Amatørkulturskryt

“Kvaliteten på amatørkulturen i Bergen er meget høy, og det er viktig å bruke arrangementer som Tall Ships Race til å løfte frem amatørkulturen”, heter det i rapporten.
Fjorårets store byomfattende arrangement hadde et stort og omfattende kulturprogram med både profesjonelle og amatører. Amatørkulturrådet i Bergen var samarbeidspartner for arrangøren CoEvent og koordinerte underholdning på tre ulike scener langs Bryggen.
24 ulike aktører deltok over tre festivaldager med til sammen over 14 timers underholdning. Som ved tidligere store byomfattende folkefester, bidro amatørkulturen med å skape det berømte bergenske folkelivet.
Rapporten anbefaler for kommende store byomfattende arrangementer: “Det er viktig å bruke arrangementer som Tall Ships Race til å løfte frem amatørkulturen. Det kan med fordel være enda flere amatørkulturinnslag ved neste anledning.

«Analysen viser at arrangementet er lønnsomt for regionen, at innbyggere og tilreisende er godt fornøyd med arrangementet og at det er ønskelig at byen påtar seg denne typen arrangement også i fremtiden» konkluderer byrådsleder Roger Valhammer.

Her kan du se bilder og her film fra fjorårets store folkefest.

Plass til 200 publikummere

Bergen Beat Club har i likhet med mange andre hatt flere avlyste arrangementer, men har funnet en god løsning for å ha en Bergen Beat Club-kveld og mini-markering av 15-årsjubileet.  
– Amatørkulturrådet tipset oss om den nye scenen «Havrommet» i Skur 15 på gamle Munkebryggen nedenfor Gågaten. Her er det et stort tak-overbygg som gjør at man sitter ute, men likevel skjermet for vær og vind. Vi har kastet oss rundt på kort varsel og lager en Bergen Beat-kveld på Munkebryggen med flere band allerede neste fredag, forteller klubbleder Willy Berg Larsen.
Klubben for alle som setter pris på pop og rock fra 60-tallet, har også laget en Jubileumsfilm som det vil bli vist smakebiter av på Havrommet.
Følg med på Bergen Beat Clubs nett- og Facebookside for mer informasjon om arrangementet.

Amatørkultur på skolene fra 1. september

– Ja vi er lovet tilgang fra 1. september på Varden Skole, men det er i skrivende stund ikke helt avklart hvilke rom vi kan benytte, sier Eli A. Sætren, leder i Varden Skoles Musikkorps.
– Vi må finne gode løsninger og bruke flere rom, men det skal vi klare. Tusen takk for at Amatørkulturrådet har satt søkelys på åpning av skolelokaler og følger opp!
Det er spesielt skolekorpsene som har vært ivrige på at de nå ønsker å komme i gang og de aller fleste rektorer ved byens barne- og ungdomsskoler har vært imøtekommende.
– Rektor på Møhlenpris skole har vært veldig grei og forståelsesfull. Vi starter opp allerede på mandag og gleder oss veldig, sier Christian Hjelle i Møhlenpris Skolekorps.
Dessverre er det ikke alle amatørkultur-organisasjoner som kan vende tilbake til sin «faste» skole fra neste uke, men det skyldes ikke «vanskelige» rektorer.
– Vi er så vidt kommet i gang, men ikke på Tertnes skole. Smittevernregler sier at det skal være minst 1 meters avstand i alle retninger mellom hver musikant, som i praksis betyr at vi må ha 4-5 kvadratmeter pr. person. Selv om vi deler korpset i to, vil rommene på skolen ikke være store nok, etter de smittereglene vi må forholde oss til. Planen nå er at juniorer og eventuelle aspiranter kan få øve på Tertnes skole fra 1. september, men utsiktene for hovedkorpset er dermed ikke så lyse, sier Ingunn Bratland i Tertnes skoles musikkorps.
Kreativiteten har vært stor i jakten på store nok øvingslokaler, slik at alle kan være med på samme øving.
– Nå er vi så heldig at vi, sammen med Tertnes Skoles Musikkorps og Tertnes Amatørkorps, inntil videre i høst, har fått tilgang til et annet lokale hos en bedrift. Men vi har også god dialog med skolen og de er klar over at vi midlertidig øver et annet sted, sier leder i Tertnes Brass, Kristin Løseth.
– Jeg håper nå at åpningen av skolebygg til amatørkulturaktivitet går smertefritt og at amatørkulturen, sakte, men sikkert, med gode smittevernrutiner, kan vende tilbake og kanskje også få et løft etter mange måneder i en utfordrende tid. Amatørkulturrådet vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan dette har gått og gjerne tips til om det kan gjøres noen grep for at det skal bli enda bedre, sier styreleder i Amatørkulturrådet, Mona Høgli.

