Det er mange som nå…

– Hvordan kan vi motvirke dette mens vi venter på at alt blir bra?
– Vi har siden koronapandemien stengte samfunnet for snart et år siden hatt ukentlige digitale treff på Zoom. Hver onsdag i samme tidsrom som øvingene, men ikke lengre enn maks halvannen time. Folk kan bli ganske slitne av lange digitale møter, forteller Nina Rolland, leder i Arne Musikforening.

Janitsjarkorpset i Arna er et av landets eldste og de 43 musikerne har prioritert å ha foredrag på de ukentlige digitale treffene som de har kalt Kaffe&Korps.  
– Ja, vi har hatt mange ulike foredrag som ikke bare går på det musikkfaglige, men tema knyttet opp mot helse og sosiale utfordringer som i mer eller mindre grad rammer de fleste av oss som savner å kunne møtes og drive med amatørkulturaktivitet.
På egen hånd har janitsjarkorpset funnet frem til interessante foredragsholdere som har tatt opp tema som motivasjon, mental helse i en vanskelig tid, forventninger og hvordan glede seg over både små og store mål i fremtiden.
– Det har vært veldig spennende foredrag som jeg tror alle i korpset har satt stor pris på. Vi har brukt lokale foredragsholdere fra Bergen og jeg tror at det er veldig viktig å ta opp disse temaene i en vanskelig tid.

Hvordan planlegger dere for «normal» aktivitet i 2021?
– Nei, det har vi innsett blir veldig vanskelig, men vi finner stor motivasjon i å tenke på vårt store 150 års jubileum i 2027. DET kommer til å bli bra!

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan