Dyrtid – også i amatørkulturen

– Dette er den tredje spørreundersøkelsen til medlemsorganisasjonene i Amatørkulturrådet på ni år. Svarfristen var 31. august og nå skal Respons Analyse AS oppsummere og kommentere utviklingen i det frivillige og amatørbaserte kulturlivet, sier Morten Dahl Sebjørnsen, styreleder i Amatørkulturrådet.

Amatørkulturundersøkelsen ble også gjennomført i 2015 og 2019. Flere av spørsmålene er de samme, men det er også nye spørsmål i årets undersøkelse.

– Pandemien har selvsagt påvirket mange lag og organisasjoner siden forrige amatørkulturundersøkelse i 2019. Men kanskje mest interessant med årets undersøkelse er i hvilken grad den såkalte dyrtiden får følger for økonomien.
Amatørkulturrådet har snakket med mange medlemsorganisasjoner etter vårsemesteret og tilbakemeldingene er at nesten alt er blitt betydelig dyrere og økonomien svekket.
– Det er en stor utfordring når man samtidig opplever at offentlige tilskudd ikke økes tilsvarende den kraftige prisstigningen det siste året.

På spørsmålet om hva lag, organisasjoner og foreninger gjør med prisstigningen, svarer de fleste at de må sette opp medlemskontingenten betydelig og/eller at de har brukt av oppsparte midler allerede.

Amatørkulturundersøkelsen møtes med stor interesse hos aktørene selv, politikere og kulturbyråkrater.
– Årets undersøkelse viser en utvikling gjennom de siste ti årene og svarene bør derfor kunne være med på å tilrettelegge enda bedre for det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet i Bergen.

Amatørkulturundersøkelsen 2023 offentliggjøres om kort tid.

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev og få nyheter om Bergens rike amatørkulturliv hver fredag.

Svar fra undersøkelse 2023

Amatørkulturplan