Kor-korona-regler

Hvilke smittevernregler gjelder for alle de tusenvis av bergensere som nå skal møtes, stå sammen og synge av full hals?
– Svært mange av byens kor øver på skolene og nå gleder vi oss til å komme i gang igjen med korsang og faste ukentlige øvinger, sier kordirigent Jon Flydal Blichfeldt.
Selv om det har vært mulig å gradvis gjennomføre korøvinger og andre amatørkulturaktiviteter siden mai måned, er det likevel mange organisasjoner som har “ventet” fordi 1 meters regelen har vært vanskelig å overholde i lokalet man bruker. 
– Ja, flere andre årsaker også, og det har inspirert meg til å lage en liten guide med gode rutiner til hvordan korene kan gjennomføre trygge øvinger i denne koronatiden.
Kordirigent Jon Flydal Blichfeldt gode rutiner for korøving i koronatiden kan lastes ned her

Kulturnatt 2020

– Dessverre har vi besluttet å måtte avlyse årets Kulturnatt fredag 11.
september. Vi har lenge forsøkt å finne gode løsninger som følger
gjeldende smittevernsregler, men Kulturnattens særpreg er jo slik at
mange folk vandrer fra arrangement til arrangement i sentrum og da blir
det umulig å ha god kontroll på hvor mange og hvem som er tilstede for å
kunne ha smittesporing om nødvendig
, sier Sølvi Ones i Unison som står
bak Kulturnatten.
Kulturnatten de siste årene forgått på over 40 ulike steder i sentrum;
fra veteranbåter langs Bryggen, konserter i kirker, nattåpne museer og
på ulike scener ute og inne. Alt sammen gratis.
– Ja, der ligger hovedutfordingen med å ha kontroll på mange tusen
bergensere som har vandret rundt i mange timer på Kulturnatten. Vi har
tenkt på mange muligheter for å få det til, men med begrensinger på 200
pr. arrangement og med 1 meters avstand, blir det en umulig oppgave for
Kulturnatten.

Skolelokaler fra 1. september

– 1. september kan skolebyggene igjen tas i bruk til det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet. Noen skoler vil kunne klare å åpne opp tidligere, og alle rektorer skal være informert om dette, sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt.
Amatørkulturrådet har denne uken vært i dialog med flere rektorer som opplyser at det jobbes med renhold på kveldstid etter at for eksempel et kor eller korps har brukt skolelokalene.
– Ja, jeg vet at skolene nå jobber med å få på plass ekstra renhold.  
Byrådet har vedtatt at disse ekstrakostnadene skal dekkes av Bergen kommune. På en del skoler vil det av praktiske årsaker være slik at man ikke kan bruke for eksempel musikkrommet eller gymsalen, slik man gjorde tidligere. Her må man ha en dialog med rektor og finne gode løsninger.
– Det var viktig for byrådet at de ekstra tiltakene som kreves ikke skal være en økonomisk byrde for hverken det frivillige kulturlivet eller skolene, som allerede er rammet hardt av korona.
Det har vært mye fokus på økt koronasmitte de siste ukene og åpning av skoler på kveldstid, følger uansett nasjonale smittevernsregler som de siste dagene har blitt strammet inn på en rekke områder.
– Jeg vil oppfordre alle lag og organisasjoner som har faste øvinger og aktivitet på skolene til å sammen med rektor lage en enkel risikoanalyse, hvor man beskriver rutiner og tiltak som sikrer godt smittevern: Hvilke(t) rom man skal bruke, navn på deltagere, begrense bruk av toaletter, bruke en inngangsdør og så videre.

Bergen Beat Jubileum

– Ja, vi er spente. Ikke bare på våre faste klubbkvelder, for vi har 15-års jubileum i år og har planlagt jubileumsarrangement i Grieghallen, forteller klubbleder Willy Berg Larsen.
Klubben for alle som setter pris på pop og rock fra Bergen på 60-tallet, samler ofte opp mot 200 medlemmer på klubbkveldene.
– Det blir nok plass til betydelig færre på høstens arrangementer med 1 meters regel og andre smitteverntiltak, men nå er vi mest bekymret for om jubileumskonserten i Grieghallen i oktober må utsettes enda engang.  Vi håpet jo på nye regler med 500 publikummere, men det ble jo nylig utsatt på ubestemt tid.
Bergen Beat Club har også et viktig formål om å ta vare på og dokumentere Bergen Beat-perioden i norsk musikkhistorie.
– Det har lenge vært en godt bevart hemmelighet, men nå vet mange at vi i høst kommer med en dokumentarfilm om Bergen Beat. Her er mange av de gamle ”stjernene” og andre fra storhetsperioden intervjuet. Dokumentarfilmen utgis på DVD som en del av jubileumsmarkeringen. Les mer om Bergen Beat Club her.

Koronatilskudd på vei

Søknadsfristen var 2. juni og mange medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet venter nå spent på om søknaden er innvilget før man tar sommerferie.
– Ja, Bergen kommune mottok over 100 søknader på denne ordningen, og vi kan forhåpentligvis starte utbetaling i neste uke, sier Sølvi Litleskare, spesialrådgiver for amatørkultur og frivillighet i Bergen kommune.

Rundt 100 søknader rimer godt med antallet medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet som i slutten av april svarte at de hadde økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien. Et forsiktig anslag viste at over 500 arrangementer og aktiviteter var blitt avlyst siden mars og at samlet beløp lå på rundt 5,3 millioner pr. 19. april.

– Amatørkulturen og det frivillige feltet kunne søke om kompensasjon for inntektsbortfall og løpende utgifter i perioden 12. mars – 12. juni, og samlet søknadssum er i overkant av 7,5 millioner. De fleste søkerne får tilskudd fra tiltakspakken, men noen få får også avslag på sine søknader.

I tillegg har Bergen kommune i tråd med politiske føringer også valgt å prioritere amatørkulturaktører som retter seg spesielt mot barn og unge.

Skolelokaler fra august

– Det er Bergen kommunes klare målsetting at vi skal kunne åpne skolene igjen på ettermiddag- og kveldstid for amatørkultur fra skolestart, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling .
– Jeg kan ikke gi en garanti, for Bergen kommune må selvfølgelig forholde seg til nasjonale koronaregler og ta hensyn til renholdskapasitet, men er situasjonen slik som i dag, så håper jeg på at vi kan åpne skolene for amatørkulturen igjen.
Hovedargumentet for at skolene ikke har kunnet åpne nå i mai og juni, har vært renholdsressurser.

– Det er riktig og jeg har stor forståelse for at mange har vært utålmodige og lengtet etter å komme igang. Byrådsavdelingene for kultur og skole har hatt mye dialog om dette og vi jobber med en plan for å kunne ta i bruk skolebyggene til lag og organisasjoner etter skole og sfo.

Fra begynnelsen av august vil det foreligge mer informasjon om hvordan hver enkelt skole igjen vil kunne åpne opp for bruk på ettermiddag- og kveldstid. Amatørkulturaktører som benytter skolelokaler, vil da kunne ta kontakt med skolene og avtale oppstartsdato.