Nyheter

  • En plan for å få flere med i amatørkulturen

    På Amatørkulturkonferansen i Fana Kulturhus søndag var det panelsamtale mellom fire engasjerte kulturpolitikere. Tema var hvordan man kan øke deltagelsen i kunst- og kulturlivet i bydelene.

  • Dyrtid – også i amatørkulturen

    Dette er den tredje spørreundersøkelsen til medlemsorganisasjonene i Amatørkulturrådet på ni år. Svarfristen var 31. august og nå skal Respons Analyse AS oppsummere og kommentere utviklingen i det frivillige og amatørbaserte kulturlivet

  • Kulturbyen Bergen i 2036

    Bergen var Europeisk Kulturhovedstad i 2000 og skal søke om å bli det igjen i 2036. Nå starter arbeidet med å skrive en best mulig søknad.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Amatørkulturplan

Svar fra undersøkelse

Se resultater fra Amatørkulturundersøkelsen.