Dramatisk for mange

– Alt kommer an på hvor lenge vi har denne situasjonen med forbud om å samles både «internt» til øvinger og ikke minst arrangementer for publikum. Jeg tenker at amatørkulturen er minst like hardt rammet som idretten og at mange er bekymret for faste utgifter og ingen inntekter.
Kan du utdype hva du mener med utgifter og inntekter?
– Mange korps skulle de neste månedene sikret seg et par hundre tusen kroner til driften ved å arrangere loppemarked. Snakker vi om et forsiktig anslag på 20 loppemarked og 200.000 i inntekter i snitt, så er det 4 millioner som ikke tilføres drift av korpsene i Bergen denne våren. Svært dramatisk for mange korps som har disse inntektene som sin største inntekstkilde.
Jeg vet også at det er flere korps som har fått beskjed om at sekssifrede dugnadsinntekter ikke blir noe av. Bedriftene som tidligere har hatt behov for dugandshjelp, har i beste fall nå satt dette på vent.

Mange sjangre i amatørkulturen engasjerer profesjonelle til instruksjon og det er ikke uvanlig at dette er den største utgiften på budsjettet. Hva tenker du om dette?
– Her er det selvfølgelig store forskjeller, men ta for eksempel korps og kor som jeg kjenner best. Her er det ikke uvanlig at man har et par hundre tusen i årlige utgifter til dirigent, seminar og instruksjon. Noen har valgt å betale dirigenten sin honorar nå i mars, selv om det ikke er øvinger, men det holder ikke lenge, for de aller fleste i amatørkulturen har ikke en stor buffer på konto. Det er mange freelance-dirigenter og musikere som jeg nå har stor sympati med. 
Hva med andre konsekvenser knyttet til det å ikke kunne møtes fysisk?
– Jeg tenker igjen at det har en sammenheng med hvor lenge forbudet varer. De fleste har forståelse for at det er en smart strategi og forsøke å strekke koronaepedemien ut i tid, men det vil koste. Mange driver et aktivt rekrutteringsarbeid gjennom å være synlig på små og store arrangementer og blir det en lang pause uten øvinger, så kan det også få konsekvenser for det musikalske. Spesielt for skolekorpsene med mange unge og aspiranter som må starte litt på nytt igjen.
Hvilke tiltak blir viktige fremover?
– Lag, organisasjoner og foreninger innen amatørkulturen har ikke erfaringer med å brått stenge ned aktiviteten sin. Mange ulike konsekvenser vil nok komme frem i tiden fremover og jeg håper at Bergen kommune er lydhør for forslag til hvordan situasjonen kan avhjelpes.
Hva gjør man i amatørkulturen akkurat nå?
– Jeg er imponert over kreativiteten som nå utøves i kulturmiljøet med digitale øvinger sammen med dirigenter og spillelærere og små og store digitale eventer. 

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan