfristen er derfor allerede 2. juni.

Tilskuddsordningen er fra i ettermiddag 8. mai klar på Bergen kommunes tilskuddsportal her